Hõimurahvaste Programmi toetatud projektid
(1999.-2008. a oktoober
)

Väljaanded ja andmebaasid; Filmid; Välitööd ja reisid;
Kong
ressid, konverentsid, seminarid, festivalid, koolitused; Külalisõppejõudude kutsumine;
Hõimurahvaste Programmi stipendiaatidest üliõpilaste osalemine konverentsidel ning kursustel

Saaja

Eesmärk

Summa

Info ja viited

Väljaanded ja andmebaasid

TÜ P. Ariste keskus Marju Sarv Koola saamid

14 317 EEK

Raamat ilmunud 2002
Fenno-Ugria Asutus Eesti-neenetsi sõnastik

21 000 EEK

Raamat ilmunud 2000
TÜ P. Ariste keskus Eesti-ersa / ersa-eesti sõnastik

9 000 EEK

Raamat seni ilmumata
TÜ P. Ariste keskus Niina Aasmäe Kortatano ersaks (ersa keele õppevahend)

15 000 EEK

Raamat seni ilmumata
TÜ P. Ariste keskus Tatjana Devjatkina Мокшэрзянь мифологиясь (mordva mütoloogia sõnastik mokša keeles)

75 000 EEK

Raamat ilmunud 2002; vt ka  internetis
Soome-Ugri Kirjanduste Ühing Luuleantoloogia Kevadhommik (eesti tõlked koos ersa, mokša, mari, udmurdi ja komi originaalidega)

40 000 EEK

Raamat ilmunud 2002
Soome-Ugri Kirjanduste Ühing Luulevalimiku Suvepäev. Soome-ugri luuleklassika III  trükikuludeks

40 000 EEK

Raamat ilmunud 2004
TÜ P. Ariste keskus Ljudmila Talejeva - Õppevahend neenetsi keele õpetamiseks

20 150 EEK

Raamat jäi ilmumata, raha tagastatud
TÜ P. Ariste keskus Art Leete Kazõmi sõda (vene keelde tõlkimine ja väljaandmine)

60 000 EEK

Raamat Казымская война ilmunud 2004; Vt ka: http://www.suri.ee/klubi/press51.html
TÜ P. Ariste keskus Marju Sarv Saami keele ja kirjanduse õppevahend

37 610 EEK

Kogumik Valik saami luulet. Ela hästi, kodumaa ilmunud 2007; vt. ka esitluse teadet
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Uurali keelte sõnastik (koostamine ja väljaandmine)

60 950 EEK

Raamat ilmunud 2004
Soome-Ugri Kirjanduste Ühing A. Valtoni teoste valiku väljaandmine udmurdi keeles

28 000 EEK

Kogumik Тынад нимыд вошъяськылэ ilmunud 2003
Soome-Ugri Kirjanduste Ühing Eesti luuleklassika väljaandmiseks udmurdi keeles (2004-2005)

85 000 EEK

Ilmunud kakskeelsed kogumikud: K. Ristikivi Inimese teekond (2004), Kr. J. Petersoni Selle maa keel (2005), B. Alveri Tähetund (2005) ja E. Enno Rändaja õhtulaul (2005)
Eesti Kirjandusmuuseum Raamatu Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste I osa trükkimiseks ja II osa koostamiseks (2005)

34 122 EEK

Projekt töös, I osa ilmunud 2005; vt ka  Kirjandusmuuseumi kodulehelt
Fenno-Ugria Asutus Kogumik Mordva 30-ndate aastate repressioonid ja nende tagajärjed (toetusost)

9 000 EEK

Raamat Репрессии 1930-х годов в Мордовии и их последствия ilmunud 2004
Eesti Mordva Kultuuriselts Mordva rahva vastaste repressioonide (1917-1953) kogumiku (nimekirjad) väljaandmiseks (2006) 25 000 EEK Raamat Финно-угорский мартиролог жертв политических репрессий в СССР ilmunud 2006
Kirjandusmuuseum V. Kulemzini artiklite kogumiku О хантыйских шаманах trükikulud

26 000 EEK

Raamat ilmunud 2004
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Udmurdi entsüklopeedia udmurdi keelde tõlkimiseks (I etapp 2003 ja II etapp 2005)

85 000 EEK

Projekt lõppenud,
vt
http://www.suri.ee/entsik/entsik.html
Fenno-Ugria Asutus Udmurdi entsüklopeedia udmurdi keelde tõlkimiseks koos redigeerimisega (2005-2006) 25 000 EEK Projekt lõppenud,
vt
http://www.suri.ee/entsik/entsik.html
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri noorte kirjanike ja tõlkijate seminaride tõlkekogumiku toimetamiseks ja väljaandmiseks (2003)

26 000 EEK

Raamat Neiu ja karu ilmunud 2005
Ajaloo Instituut K. Margi monograafia Soome-ugri rahvaste füüsiline antropoloogia toimetamiseks ja trükiks ettevalmistamiseks (2004/5)

45 000 EEK

Projekt lõppenud
Tallinna Pedagoogikaülikool Keelepoliitika ja keelekorralduse käsiraamat Пособие по языковой политике

54 000 EEK

Raamat ilmunud 2004
TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond Projekti Suur liivi keele sõnaraamat läbiviimiseks (2004)

40 000 EEK

Projekti käigus paljundati osa ERM-is ja Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes asuvaid kirjalikke liivikeelseid materjale (6100 digi-koopiat ja 2450 koopiat paberkandjal)
Udmurdi Ühing Ošmes Õppevahendi Udmurdi keele algkursus ettevalmistamiseks ja väljaandmiseks (2004)

51 455 EEK

Õpik Марым лэся… ja CD (trükiarvuga 1000 eksemplari) ilmunud 2005
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi materjalide publitseerimiseks (2005)

300 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Raamatu Poltõš – tšeremissi vürst levitamiseks Marimaal (2004)

18 060 EEK

Projekt teostunud
Teaduste Akadeemia Kirjastus Raamatu Meadow Mari prosody toimetamiseks ja avaldamiseks (2005)

21 531 EEK

Raamat ilmunud 2005; vt. http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?26847
Eesti Rahva Muuseum Projektiks Aleksei Petersoni udmurdi päevikud 1977-1988 (2005) 64 000 EEK Raamat Udmurdi päevikud / Удмуртъёс дорын чаклам-гожъямъёс ilmunud 2006
Mari Kogukond Eestis A. H. Tammsaare teoste väljaandmiseks mäemari keeles (2005)

