nr 3(29)

oktoober
2003

Ersa-seto puutööhoov
Evar Riitsaar

14.-26. augustini toimus Obinitsas ersa-seto puutööhoov. Projekti juhtis kohalik kunstnik Evar Riitsaar, kes sai idee ja tõuke ürituse korraldamiseks oma kevadiselt õppereisilt Taula külla. Evar Riitsaar ja pillimees Ain Raal, kes ostis mõnda aega tagasi vana talukoha Obinitsa lähedale Küllätövä külla, viibisid aprillis Taula külas ja õppisid ersa traditsioonilist puunikerdust. Valmistati ise esemeid ning pildistati ja filmiti erinevate meistrite loomingut ja töötamismeetodeid. Tutvuti ka Taula külla puutöökooli asutanud vanameistriga ja filmiti üles materjali lühifilmi jaoks. Loomulikult võeti osa kohalikust kultuurielust, sealhulgas ersa keele päevast.

Töö käigus selgus palju ühist seto ja ersa vanemas meestekultuuris – nii lauludes, puutöös kui igapäevaelus. Kuna seto meestekultuur vajab uurimist ja elustamist, aga ersa puunikerduskunst laiemat kõlapinda, otsustatigi koos edasi töötada ja aastas paar korda meistrite delegatsioone vahetada.

Kahjuks olid kutsutud ersa meistritel pooleli mitmed tähtsad tellimustööd ja nende tulek viibis paar nädalat, mistõttu ei saanud nad osa võtta Seto kuningriigi päevast. Muidu kujunes 10-päevane ühine töölaager viljakaks ideede tasandil, rikkalikuks antud kultuuride ühisosa avastamisel ja monumentaalseks valminud puuskulptuuride poolest.

Neli meistrit: Pjotr Rjabov – kujurite ühenduse Ermez esimees, Aleksander Rjabov – puutööõpetaja Taula koolis, Vassili Širmankin – puutööõpetaja Saranski rahvusgümnaasiumis ning vabakutseline Viktor Kiuškin valmistasid puutööhoovis Obinitsa Muuseumitare vastas terve rea suuri puukujusid. Nende hulgas muinasaegse kõrge värava hobusepeade ja valvuritega, seto mehe ja naise kujud, samuti kaevu- ja kiigepostid. Küllätövä külas ehib küngast kõrge viljaesä ning hoovis mängib garmoškat kunagine talu asutaja legendaarne Rikas Iivan.

Meistritega koos töötasid peale Evar Riitsaare ja Ain Raali veel Obinitsa kandist pärit noorkunstnikud Toomas ja Mati Kuusing ning Ants Sarv, kes vormisid mitmeid skulptuure. Kuna puukujutalgud toimusid seto muuseumitare kõrval, oli uudistajaid palju – alates koolilaste gruppidest kuni jaapani turistideni, kellele sai jagatud tutvustavat informatsiooni ning näidatud praktilisi töövõtteid. Väärtuslikum jälg asjast on aga ehk see, et kohalikud külamehed tundsid meistrite loomingu vastu sügavat huvi, käies iga päev uudistamas, kommenteerimas ja kiitmas.
Kogu meisterdamistööd ja vabaaja-üritusi jäädvustasid professionaalsed fotokunstnikud Toomas Kalve, Malev Toom ja Rena Puusepp. Väikest osa ülespildistatud materjalist saab näha 28. septembrini ERM-i näitusesaalis, kus on Obinitsa Kunstigrupeeringu ja sõprade ülevaatenäitus. Näitusel ERM-is on ka ersa meistrite loomingut. Kõige haruldasem neist on ehk ersa puukujukunsti taaselustaja Maskan Vezai puuskulptuur “Ersa ema imikuga”. Augusti lõpuni oli näitus üleval Obinitsa vanas koolimajas.


Ersa puukunstnikud võtsid osa ka Setomaa Paasapäevast ja Obinitsa kultuurifestivali üritustest, õhtuti külastati Setomaa talusid.
Süvenes reaalne koostöö, edaspidi püütakse igal aastal korraldada seto-ersa ühisüritusi. Juba esimesel kohtumisel ersa puunikerdajatega moodustus Eestis huviliste rühm, kes tahaksid Ersamaal kohalike meistrite käe all puuskultptuuri õppida. Samuti on teada, et sealsed õpilased tahaksid ennast täiendada Eestis kaasaegse kunsti vallas. Ersamaa puuskulptor Stepan Erzja on oma loominguga rahvale tõelisi šedöövreid loonud ning on ülemaailmseltki tuntud, kuna suurem osa tema monumentaalsest loomingust on teostatud võõrsil olles. Tolle maa poegadel on veel säilinud küllalt väge, et oma loominguga meie ajastulgi maailma vallutada. Püüdkem neid siis toetada ja neilt õppida seda, mis meil juba unustusehõlma on vajunud.

tagasi


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)