Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee

 
   
  Üldist
   
  Põhimäärus
   
  Kodukord
   
  Liikmed ja vaatlejad
   
  Koordinaatorid
   
  Istungid
   
  Pressiteated
   
Liikmed: eestlased, ersad, handid, Ingeri soomlased, isurid, karjalased, komid, mansid, marid, mokšad, neenetsid, permikomid, saamid, soomlased, Tveri karjalased, udmurdid, ungarlased, vepslased

Vaatlejad: liivlased, setud

TAUST

Soome-ugri rahvaste esimene maailmakongress toimus 1992. aasta novembri lõpus-detsembri alguses Sõktõvkaris (Komi Vabariik, Venemaa). Seal otsustati moodustada pidevalt töötav rahvaste koostööorgan Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee, et koordineerida rahvaste koostööd kongresside vaheajal ning valmistada ette järgnevaid kongresse. Kinnitati Konsultatiivkomitee statuut. Kongresse otsustati korraldada iga nelja aasta järel. Teine kongress toimus 1996.a. Budapestis, kolmas kongress aastal 2000 Helsingis Finlandia-talos. Nelajnda kongressi võõrustajamaaks aastal 2004 on Eesti.

 TÖÖKORRALDUS

Konsultatiivkomitee esimesel istungil (Sõktõvkaris detsembris 1992) kinnitati komitee töökord ja valiti esimees. Töökorda täiendati ja parandati 1996.a. novembris Saranskis (Mordva Vabariik, Venemaa). Konsultatiivkomitees esindab iga rahvast kuni kaks esindajat, kes on reeglina määratud rahvaste esinduskogude või rahvaste huvisid esindavate organisatsioonide poolt. Esindajaid delegeerinud organisatsioonid võivad neid igal ajal asendada. Eestlasi esindab Konsultatiivkomitees MTÜ Fenno-Ugria Asutus kui kõiki soome-ugri rahvastega sidemeid arendavate Eesti organisatsioonide ja asutuste katusorganisatsioon.

Otsused võetakse Konsultatiivkomitees vastu konsensuse alusel, organisatsioonilistes küsimustes toimub hääletamine. Rahvastel on võrdne sõnaõigus ning hääletustel igaühel üks hääl (Tveri karjalastel koos Karjala karjalastega üks hääl, mida nad on kohustatud kasutama konsensuse alusel). Komitee tööd korraldab esimees ja kolm koordinaatorit, kes neljakesi peavad esindama osalejaid Venemaalt (praegu esindab komi rahvusest esimees Venemaa soomeugrilasi), Ungarist, Soomest ja Eestist. Töökorra järgi peab Konsultatiivkomitee kogunema vähemalt üks kord aastas, tegelikult on aga käidud koos kaks korda aastas. Konsultatiivkomitee istungile eelneb tavaliselt esimehe ja koordinaatorite koosolek, kus valmistatakse ette päevakorra eelnõu ning arutatakse muid korraldusküsimusi. Alates 1995. aastast on Konsultatiivkomitee valitsusvälise organisatsioonina osalenud ÜRO Põlisrahvaste Õiguste Ülddeklaratsiooni eelnõu ettevalmistamises Viinis ja Genfis.

Konsultatiivkomitee peakorter asub Helsingis Soome-Vene Sõprusühingus aadressil Haapaniemenkatu 7-9B, Helsinki, postiaadress: PL 131, 00131 Helsinki, tel. +358-9-693 831, faks +358 9 6123787, e-post: svs@venajaseura.com.

ESIMEES on alates 1992. aastast Valeri Markov, Komi Rahva Taassünni komitee esimees, 1996. aastast Venemaa Riigiduuma liige 
Aadress: 167000 г. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 27 кв 76 kodune telefon +7 8212 214336. 
Kontor Sõktõvkaris: +7 8212 285505, tel/faks +7 8212 285542 (Tatjana). 
Riigiduumas tel +7  095 2927943, faks +7 095 2929434. Mobiiltelefon: +7 902 6778243. 
Välkpost:
markov@duma.gov.ru

KOORDINAATORID

János Pusztay, Szombathely Ülikooli professor.
Aadress: BDF Uralisztikai Tanszék, H-9701 SZOMBATHELY, Berzsényi tér 2.
Töötelefon +36 94 330735, kodune telefon +36 94 333493
Välkpost:
Pyj@fsd.bdtf.hu