20 000 EEK
22 275 EEK

Raamat Kugizhä don shüzhvük ilmunud 2005; vt. ka: Postimees, 22.10.05
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Udmurdi kakskeelse luuleantoloogia Hõbepaat / Азвесь лодка väljaandmiseks (2005) 30 000 EEK Raamat ilmunud 2005; vt. http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?25023
Tallinna Ülikool Karjalakeelse ajalehe Oma Mua bibliograafia (1990-2004) kirjastamiseks (2005) 21 594 EEK Oma mua lehten bibliogruafii 1990-2004 ilmunud 2006
Soome-ugri Kirjanduste Ühing M. Underi luulekogu väljaandmiseks udmurdi keeles ja B. Alveri luulekogu väljaandmiseks mari keeles (2006) 30 000 EEK M. Underi Mu süda laulab / Сюлэмы кырза ja B. Alveri luulekogu ilmunud 2006
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Kaasaegse soome-ugri luule antoloogia Kuum öö väljaandmiseks (2006) 55 000 EEK Raamatud ilmunud 2006; vt. http://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?156285
Tallinna Ülikool Soomekeelse karjala kirjanduse ülevaate Runoista romaaneihin väljaandmiseks (2006) 27 376 EEK Raamat ilmunud 2006; vt. ka http://www.suri.ee/klubi
/pressKLUBI190406.htm
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Eesti kirjandusklassika väljaandmiseks udmurdi, mari ja komi keeles (2006) 90 000 EEK Ilmunud: M. Under Сирень айо / Sirelite aegu (mari k. - 2006); E. Niit Гном дек унала (mari k. - 2007); A. Haava Mul on tare taeva all / Коркае инбам улын (udmurdi k. - 2006); H. Runnel Ilus maa / Чебер музъем (udmurdi k. - 2007); A. Valton Тэрмасьöмöн каитчöм (komi k. 2006); B. Alver Олöм чиръяс / Eluhelbed (komi k. 2008)
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Komi ja udmurdi kirjanike teoste väljaandmiseks eesti keeles (2006) 30 000 EEK 2006 on ilmunud V. Timini Vana-Permi poisi Tikö seiklused ja Shiban Viktori Toominga vari
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Karjala noorte autorite kogumiku Nuori Karjala väljaandmiseks (2006) 25 000 EEK Raamat ilmunud 2006
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Komi ja udmurdi luuletajannade neljakeelsete luulevalimike väljaandmiseks (2007) 30 000 EEK Ilmunud udmurdi Muš Nadii luulekogu Куттэмпыд. Paljajalu. Barefoot. Босиком (2006); komi A. Jeltsova luulekogu Асъя зэр / Hommikune vihm / The Morning Rain / Утренний дождь (2007)
Tartu Marilaste Liit Eno Raua lasteraamatu Naksitrallid väljaandmiseks mari keeles (2006) 38 142 EEK Raamat Рехень Пандаш, Ыжга дä Пелейыдал ilmunud 2006
Udmurdi Ühing Ošmes Udmurdi eepose Kõldõsini ajastu trükkimiseks (2006) 26 700 EEK Projekt ei teostunud, raha tagastatud
Udmurdi Ühing Ošmes Prantsuse-Udmurdi vestmiku trükkimiseks (2006) 15 000 EEK Vestmik Француз-удмурт кылбугор ilmunud 2007; vt. ka Fenno-Ugria infoleht
TÜ P. Ariste keskus Eesti Udmurdi sõnaraamatu tegemiseks (2006) 36 000 EEK Projekti 1. etapp lõppenud
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Kolme eesti kirjandusteose väljaandmiseks udmurdi (O.Lutsu Kevade, E.Niidu luuletused lastele Midrimaa) ja mari keeles (A.Valtoni kogu Mis värvi on vaikus?) (2007) 55 000 EEK Projekt töös; ilmunud E. Niit Мидримузъем (udmurdi keeles 2008), A. Valton Тымыкын тÿсшö могае? (mari keeles 2007); ilmumas O. Lutsu Kevade
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Kuue eesti kirjandusteose väljaandmiseks udmurdi (E.Raud, L.Koidula ja K.Ehin) ja mari keeles (E.Raud, H.Runnel, K.Ristikivi) (2007) 90 000 EEK Projekt töös; ilmunud H. Runnel Тÿня теле / Rahutalved ja E. Raud Регенче Пондаш, Пелботинке да Пуншокш (mari k 2008); L. Koidula Mu isamaa on minu arm / Атай музъем - ярятонэ ja E. Raud Земос учыр (udmurdi k 2008). Ilmumas K. Ristikivi mari k, K. Ehin udmurdi k
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Kolme neljakeelse luuleraamatu väljaandmiseks (2007) 54 000 EEK Ilmunud on udmurtide L. Orehhova Ярдуртэм нюлэс / Ääretu laas / Безбрежный лес/ The boundless woods (2007), Arzami Otšei Эн / Ära / Dont / Не (2007) ja komi N. Obrezkova Нинпу / Niinepuu / Lime-tree / Липа (2007)
Eesti Rahva Muuseum Albumi Põhjahantide rahvarõivad 20. sajandi viimasel veerandil kujundamiseks ja küljendamiseks (2007) 20 000 EEK Projekt teostunud
Eesti Rahva Muuseum Albumi Põhjahantide rahvarõivad 20. sajandi viimasel veerandil väljaandmiseks (2007) 64 000 EEK Projekt töös
Tartu Marilaste Liit Brošüüri I Ülevenemaaline Mari Kongress: protokollid ja materjalid ettevalmistamiseks ja väljaandmiseks (2006) 6 900 EEK Первый всероссийский съезд мари: протоколы и материалы ilmus 2006
Tartu Marilaste Liit Brošüüri I Ülevenemaaline Mari Kongress: uusima ajaloo tähised ettevalmistamiseks ja väljaandmiseks (2006) 8 740 EEK Первый всероссийский съезд мари: вехи новейшей истории ilmus 2006
Tartu Marilaste Liit Mari rahva kongresside (1917-2008) materjalide väljaandmiseks (2008)

60 000 EEK

Съезды народа Мари: документы и материалы. 1917-2004 гг. ilmus 2008
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Neenetsi kirjaniku P. Javtõsõi autobiograafia Loomingusaladusi avamas avaldamiseks (2007) 60 000 EEK Projekt töös
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Mari, mokša ja udmurdi kirjaniku luuleraamatu avaldamiseks eesti keeles (2007) 45 000 EEK Valentin Kolumb Kes paneb jõe põlema?, Vassili Krigin Abistan Sisyphost, Rafit Min Viimne rändaja ilmusid 2007
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Marie Underi luulekogu väljaandmiseks komi keeles (2008) 21 000 EEK M Under Сьöлöмöй менам сьылö / Mu süda laulab ilmus 2008
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Viie neljakeelse luuleraamatu väljaandmiseks (2008) 90 000 EEK Larissa Mardanova Ekslemine / Йыромон / Блуждание / The Wanderings, Albertina Sonaat viiulisoolole / Соло скрипкалан соната / Соната для скрипки соло / Sonata for a violin solo, Angelika Jelfimova Valged unelmad / Еджыд вöтьяц... / Белые сны... / White dreams..., Tatjana Pchjolkina Tulen helluses / Ныжыл лийын толам / Нежностью буду / With tenderness I´ll come, Bajar Ljuba Linnud ei tauni / Лэбачьяс оз дивитны / Птицы не осудят / Birds will not condemn - ilmusid 2008
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Nelja neljakeelse luuleraamatu väljaandmiseks (2008) 72 000 EEK Ljuza Badretdinova Minu tee viib südamesse / Мынам сюресэ - сюлэме / Дорога в сердце / My way is to the heart, Zinaida Rjabinina Kaksteist pilti / 12 суред / 12 картинок / Twelve pictures, Maria Jerjomina Valgus / Валдо / Свет / Light, Marina Agejeva Kus elab jumal... / Коса эряй шкайсь... / Где живет бог... / Where god lives... - ilmusid 2008
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Udmurdi klassiku Kuzebai Gerdi kogumiku väljaandmiseks eesti keeles (2008) 36 000 EEK Projekt töös
Tartu Marilaste Liit Viivi Luige romaani Seitsmes rahukevad väljaandmiseks mari keeles (2008) 34 000 EEK V. Luik Шымшы тыр шошым ilmus 2008
Tartu Ülikool E. Toulouze’i artiklikogumiku Identiteet ja kirjakultuur: vastuolulised kogemused uurali rahvaste näitel tõlkimiseks ja toimetamiseks (2008) 20 000 EEK Projekt teostunud
Tartu Ülikool A. Leete monograafia Põhjarahvad antiigist tänapäevani tõlkimiseks inglise keelde (2008) 18 000 EEK Projekt töös
Eesti Kirjandusmuuseum T. Devjatkina Mordva mütoloogia kirjastamiseks (2008) 30 000 EEK Projekt töös
Eesti Kirjandusmuuseum Koondteose Vadja haritlane Dmitri Tsvetkov (1890–1930). Dmitri Tsvetkovi kirjatööd (1925–1932) kirjastamiseks (2008) 31 000 EEK Projekt töös
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Marikeelse soome-ugri kogumiku üllitamiseks (2008) 15 000 EEK Projekt teostunud
Tartu Marilaste Liit Mari Vabariigi marikeelse põhikaardi koostamiseks (2006) 21 475 EEK Projekt teostunud; vt ka Samm edasi maride kodulootunnetuses // Fenno-Ugria Infoleht
Eesti Rahva Muuseum Soome-ugri rahvaste asualade kaardipõhja loomiseks (2008) 46 020 EEK Projekt töös
Fenno-Ugria Asutus Hõimukalender 2001;
Hõimukalender 2003 (eesti, inglise, soome ja vene keeles)
28 000 EEK
40 000 EEK
SURI (1.10.2002) 
Eesti Kunstiakadeemia Hõimukalender 2005 40 000 EEK ilmunud 2004
Eesti Kunstiakadeemia Hõimukalender 2006 40 000 EEK ilmunud 2005, vt ka pressiteadet illustratsioonidega;
http://www.finst.ee/
Heimokalenteri2006.htm
Eesti Kunstiakadeemia Hõimukalender 2008/2009 55 000 EEK Kalender ilmunud 2007; vt. ka http://www.fennougria.ee/?id=11675
Tartu Marilaste Liit Marikeelsete õnnitluspostkaartide kujundamiseks, trükkimiseks ning levitamiseks Baškortostani mari koolides ja asulates (2008) 19 280 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri ajaleht Kudo+Kodu (vene keeles)