Merja Hannus, Soome-Venemaa Seltsi peasekretär.
Aadress: PL 131, 00131 Helsinki.
Töötelefon +358 9 693831, taskutelefon +358 400 416353
Välkpost:
merja.hannus@venajaseura.com

Andres Heinapuu, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse osakonnajuhataja.
Aadress: Fenno-Ugria, Roosikrantsi 6, EE-10119 Tallinn. Tel./faks (0)6449270, e-mail:
andres@suri.ee

 KONSULTATIIVKOMITEE LIIKMED

Eestlased:

Andres Heinapuu (koordinaator, andmeid vt ülalt)

Tõnu Seilenthal, Tartu ülikooli dotsent, Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees
Aadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu. Eesti Vabariik
Tel/faks (07)375222, taskutelefon 056 605418
Välkpost:
seilu@ut.ee

Ersad: 

Mihhail Vassiljevitš Mosin, Mordva (mokša ja ersa) rahva ühiskondliku liikumise täitevkomitee esimees, Mordva Riikliku Ülikooli professor
Aadress: Мордовия, 430032 г. Саранск, ул. Попова, 65 кв 87, Venemaa
Töötelefon: +7 8342 176087, +7 8342 327665, kodus: +7 8342 332625
Faks +7 8342 176087, +7 8342 327665

Handid:  

Vassili Semjonovitš Sondõkov, Handi-Mansi Autonoomse Ringkonna Duuma esimees
Aadress: 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова д. 62-а кв. 55
Töötelefon: +7 34671 30601, faks +7 34671 30602, +7 34671 306 18, kodus: +7 34671 321 36
Välkpost:
sondykov@admhmao.ru

Zoja Stepanovna Rjabtšikova, ühiskondliku organisatsiooni Jugra Päästmine asepresident
Aaadress: 628011 г. Ханты-Мансийск, Безноскова, 2а, ХМАО
Töötelefon: +7 34671 32325, +7 34671 32229, kodus: +7 34671 20191, +7 34671 33071, +7 34671 33072. Taskutelefon +7 34691 40730; faks +7 34671 32229, +7 34671 32325. 
Välkpost:
Zoja@hmansy.wsnet.ru

Ingerisoomlased:  

Aleksanteri Kirjanen, Ingeri Soomlaste Kultuurautonoomia esimees
Aadress: 193040 Санкт-Петербург, Пушкинская ул. 15, комната 1-а.
Tel./faks +7 812 1132556, kodus: +7 812 3558555
Välkpost:
kir@AK1499.spb.edu

Artur Eldenovitš Mjaki, Karjala Ingerisoomlaste Liidu Nõukogu liige, Venemaa Riigiduuma liige ja koordinaator parlamendisuhete asjus Soomega
Aadress:103265 Москва, Георгиевский переулок, д. 2 - ГДФСРФ
Республика Карелия, 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1
Tel: +7 8142 761574, +7 8142-76 91 75, Moskvas +7 095 2927375, faks +7 095 2925458
Välkpost:
svv@onego.ru, myaki@duma.gov.ru

Isurid:  

Olga Igorevna Konkova, etnograaf, Isuri Šoikkula Ühingu liige
198216 г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения 35-3
Töötel +7 812 3284141, kodus: +7 812 2542924

Natalja Nikolajevna Tšajevskaja, isuri muuseumi direktor
18477 п/о Вистино Кингисеппского района Ленинрадской области, Дер. Ручьи дом 7 кв 1
Tel kodus: +7 81275 77421

Karjalased: 

Viktor Jegorovitš Bogdanov, Karjalaste Kongressi Volikogu esimees
Aadress: 185014 г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5
Tel +7 814 2 783410, kodus +7 814 2 755312, faks +7 814 2 782728
Välkpost:
olgvik@onego.ru

Tatjana Semjonovna Klejerova, Karjala Vabariigi Riikliku Rahvuspoliitika Komitee aseesimees.
Aedress: 185020 г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 5
Tel +7 814 2 784355 kodus: +7 814 2 766706, faks +7 814 2 784355
Välkpost:
nationalkom@karelia.ru

Komid:  

Valeri Petrovitš Markov (esimees, vt ülalt);

 Aleksei Kimovitš Konjuhhov, Komi Rahva Taassünni Komitee aseesimees.

Mansid:  

Tatjana Stepanovna Gogoleva, Handi-Mansi Autonoomse Ringkonna Duuma liige
Aadress: 626200 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5-121
Tel +7 34671 32325, +7 34671 33072, faks +7 34671 322 29, +7 34671 32325, taskutel +7 34691 40930

Klavdija Afanasjeva Obiugri etnohariduskateedri juhataja ARingkonna haridusinstituudis
Aadress: 28012 г. Ханты-Мансийск, ул. Чкалова дом 40 кв 73
Tel tööl +7 34671 20966, kodus: +7 34671 24115, faks +7 34671 32229, +7 34671 323 25

Marid: 

Viktor Leonidovitš Nikolajev, Mari Kongressi Peavanem
Aadress: Марий Эл, 424001 г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 166 кв. 27

Vassili Georgijevitš Janalov
Aadress: Марий Эл, 424038 г. Йошкар-Ола, бул. Ураева, д. 3, кв. 12
Tel +7 8362 220761
Välkpost:
vasili@mari-el.ru

MokŠad:  

Valentina Mišanina, Mordva Kirjanike Liidu aseesimees
Aadress: 430034, г. Саранск, ул. Войнова, д. 19, кв. 16
Tel tööl +7 8342 170505, kodus +7 83422 60539
Faks: +7 8342 327665

Pjotr Nikolajevitš Tultajev, Mordva (ersa ja mokša) Rahva Ühiskondliku Liikumise Täitevkomitee liige, Mordva Vabariigi kultuuriminister
Aadress: Мордовия, 430000 г. Саранск, ул. Рабочая, д. 10 кв. 37
Tel +7 8342 174717, +7 83422 48081
факс: +7 8342 327665

Neenetsid:  

Aleksandr Vadetovitš Evai, Assotsiatsiooni "Jamal Potomkam" president, Jamali Neenetsi Autonoomse Ringrkonna Duuma Rahvusasjade Komitee esimees
Aadress: Ямало-Ненецкий автономный округ, 626600 г. Салехард
ул. Губкина, д. 13 офис 8
Tel tööl +7 34922 44130, kodus +7 34922 34279
Faks +7 34922 45151
Välkpost:
kui@salekhard.ru

Permikomid:  

Viktor Vassiljevitš Rõtškov, Permikomi AR administratsiooni juhi asetäitja
Aadress. Коми-Пермяцкий автономный округ, 619000 г. Кудымкар, ул. 50-лет Октября, 18-65
Tel +7 34260 20404, +7 34260 20903
Faks: +7 34260 21274, +7 34260 22128

Ivan Jefremovitš Rukavitsõn
Aadress: 619000 г. Кудымкар, ул. Калинина, 53-12
Tel +7 34260 34260, faks +7 34260 34260
Välkpost:
kpao-adm1@permonline.ru

Saamid:

Jouni Jomppanen, Soome Saami Parlamendi kultuurikomisjoni esimees
Aadress: Kuivajärvi, 99800 Ivalo, Soome
Tel +358 16 671323, taskutelefon +358 400 295588

Aleksandr Kobõlev, Murmanski Oblasti Saamide Ühiskondliku Organisatsiooni esimees
Tel +7 8152 595781, faks +7 8152 450296

Soomlased: 

Merja Hannus, Soome-Vene Sõprusühingu peasekretär (koordinaator, andmed ülal)

Ildikó Lehtinen
ildiko.lehtinen@nba.fi
mob +358 40 77 36 521

Tveri karjalased:  

Anatoli Nikolajevitš Golovkin, Tveri oblasti asekuberner
Aadress: 170000 Tver Smolenski pereulok, dom 8 kv 157
Tel tööl +7  0822 32 06 10; faks +7 0822-42 55 08/+7 0822-317 639; kodus +7 0822 425944
Välkpost:
tradm@tversu.ru

Viktor Vjatšeslavovitš Jolkin, Tveri Karjalaste Kultuurautonoomia aseesimees
Aadress: 170039 г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 24, корп. 3, кв. 11
Tel +7 0822 553357