35 000 EEK

Projekt lõppenud  
Fenno-Ugria Asutus Mordva ajaleht Mastorava (tellimise/levitamise toetus)

35 000 EEK

Projekt teostunud
Udmurdi Ühing Ošmes Udmurdikeelse lastelehe Dzhechbur soome-ugri lasterubriigi loomiseks (2006) 30 000 EEK Projekt teostunud
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Etnofuturistlik koguteos Idna (inglisekeelse osa tõlkimine ja toimetamine)

10 000 EEK

vt ka internetis 
TÜ P. Ariste keskus Interneti-väljaanne Mordva etnoloogia, rahvaluule ja usund

45 000 EEK

http://www.folklore.ee/rl/folkte/sugri/mordva/
Eesti Kirjandusmuuseum Interneti-väljaanne: Komi maailm (2001-2005)

223 645 EEK

Projekt lõppenud; vt. PDF-faile
Eesti Kirjandusmuuseum Komi folkloori õpiku koostamiseks (2003/4)

76 700 EEK

Komi folkloori õpiku tekst + esialgne tekstivalimik on koostatud ning osaliselt eesti keelde tõlgitud
Kirjandusmuuseum Interneti-väljaanne: Udmurdi usundi peamised tunnusjooned

10 000 EEK

Projekt teostunud
Eesti Rahva Muuseum Interaktiivne näitus Udmurdi maailm (eesti-, udmurdi-, vene- ja inglisekeelne multimeediaprogramm ERMi näituse fotomaterjalidest)

25 000 EEK

Tehti 100 CD-d, millest 50 anti HPN-ile
Tartu Postimees 15.05.01
ARM Music OÜ Soome-ugri rahvaste muusika plaadisari

50 000 EEK

Sarja 1. CD-plaat Livlizt (koos liivikeelsete tekstide ning  tõlgetega eesti ja inglise keelde) ilmus 2005  
Fenno-Ugria Asutus Toorama helikasseti leviku toetuseks

25 000 EEK

Projekt lõppenud
TÜ P. Ariste keskus CD Ersa rahvuslik jazz

25 000 EEK

Materjal salvestatud, seni ilmumata
Udmurdi Ühing Ošmes CD Marzan gurjos (lõuna-udmurtide laulufolkloor)

26 000 EEK

CD (tiraažiga 550 eksemplari) ilmus 2004
Meremäe Vallavalitsus Setu noorte rahvalauluansambli Tsibihärbläseq ja Toorama Noortestuudio CD väljaandmiseks (2007) 5 500 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Mare Onga Uurali keeleteaduse bibliograafiline andmebaas URBIS (1988-2000)

80 000 EEK

vt: http://www.utlib.ee/ee/kataloogid/
biblioserver/index2.php?id=84
TÜ P. Ariste keskus Mare Onga Soome-ugri keeleteadus bibliograafia (2003-2006)

280 000 EEK

Projekt lõppenud;
vt:
http://www.utlib.ee/ee/kataloogid/
biblioserver/index2.php?id=84
TÜ P. Ariste keskus Andmebaasi Soome-ugri keeleteadus : bibliograafia 2001-2004 kättesaadavaks tegemiseks võrguversioonis (2006);
Jätkuprojekt (2007)
Jätkuprojekt (2007)

20 000 EEK

30 000 EEK

30 000 EEK

Projekt lõppenud
TÜ Raamatukogu Paul Ariste bibliograafia digitaliseerimiseks ja avaldamiseks internetis (2004)

17 000 EEK

vt: Paul Ariste bibliograafia 
TÜ P. Ariste keskus Võrguandmebaasi Paul Ariste bibliograafia korrastamiseks ja täiendamiseks (2007) 60 000 EEK Projekt töös
Eesti Kunstiakadeemia Uurali rahvaste fotoarhiivi ja joonistekogu digitaliseerimiseks (2006) 5 000 EEK Projekt lõppenud
Fenno-Ugria Asutus Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse teatmekogu kataloogimise jätkamiseks (2006) 29 296 EEK Projekt lõppenud; vt. http://www.eki.ee/biblio/
Fenno-Ugria Asutus Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse teatmekogu kataloogimise lõpetamiseks (2008) 19 950 EEK Projekt teostunud; vt http://www.fennougria.ee/?id=10442
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Udmurdi luule kodulehekülje loomiseks ja käitlemiseks (2006) 17 000 EEK Projekt teostunud; vt
http://www.udmurtportal.info
Mari Kogukond Eestis (2005) Mari võrgulehekülje edasiarendamiseks

31 600 EEK

Projekt töös
vt.
www.mari.ee
Fenno-Ugria Asutus (2005) 32 000 EEK
Fenno-Ugria Asutus (2006) 20 000 EEK
TÜ P. Ariste keskus (2006) 16 000 EEK
Tartu Marilaste Liit (2006) 43 600 EEK
Tartu Marilaste Liit (2007) 19 900 EEK
9 600 EEK
Tartu Marilaste Liit (2008)

16 900 EEK
19 775 EEK
20 900 EEK

Fenno-Ugria Asutus Ugri-Info veebilehekülg (2005)

42 250 EEK,
35 000 EEK

Projekt lõppenud, vt www.ugri.info

Filmid

Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Päikeselapsed (uurimusfilm udmurdi identiteedist)

45 300 EEK

Kirjeldus internetis;
ilmunud artikleid:
SURI pressiteade (18.02.03)  
Mäetagused 22 (pdf)  
Aleksei Aleksejev Mari Sangaripäev Eestis ja Mari talu Kärus

14 970 EEK

Filmid esilinastusid Hõimupäevade ajal
Eesti Televisioon Tõotatud maa (dokumentaalfilm: Krimmi eestlased - 140 aastat asundustest)

100 000 EEK

Esmakordselt ETV eetris 1. jaanuaril 2002
Eesti Kirjandusmuuseum …ja päästa meid ära kurjast! (videofilm vadja identiteedist kaasajal)

10 000 EEK

SURI pressiteade (06.10.03) 
TV ja E-Meedia/ ETV 2004
TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond Vadja-teemalise portreefilmi ...ja päästa meid ära kurjast! subtitreerimiseks (2006) 9 950 EEK Projekt teostunud
Ikoon OÜ Dokumentaalfilm Julgi vägi (Liivi laulud Julgi Stalte esituses) (2004)

52 450 EEK

Liivo Niglase film Julgi vägi esilinastus 14.10. 2005 Tartus,  22.11. 2005 ETVs
MTÜ Etnomeedia Mari esimese laulupeo jäädvustamine dokumentaalfilmi tarbeks (2004)

5 165 EEK

Film valminud
vt ka:
FU Infoleht, 2004, nr 2
Polarfilm OÜ Dokumentaalprojektiks Suguvõsa kokkutulek (film soome-ugri IV maailmakongressist Tallinnas 2004)

23 464 EEK

Projekt töös; vt ka http://kongress.ugri.info/
Viljandi Kultuuriakadeemia Antropoloogilise dokumentaalfilmi Põhjavepslaste identiteet kaasajal” tootmiseks (2005)

20 000 EEK
40 000 EEK

Dokumentaalfilm Elavalt maetud esilinastus 11. oktoobril 2006, vt. ka http://etv.ee/index.php?
03235&aasta=2006&mon=10&sid=39377
W-House OÜ Dokumentaalfilmiks liivlastest Kuolka tee (2006) 25 000 EEK Projekt lõppenud
Lõuna-Eesti Tõlkekeskus Ersade rahvuspüha Rasken Ozksi ning ersa rahvusteatri taasavamise filmimiseks ja helisalvestuseks (2007) 23 000 EEK Projekt teostunud, vt ka Vene miilits pidas Mordvas kinni Eesti filmigrupi
Fenno-Ugria Asutus Filmi „Elavalt maetud“ inglisekeelseks subtitreerimiseks (2008) 3 000 EEK Projekt teostunud

Välitööd ja reisid:

Eesti Kunstiakadeemia Uurimisreis neenetsite juurde (2000)

25 000 EEK

Näitusetutvustus 
Eesti Kunstiakadeemia Uurimisreis Transilvaania ungarlaste juurde (2001)

15 000 EEK

SURI pressiteade
Näituse pressiteade
Eesti Kunstiakadeemia Uurimisreis ersade-mokšade juurde (2002)

25 000 EEK

SURI pressiteade 13.11.2002  
Eesti Kunstiakadeemia Uurimisreis saamide juurde (2003)

25 000 EEK

SURI pressiteade 21.10.2003  
Eesti Kunstiakadeemia Soome-ugri rahvakunsti uurimisprogrammi välitöödeks Setumaal Vene FV aladel (2004)

16 040 EEK

Projekt teostunud, vt ka pressiteadet
Eesti Kunstiakadeemia 2005. aasta XXVIII SU uurimisprogrammi välitöödeks Marimaal ja Tšuvaššias (2005)

25 000 EEK

Projekt teostunud; vt ka http://www.suri.ee/klubi/
pressKLUBI060405.htm
Eesti Kunstiakadeemia XXIX soome-ugri uurimisprogrammi välitöödeks Vepsamaal (2006) 20 000 EEK Projekt teostunud; vt. http://www.artun.ee/index.php
?lang=est&main_id=512&id=127
Kaasaegse Rahvakunsti Keskus Ersa puuskulptorite tutvumis- ja tutvustamisekspeditsioon Eestis (2003)

15 900 EEK

Fenno-Ugria infoleht  
MTÜ Rahvalauluselts Hellero Jõgõperä kooli laste etnograafilise lauluansambli koolitamiseks (2004)

20 000 EEK

Projekt  teostunud
MTÜ Sillavalla Uurimisreisiks vepsa ühepuupaadimeistrite juurde

8 500 EEK

Projekt teostunud; vt ka: http://haabjas.kolhoos.ee/
NGO Continuous Action Sotsiaaltöö ja religiooniantropoloogia uurimustööd Udmurtias (2006) 10 000 EEK Projekt teostunud
Tartu Ülikooli ajaloo osakond Etnograafiliste välitööde läbiviimiseks Komimaal (2006) 20 400 EEK Projekt teostunud
Eesti Kunstiakadeemia XXX soome-ugri uurimisprogrammi välitöödeks eesti külades Krasnojarski oblastis (2007 20 000 EEK Projekt teostunud, vt. ka: http://www.fennougria.ee/?id=11890
Tartu Ülikooli ajaloo osakond Arheoloogilisteks välitöödeks Vadjamaal (2007) 14 600 EEK Välitööd ei toimunud, raha tagastatakse
Eestimaa Looduse Fond Uurimustööks Handimaal - Handi kogukondade jätkusuutlikkuse toetamine – korporatiivse sotsiaalse vastutuse põhimõtete rakendamine Lääne naftafirmade poolt (2007 ja 2008 ) 20 200 EEK
7 722 EEK
Projekt teostunud; vt. Naftatööstuse mõjud põlisrahva liikumisele
Tartu Ülikool Kesk-Vepsa ekspeditsiooniks (2007) 20 000 EEK Projekt teostunud
Eesti Kunstiakadeemia XXXI soome-ugri uurimisprogrammi välitöödeks tverikarjalaste ja eestlaste külades Tveri oblastis (2008) 40 000 EEK Projekt teostunud; vt Tverikarjalased – kas liig varakult maha kantud rahvakild?
Tartu Ülikool Etnograafilisteks välitöödeks Komimaal (2008) 12 380 EEK Projekt teostunud

Kongressid, konverentsid, seminarid, festivalid, koolitused

Eesti Fennougristide Komitee IX rahvusvahelise fennougristikakongressi (Tartu 2000) Venemaa osalejate osavõtumaks

300 000 EEK

ilmunud artikleid:
Fenno-Ugria infoleht
Eesti Fennougristide Komitee IX rahvusvahelise fennougristikakongressi ettekannete kogumiku ühe köite trükikulud

85 950 EEK

Projekt edukalt teostunud
Fenno-Ugria Asutus III soome-ugri rahvaste maailmakongressi (Helsingi 2000) korraldustööde alustamiseks ja liivlaste osavõtumaksuks

62 000 EEK

vt. internetist  
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri rahvaste IV maailmakongressi (Tallinn 2004) idapoolsete delegaatide kongressi osavõtumaksudeks

178 000 EEK

Projekt  teostunud
ilmunud artikleid:
Fenno-Ugria infoleht 
Kirjandusmuuseum Soome-ugri uurijate osalemiseks ISFNRi maailmakongressil