 Udmurdid:  

Valentin Kuzmitš Tubõlov, Udmurtide Assotsiatsiooni Udmurt Keneš president
426001 г. Ижевск, ул. Пушкинская, 281-167
Tel +7 3412 758308, faks +7 3412 750571, kodus +7 3412 251868

Nikolai Segrejevitš Strelkov, Iževski Meditsiiniakadeemia rektor
426069 г. Ижевск, ул. 7 Подлесная, 32-160
tel +7 3412 581950, tel +7 3412 788201
Välkpost:
rector@igma.udm.ru

Ungarlased:  

János Pusztay, koordinaator, Szombathely Ülikooli professor
Aadress: BDF Uralisztikai Tanszék, H-9701 SZOMBATHELY, Berzsényi tér 2.
Töötelefon +36 94 330735, kodune telefon +36 94 333493
Välkpost:
Pyj@fsd.bdtf.hu

Eva Rubovszky, Soome-Ugri Rahvaste Maailmakongressi Ungari Organisatsiooni esimees
Aadress: Nemzetek Háza, Bajza u. 54 I, Н-1062 Budapest
Tel +36 1 3122156, tööl +36 1 2688383, faks +36 1 3111824
Välkpost:
rubovszky.eva@mkb.hu

Enikö Szij, Ungari-Soome Ühingu esimees, Budapesti Ülikooli dotsent
Aadress: Pannonia u. 9 I. 3, H-1136 Budapest
Tel/faks (kodus) +36 1 3293343

Vepslased: 

Zinaida Ivanovna Strogalštšikova, Vepsa Kultuuriseltsi esinaine,
Aadress: 185014 г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 10 кв. 176
Tel tööl +7 8142 774496, kodus +7 8142 753019, faks +7 8142 782728

Nadežda Mihhailovna Kovalskaja, Vidla (Vinnitsõ) küla Vepsa Kultuuri Keskuse direktor
Aadress: Ленинградская область, 187740 с. Винницы Подпорожского района
Tel +7 812 275171, +7 812 275271

 VAATLEJAD

LIIVLASED: 

Aldis Ermanbriks, Liivlaste Liidu esimees
Aadress: Alksnaja iela 3, Riga LV-1050, Läti
Tel tööl +371 7225725 kodus +371 2270301, faks +371 7226407

Setud:  

Paul Hagu, Tartu Ülikool
Mõisavahe 42-1, Tartu, tel (07) 847920
Välkpost:
Phagu@ut.ee

Õie Sarv
Gonsiori 34-19, 10128 Tallinn, tel (0) 600172
Välkpost:
oie@sarv.ee  

TOIMUNUD ISTUNGID

1993 - 22.-23. II Sõktvkaris (Komi, Venemaa), 2.-3. XI Helsingis;

1994 - 3.-4. VI Csongradis (Ungari), 28.-30. X Lohusalus (Eesti);

1995 - 19.-21. VI Petroskois (Karjala, Venemaa); 2.-4. XI Jos^kar-Olas (Mari El, Venemaa)

1996 - 17.-19. V Budapestis; 23.-24. X Saranskis (Mordva, Venemaa).

1997 - 26.-27. III Tveris (Venemaa, eelnev koordinaatorite koosolek Tallinnas veebruaris), 16.-18. X Helsingis

1998 - 20.-22. III Hantõ-Mansiiskis, 8.-9. X Irel Liivi rannas

1999 - 3.-4. III Kudõmkaris (Permikomi AR, Venemaa), 13.-14. X Leigo talus Tartumaal

2000 - 21.-22. III Joškar-Olas (Mari El, Venemaa), 9.-11. X Helsingis (Soome)

2001 - 18.-19. III Peterburis (Venemaa), 22.-25. VIII Sõktõvkaris (Komi Vabariik, Venemaa)

2002 - 18.-19. IX Inaris (Soome Saamimaa)

Järgmised istungid:

2003 - juunis Handi-Mansi Autonoomses Ringkonnas, septembris Ungaris (sekretariaat augustis Tallinnas)


<<

Soome-Ugri Rahvaste Maailmakongressid
      I - Sõktõvkar,
1992
II - Budapest,
1996
III -Helsingi,
2000

IV - Tallinn,
2004

 Algusesse