30 000 EEK

Projekt teostunud; vt. internetist  
Rahvaste Õiguste Instituut Soome-ugri rahvaste esindajate osavõtuks Esindamata Rahvaste Organisatsiooni VII Peaassambleest Haagis (2005) 35 000 EEK Projekt teostunud
XVII IFUSCO korralduskomitee XVII rahvusvahelise soome-ugri üliõpilaskonverentsi IFUSCO (Tallinn 2000) korraldamiskuludeks

63 500 EEK

Projekt teostunud; ilmunud artikleid: Fenno-Ugria infoleht
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni (MAFUN) peakorteri kulude katteks (2000)

15 000 EEK

vt.: http://www.mafun.org/ 
Seto Noorte Selts Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni (MAFUN) koosoleku korraldamiseks (2001)

21 680 EEK

vt.: http://www.mafun.org/ 
Seto Noorte Selts Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni (MAFUN) töökoosolekust osavõtuks (Petroskoi 2002)

2 200 EEK

vt.: http://www.mafun.org/
Eesti Kunstiakadeemia Tudengite osalemiseks Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (MAFUN) foorumil Marimaal (2008) 11 564 EEK Projekt teostunud; vt Vormilt rahvuslik, sisult sotsialistlik - Fenno Ugria teataja nr 2 ja http://marimaal.blogspot.com/
Seto Kolledzhi Ühing Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koosolekust osavõtuks (Hantõ-Mansiisk 2003)

16 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Esindajate lähetamiseks Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istungitele (2005) 16 000 EEK vt. http://www.suri.ee/koko/
ee/koko_ee.html
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee koordinaatorite istungi korraldamiseks (2008) 20 000 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus IV etnofuturismi konverents (Tallinn–Tartu–Viljandi 2001)

50 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri etnofuturistlike kirjanike seminarid (Tartu–Võrumaa 2001, 2002, 2003)

90 000 EEK

Projekt teostunud; ilmunud artikleid: Fenno-Ugria infoleht 
Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (Keelekümbluskeskus) Seminar Kaasaegsed keeleõpetamisemeetodid kui võti kultuuriliseks ja ühiskondlikuks integratsiooniks polüetnilises regioonis (Joshkar-Ola 2001)

69 628 EEK

vt.: http://www.meis.ee/
 ja http://www.kke.ee/ 
Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutus (Keelekümbluskeskus) Mari Õpetajate Seltsi projektis Mitmekeelne haridus kui arengu ja integratsiooni võti (Joshkar-Ola 2003) osalemine

84 660 EEK

vt.: http://www.meis.ee/
 ja http://www.kke.ee/ 
Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetool Rahvusvahelise konverentsi Emakeel ja teised keeled III (Tartu 2001) sünkroontõlke korraldamiseks hõimurahvaste esindajate jaoks

34 500 EEK

Projekt teostunud
Võru Instituut Konverentsi KIRJANDUS/KEEL vähemuses korraldamiseks (2008) 25 000 EEK Projekt töös; vt konverentsi kohta http://www.wi.ee/?id=262
TÜ P. Ariste keskus P. Ariste õpilaste osalemiseks Paul Ariste 100. sünniaastapäeva konverentsil (2004)

16 086 EEK

Projekt teostunud; vt ka Postimees 04.02.05
Fenno-Ugria Asutus Maride meediakampaania Keele argument emakeele kaitseks (Marimaa, 2000-2001)

14 000 EEK

Projekt teostunud
Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool Sümpoosion Püha ja argine kultuuride dialoogis (Tartu 2002)

25 000 EEK

Projekt teostunud
Eesti Rahva Muuseum Konverentsi Understandings of the World View hõimurahvaste esinejate sõidukuludeks

9 494 EEK

Projekt teostunud
Eesti Emakeeleõpetajate Selts Eesti emakeeleõpetajate sõiduks Udmurdi Emakeeleõpetajate Seltsi asutamiskonverentsile (Iževsk 2004)

13 200 EEK

Projekt teostunud; vt. Õpetajate Leht 14.05.04
Eesti Emakeeleõpetajate Selts Koostöö jätkamiseks udmurdi emakeeleõpetajatega (2007) 18 650 EEK Projekt teostunud
Tallinna Nõmme Gümnaasium Eesti õpetajate Udmurtiasse sõiduks (2008) 50 000 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri rahvad. Maa ja ilm - konverents ja näitused Moskvas“ (2007) 50 000 EEK Projekt teostunud; vt. ka: FU infoleht_39, 2007
Eesti Kujurite Ühendus Soome-ugri rahvaste puuskulptuuri sümpoosioni läbiviimiseks (Sagadi 2004)

42 000 EEK

Projekt teostunud
Eesti Keraamikute Liit VII Kohila rahvusvahelise suurevormilise keraamika sümpoosioni korraldamiseks (2007) 10 000 EEK Projekt teostunud
Eestimaa Looduse Fond Rahvusvaheline seminar Maa ja põlisrahvaste õigused (Tartu 2003)

67 000 EEK

Eesti Looduse Fond 
OÜ Piho & Ko Turismiseminar Multidistsiplinaarne nõuanne vastutustundlikuks reisimiseks soome-ugri aladel (Kiidi 2003)

70 500 EEK

Projekt teostunud; vt Fenno-Ugria infoleht  
MTÜ Eesti Ökoturismi Ühendus Ökoturismi ja kultuuripärandi alaseks kogemustevahetuseks udmurdi ökoturismi etnoklubi UTKA esindajatega (2004)

20 000 EEK

Projekt teostunud
Eesti Rahva Muuseum Udmurdi muuseumitöötaja stazheerimiseks Eesti Rahva Muuseumis (2004)

5 415 krooni

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Mari üliõpilaste aastaseks täiendõppeks Viljandi Kultuurikolledzhis (2003)

169 600 EEK

Projekt teostunud

Tallinna Pedagoogikaülikool
Tallinna Ülikool
Eesti keelest udmurdi keelde ilukirjanduse tõlkija täiendõppeks 
2004/5 sügissemestril (2004); 
2004/5 kevadsemestril (2004);
2005/6 sügissemestril (2005)
2005/6 kevadsemestril (2005)20 000 EEK
24 000 EEK
25 000 EEK
37 770 EEK

Projekt teostunud; vt ka http://nadimy.narod.ru/

Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse osakonna keeletalitus Kristi Bendi lähetamiseks Mari Riikliku Ülikooli eesti keele asenduslektoriks (01.10.2004 - 31.12.2004)

10 000 EEK

Projekt teostunud
Eesti Keele Instituut Saamide Jekaterina Korkina ja Nadezhda Liashenko uurimistööks (saami kogud) Eestis (2005)

27 504 EEK

Projekt ei teostunud, raha tagastati
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Seminar Infotehnoloogia soome-ugri moodi (2003)

49 755 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Ugri.info seminarist osavõtvate soome-ugri kirjasaatjate kulude katmiseks (2005)

29 550 EEK

Projekt teostunud
Eestimaa Looduse Fond A. Tentjukovi osalemiseks seminaril S-u rahvaste konsultatiivkomitee tegevuse laiendamine praeguse rahvusvahelise koostöö raames (Sõktõvkar 2005) 3 070 EEK Projekt teostunud
Eestimaa Looduse Fond A. Tentjukovi osalemiseks seminaril Soome-ugri ruumi (ühiskonna) infopoliitika (Sõktõvkar 2006) 7 000 EEK Projekt teostunud
Eesti Instituut S. Salmijanova osalemiseks seminaril Eesti lähisajaloost (2006) 3 940 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Seminariks „Soome-ugri etnilised usundid ja elektrooniline meedia“ (2006) 21 444 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Kolmikkohtumise seminar (2007) 20 000 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri meediaseminariks (2008) 90 000 EEK Projekt teostunud; vt Soome-ugri ajakirjanike meediaseminar Tartus
Rahvaste Õiguste Instituut Soomeugrilaste esindajate osavõtuks ERO presiidiumi istungist ja konverentsist (2008) 43 000 EEK Projekt teostunud; vt http://www.unpo.ee
Eesti Tšuvaši Kultuuriselts Ürituseks Kultuuride kohtumine Euroopa Liidu idapiiril (2006) 30 000 EEK Projekt teostunud
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus Seminar Boreaalse teatri piirid postmodernistlikus kultuuriruumis (Tartu 2001)

26 634 EEK

 Projekt teostunud
Rakvere Teater Soome-ugri teatrifestivalil (Joškar-Ola 2002) osalemiseks lavastusega Põdernaine

36 350 EEK

Projekt teostunud; vt ka SURI pressiteade (08. 01. 2003) 
Eesti Televisioon Rahvusvahelisel ökoloogiliste telesaadete festivalil Spasti i sohranit (Hantõ-Mansiisk 2002) osalemiseks

7 300 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Ülevenemaalisel soome-ugri pressifestivalil Sõktõvkaris osalemiseks (2007) 59 730 EEK Projekt teostunud; vt. ka artiklit Komi präänik FU infolehes
Fenno-Ugria Asutus Eesti delegatsiooni osavõtuks festivalist Pelnjan (Udmurtia 2003)

13 964 EEK

Projekt  teostunud; vt ka: FU infoleht
Fenno-Ugria Asutus Eesti delegatsiooni osavõtuks etnofuturismi festivalist Jur-Jar (Udmurtia 2004)

37 680 EEK

Projekt  teostunud; vt ka: FU infoleht;  Uma Leht
Tradpunk OÜ Ansambli Vägilased esinemiseks etnofuturistlikul festivalil (Izhevsk 2004)

11 000 EEK

Projekt teostunud
Kütioru Avatud Ateljee Juri Kutšõrani loitsulise tantsu etenduste korraldamiseks

2 550 EEK

Projekt teostunud
Eesti Pärimusmuusika Keskus Ansambli “Hõbejoude” osavõtuks soome-ugri folkloorifestivalist Hantõ-Mansiiskis (2005)

23 000 EEK

Projekt teostunud

Viljandi Kultuuriakadeemia Projektiks Tere Velled! - soome-ugri põlisrahvaste kultuuride tutvustamine Viljandimaa koolinoortele (2005)

23 000 EEK

Projekt teostunud; vt ka Sirp 21.10.05
Kütioru Avatud Ateljee Rahvusvahelisel etnofuturistlikul kunstifestivalil Ser no tur osalemiseks Udmurtias (2007) 8 000 EEK Projekt teostunud
Meremäe Vallavalitsus Soome-ugri noorteansamblite osavõtuks Seto Kuningriigi lastepäevast Obinitsas (2005)

35 000 EEK

Projekt teostunud
Meremäe Vallavalitsus Mari ja udmurdi lasteansamblite osalemiseks XIV Seto Kuningriigi päeval (2007) 35 000 EEK Projekt teostunud
Kiidi Metsafilharmoonia Soome-ugri rahvaste pillitraditsioonide tutvustamiseks Kiidi Kultuuripäevadel (2005)

25 000 EEK

Projekt teostunud
Kiidi Metsafilharmoonia Kiidi Kultuuripäevade läbiviimiseks (2006) 40 000 EEK Projekt lõppenud
MTÜ Sinimaniseele Soome-ugri traditsiooniliste pillide mängijate peol osalemiseks Udmurtias (2006) 15 000 EEK Projekt teostunud
MTÜ Rahvamuusik Liivi rahvamuusiku Julgi Stalte osalemiseks Nõmme Kevadfolgil (2006) 4000 EEK Projekt teostunud; vt. ka http://nommefolk.rahvamuusik.ee/
Fenno-Ugria Asutus Hõimupäevad (2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008)

403 150 EEK

Projekt teostunud; vt
http://www.fennougria.ee/?id=15368
Meremäe Vallavalitsus Kevadiseks hõimunädalaks Obinitsas (2006) 20 000 EEK Projekt teostunud; vt. artiklit Tsibihärblaseq ja Toorama noorõq Fenno-Ugria infoleht
SA Põlvamaa Kultuur Hõimupäevad Põlvamaal (2007) 8 400 EEK Projekt teostunud; vt. ka http://www.polvamaa.ee/index.php?page=2362
SA Põlvamaa Kultuur Hõimupäevad Põlvamaal (2008) 26 250 EEK Projekt teostunud; vt Hõimupäevad Põlvamaal
Meremäe Vallavalitsus Hõimupäevad Seto- ja Tartumaal (2008) 30 000 EEK Projekt teostunud; vt Hõimupäevad Põlvamaal
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Udmurdi, komi ja mokša kirjanike kutsumiseks hõimunädala kirjandusüritustele (2007) 29 400 EEK Projekt teostunud; vt. ka artiklit Soome-ugri kirjanikud – hõimupäevade külalised
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Soome-ugri kirjandusteadlaste Eestisse kutsumiseks hõimupäevadel (2008) 41 660 EEK Projekt töös; vt hõimupäevade kava http://www.fennougria.ee/?id=15371
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts Vadja folklooriansambli Linnut esinemisteks Eestis (2006) 25 000 EEK Projekt teostunud; vt. artiklit Jõgõperä Linnud augustis Eestis Fenno-Ugria infoleht
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts Karjala rahvamuusika ansambli Myllärit kontsertide korraldamiseks 20 000 EEK Projekt teostunud; vt. ka http://www.tartu.ee/regioo/
Muusikaühing Raud-Ants Ansambli Raud-Ants osalemiseks Euroopa vähemuskeelte alternatiiveurovisioonil Liet-Lavlut (2006) 28 670 EEK Projekt teostunud; vt. ka: Põrandaaluste keelte Eurovisioonil juhivad endiselt saamlased (KesKus); 11 finalists for Liet-Lavlut; http://www.raud-ants.com/
Põlva Vaimuliku Laulu Selts Kammerkoor “Maarja” Iževski laulu- ja tantsuansambli Invožo kultuuri- ja kontsertreisiks Eestisse (2008)

40 000 EEK

Projekt teostunud
Folgisellide Selts Liivlaste kutsumiseks IX Eesti rahvamuusikatöötluste festivalile (2008)

22 000 EEK

Projekt teostunud; vt Külalisesinejad Liivimaalt
Meremäe Vallavalitsus Tsibihärbläste ja Torama Noortestuudio koostööprojektidele (2008)

9 800 EEK

Projekt teostunud
MTÜ Ruumilabor Eeter Osavõtuks rahvusvahelisest etnofuturismi festivalist KAMWA (Perm 2008)

40 000 EEK

Projekt teostunud; kuula saadet Kudõmkari raadios
Eesti Televisioon Soome-ugri 13. telefilmide festivalist osavõtuks (Iževsk 2006) 15 780 EEK Projekt teostunud
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Eesti folkloori tutvustamiseks rahvusvahelisel festivalil Karjalas (2008)

40 000 EEK

Projekt teostunud
Vene Romansi Klubi Lasteteatri ”Väike ooper” ja Vene Romansi Klubi interpreetide esinemiseks Udmurdi Vabariigis (2008) 30 000 EEK Projekt töös
Fenno-Ugria Asutus Liivi infopunkti loomiseks Helsingi mardilaadal (2008) 7 386 EEK Projekt töös
Fenno-Ugria Asutus Nadja & Fragile CD esitluskontsertideks Udmurtias (2008) 18 000 EEK Projekt teostunud; vt Удмуртская песня зазвучала на фоне эстонского прогрессив-рока
Emakeele Selts (2001) Ersa keele päev

9 000 EEK

Projektid teostunud 

vt. ka artiklit Ersa keele päevad Eestis
Fenno-Ugria infoleht (2006)

vt ka artiklit Ersa keelest ja meelest
Fenno-Ugria infoleht (2007)

TÜ P. Ariste keskus (2002)

8 600 EEK

Fenno-Ugria Asutus (2003) 7 794,48 EEK
Fenno-Ugria Asutus (2005) 15 000 EEK
Eesti Mordva Kultuuriselts (2006) 25 000 EEK
Eesti Mordva Kultuuriselts (2007) 15 000 EEK
Eesti Mordva Kultuuriselts Seltsi 10. aastapäeva tähistamiseks (2004)

8 550 EEK

Projekt teostunud
Eesti-Mari Selts
(2001)
Mari Sangari Päev

4 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus (2005) 10 000 EEK Projekt teostunud; vt ka SURI pressiteadet 25.04.05
Mari Kogukond Eestis (2006) 15 000 EEK Projekt teostunud; vt ka Fenno-Ugria infoleht
Tartu Marilaste Liit (2007) 20 000 EEK Projekt teostunud; vt ka Fenno-Ugria infoleht
Setomaa Valdade Liit Seto päevade (2007. aastal Tatarimaal, Kaasanis) ettevalmistamiseks (2006) 5 448 EEK Projekt teostunud; vt. ka http://www.vorumaateataja.ee
/?a=uudised&h=2006/8/5
Eesti Ingerisoomlaste Liit Soome-ugri neidude iludusvõistluse Põhjamaa täht toetamiseks Karjalas (2006) 5 000 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus
TÜ P. Ariste keskus
Seminarlaagrid soome-ugri üliõpilastele (Kiidi, Võrumaa 1999-2002)

100 000 EEK

 Projektid teostunud
TÜ välisüliõpilastalitus
TÜ P. Ariste keskus
Eestis õppivate soome-ugri üliõpilaste spordimängude (2000 ja 2002) läbiviimiseks

10 000 EEK

Projekt edukalt teostunud
OÜ Rahumäe Tervise- ja Puhkeküla Udmurdi laste töö- ja puhkelaagri läbiviimiseks Võrumaal (2005)

60 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Udmurdi laste osalemiseks Võsu noortelaagris (2006) 21 220 EEK Projekt teostunud; vt. artiklit Udmurdi lapsed Võsu puhkelaagris… Fenno-Ugria infoleht
Fenno-Ugria Asutus Soome-ugri laste kutsumiseks Võsu noortelaagrisse (2007) 50 000 EEK Projekt teostunud
Tallinna Nõmme Gümnaasium Udmurdi laste osalemiseks Valgemetsa laagris (2008) 38 900 EEK Projekt teostunud; vt ka Udmurdi lapsed osalevad Eesti lastelaagris
Fenno-Ugria Asutus Eesti laste kunstilaagriks Udmurtias 2005, 2006, 2007 25 000 EEK
30 000 EEK
20 000 EEK
Projekt teostunud
vt. ka artiklit Laste kunstilaager Udmurtias…
Fenno-Ugria infoleht
ja Fenno-Ugria pressiteadet
http://www.suri.ee/klubi/press72.htm
Fenno-Ugria Asutus Eesti laste talvelaagriks Udmurtias (2008)

50 000 EEK

Projekt teostunud; vt. ka: Eesti lapsed osalevad Udmurtia noortelaagris
Tallinna Nõmme Gümnaasium Eesti laste kunsti- ja kultuurilaagriks Udmurtias (2008)

40 000 EEK

Projekt teostunud; vt. ka Eesti lapsed sõidavad Udmurtiasse suvelaagrisse
Rõugõ-Haani Tiidüsselts Soome-ugri muuseumitöötajate koolituseks Eestis (2005) 53 850 EEK Projekt teostunud
TÜ eesti keele (võõrkeelena) õppetool Mari Ülikoolis eesti keelt õppivate üliõpilaste eesti keele ja kultuuri praktikaks Tartus (2005)

30 000 EEK

Projekt teostunud; vt ka: Postimees 18.09.05
TÜ Keelekeskus Mari Ülikooli eesti keele lektori Svetlana Salmiyanova osalemiseks seminaril Muutuv eesti keel (2005)

2 335 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Mari, udmurdi ja komi keele õpetamiseks Tartu Ülikoolis (2006) 8 000 EEK Projekt teostunud
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Udmurdi keele tundide ja tõlkepraktika läbiviimiseks Tallinna Ülikoolis (2006) 9 360 EEK Projekt teostunud
Tallinna Ülikool Tallinna Ülikooli doktorantide Nina Meltsajeva ja Ivan Kuzmini eesti keele individuaalõppeks (2008)

14 580 EEK

Projekt teostunud
Eesti Folkloori Instituut Komi teaduri Ljudmila Lobanova stažeerimiseks Eesti Kirjandusmuuseumis (2008)

27 500 EEK

Projekt teostunud; vt Loengusari komi folkloorist märtsis Tartu Ülikoolis; Hõimuklubis tutvustatakse komi rahvamuusikat
Tartu Ülikool Komi Vabariigi Rahvusmuuseumi teaduri Niina Obrezkova stažeerimiseks Tartus (2008)

8 000 EEK

Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Venemaa soome-ugri ajakirjanike stažeerimiseks Eestis (2008)

55 000 EEK

Projekt teostunud; vt artiklit Kujudest Eestis ja Udmurdimaal
Tartu Marilaste Liit Jalgpallimeeskonna AC Patr osalemiseks Eesti Rahvuste karikavõistlustel jalgpallis (2007) 10 000 EEK Projekt teostunud; vt ka meeskonna kodulehekülge http://acpatr.narod.ru/
Eesti Tšuvaši Kultuuriselts Näituse Kaks rahvast üks maailm korraldamiseks (2007). 15 000 EEK Projekt lõppenud; vt ka Avatakse komi kunstniku Pavel Mikuševi näitus
Eesti Tšuvaši Kultuuriselts Näituste korraldamiseks Tšuvaššia ja Mari Eli Vabariigi Rahvusmuuseumites (2007) 13 000 EEK Projekt teostunud; vt ka Tšuvaššias raiuti akent Euroopasse Fenno-Ugria infolehest (39, 2007)
Eesti Tšuvaši Kultuuriselts Projektiks Hõimurahvaste noored rahvakunstis (2007) 32 000 EEK Projekt lõppenud
Eesti Rahva Muuseum Näituse Sami Duodji. Saamide elu ja käsitöö korralduskuludeks (2007) 20 000 EEK Projekt teostunud; vt ka Saamide elu ja käsitöö http://www.erm.ee/?lang=EST&node=970
Eesti Kunstiakadeemia Soome-ugri rahvaid tutvustava rändnäituse Maa-Ilm korraldamiseks (2007) 45 140 EEK teostunud; vt ka Soomeugrilased vallutasid Brüsseli Fenno-Ugria infolehest (39, 2007)
Eesti Kunstimuuseum Näituseks North by North East : The Continental Unconscious: Contemporary Art and the Finno-Ugrian World (2008)

64 702 EEK

Näitus Põhi ja kirre: kontinentaalne alateadvus. Kaasaegne kunst ja soome-ugri maailm teostunud , vt ka: Rummo kohtus hõimurahvaste kultuuritegelastega, Suomalais-ugrilaisten absurdi maailma
Eesti Rahva Muuseum Näituse Soome-ugri kultuurid ERMis. 80 aastat Hõimurahvaste osakonna avamisest Raadil kataloogi väljaandmiseks (2008)

17 000 EEK

Projekt teostunud; vt AUASI. 80 aastat hõimurahvaste osakonna avamisest Raadil
Eesti Rahva Muuseum Näituse Soome-ugri kultuurid ERMis. 80 aastat Hõimurahvaste osakonna avamisest Raadil kataloogi trükikuludeks (2008)

51 000 EEK

Projekt teostunud; kolmekeelne kataloog AUASI. Eesti etnoloogide jälgedes ilmus 2008
Fenno-Ugria Asutus Hõimurahvaste Programmi kirjanduspreemiate väljamaksmiseks (2007) 125 000 EEK Projekt teostunud; vt ka: Eesti Hõimurahvaste Programm andis välja kirjanduspreemiad - Fenno-Ugria Infoleht (39, 2007)
Fenno-Ugria Asutus Hõimurahvaste Programmi kirjandusauhindade väljamaksmiseks (2008) 130 000 EEK Projekt töös; vt Hõimurahvaste Programm andis välja kirjanduspreemiad

Külalisõppejõudude kutsumine

TÜ P. Ariste keskus Igor Uljaševi loengud Tartu Ülikoolis komi folkloorist (2002)

9 500 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Juri Perevoztšikovi loengud Tartu Ülikoolis tänapäeva etnilistest protsessidest Udmurtias (2003)

10 000 EEK

Projekt teostunud; vt ka Fenno-Ugria infoleht 
TÜ P. Ariste keskus Valentina Mishanina loengud mordva kirjandusest ersa keele päevade raames (2006) 8 000 EEK Projekt teostunud; vt. ka Fenno-Ugria Infoleht

Hõimurahvaste Programmi stipendiaatidest üliõpilaste osalemine konverentsidel ning kursustel

TÜ P. Ariste keskus Jelena Vlassova konverentsil Folkloori traditsioonide edasiandmise mehhanism (Peterburi 2001)

500 EEK

Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Ilja Mitjušev konverentsil Etnilised ja rahvuslikud vähemused Kesk- ja Ida-Euroopas (Poola 2000) ja vähemusrahvuste kursustel Taanis ja Hollandis (2000)

6000 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Konstantin Zamjatin Euroopa vähemusnoorte kursustel (Taani 2001)

2 236 EEK

Projekt teostunud  
TÜ P. Ariste keskus Konstantin Zamjatin Greifswaldi Rahvusvahelisel Üliõpilaste Festivalil (Saksamaa 2002)

3 200 EEK

 Projekt teostunud
TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool Tatjana Minnijahmetova konverentsil Traditions and Transitions folk narrative in contemporary world (Austraalia 2001)

10 000 EEK

Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Vadim Nikitin konverentsil 50th Anniversary Finance Conference – Svishtov (Bulgaaria 2002)

7 121 EEK

Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Natalia Košpajeva õppeseminaril Mitmekeelne haridus kui arengu ja integratsiooni võti (Joshkar-Ola 2003)

1 400 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Svetlana Salmijanova VIRSU konverentsil Estonian and Finnish as 2nd languages (Joensuu 2003)

6 318 EEK

Projekt teostunud
Eestimaa Looduse Fond Andrey Tentyukovi osalemiseks rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XIX (Sõktõvkar 2003)

2 100 EEK

Esines konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Natalja Kolegova osalemiseks rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XIX (Sõktõvkar 2003)

1 400 EEK

Esines konverentsil ettekandega
TÜ välisüliõpilastalitus Olga Ananjeva stazheerimine Göttingeni Ülikooli immunoloogia õppetoolis (2001)

6 730 EEK

Projekt teostunud
Eesti Põllumajandusülikool Aleksandr Rjabtšikovi stazheerimine Moskva Röntgenoptika Instituudis (2003)

8 000 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Vasily Nikolaevi õppereis Mari ülikooli ja Mari rahvusraamatukokku (2003)

1 158 EEK

Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Irina Orehhova, Inga Ignatjeva ja Nikolai Kuznetsovi osalemiseks rahvusvahelisel soome-ugri üliõpilaste konverentsil IFUSCO XX (Ungari 2004)

12 670 EEK

Esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Dmitri Denissovi osalemiseks rahvusvahelisel konverentsil Põlisrahvaste õigused Venemaa ja maailma kontekstis (Petrozavodsk 2004)

840 EEK

Esines konverentsil ettekandega, tõi HTM-le konverentsi materjale
TÜ P. Ariste keskus Tudengite osavõtuks IFUSCO XXI konverentsist ja MAFUN-i kongressist (Izhevsk 2005)

25 000 EEK

Esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Tudengite osavõtuks konverentsist IFUSCO XXII ja SURNA juhatuse koosolekust (Joshkar-Ola 2006) 30 000 EEK Projekt teostunud - tudengid esinesid konverentsil ettekandega
TÜ P. Ariste keskus Inga Ignatjeva osalemiseks suvekoolis Jyväskylä International Summer School in Human Sciences (2006) 6 000 EEK Projekt teostunud
Fenno-Ugria Asutus Svetlana Edygarova osalemiseks "European House" projektis (Saksamaa 2006) 5 700 EEK Projekt teostunud
Tartu Marilaste Liit Lyudmila Yamurzina uurimistööks Moskva raamatukogudes (2006) 6 500 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus I. Ignatyeva osalemiseks täienduskursusel Kognitiiv-käitumusliku teraapia jätkukursus (2006) 15 000 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus V. Danilovi uurimistööks Udmurtias (2006) 5 945 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus L. Yamurzina uurimistööks Peterburi Riiklikus Etnograafiamuuseumis (2006) 3 550 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus A. Pustyakov uurimistööks Marimaal (2006) 2671,76 EEK Projekt teostunud
TÜ P. Ariste keskus Tudengite osavõtuks konverentsist IFUSCO XXIII ja SURNA juhatuse koosolekust (Saransk 2007) 50 000 EEK Projekt teostunud - tudengid esinesid konverentsil ettekannetega; vt. ka Fenno-Ugria Infoleht
TÜ P. Ariste keskus Tudengite osavõtuks konverentsist IFUSCO XXIV (Helsingi 2008)

18 652 EEK

Projekt teostunud - tudengid esinesid konverentsil ettekannetega; vt ka Helsingis algas soome-ugri üliõpilaste konverents IFUSCO
Soome-ugri Kirjanduste Ühing Tõlkija Muš Nadii osalemiseks ungari keele ja kultuuri kursustel Ungaris ning udmurdi kirjanduse päevadel Pariisis (2008)

9 200 EEK

Projekt teostunud
tagasi

esilehele