hõimupäevad 2001 | näitused | teater | kontserdid ja peod | pressiteated

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri ekspeditsiooni PRESSITEADE

Näitus
[ se:p ]* TRANSYLVANIA
Akadeemilise Raamatukogu näitusesaalis
16.10-14.11 2001.

Näituse avamine 16. oktoobril kell 16.00; samas avatakse ka selle aasta Hõimupäevad**.

Eesti Kunstiakadeemia sellesuvine soome-ugri ekspeditsioon oli järjekorras 24s ja võeti ette Transilvaania ungarlaste juurde. Esimest korda töötati väljapool endise NL piire. Transilvaania on praeguse Rumeenia osa, kus elab vähemusena1,7 miljonit ungarlast, s.o. 7,2 % rumeenia rahvastikust. Neli nädalat kestnud uurimisreisist võttis osa 13 EKA üliõpilast ja 4 professionaalset kunstnikku.

EKA ekspeditsioonide peamiseks ülesandeks on materiaalse rahvakunsti jäädvustamine joonistuste ja fotodena. Transilvaania on üks väheseid piirkondi Euroopas, kus on säilinud traditsiooniliselt toimiv külaühiskond ja seda nii vaatamata kui "tänu" Rumeenia sisepoliitikale viimasel poolsajandil. Tänu sellele ei ole rahvakunst taandunud muuseumivitriinidesse ja suveniirilettidele, vaid on igapäevaelus tarvilik atribuutika, mille valmistamiseks kasutatakse põlvest põlve edasiantud kogemust. Transilvaania ungarlaste kultuurile annab omapära pikaajaline kõrvutielamine sakslaste, rumeenlaste, mustlaste, jt.
rahvastega. Siit kulges Austria - Ungari keisririigi idapiir, mis sünnitas omapärase ungari rahvakillu - szekelid - uhked ja iseteadvad vabatalupojad, kelle põhiülesandeks oli piiri valvamine.

Nii nagu on vaheldusrikas Transilvaania maastik, mahub siia ka eriilmelisi inimkogumeid. Rahvakultuuri elusoleku tõendid on kohalikud rahvapidustused. Ekspeditsiooni liikmed sattusid nii ungari kui rumeenia pulmadesse, mis jahmatasid tõdemusega, et soomeugrilikkus lõunapoolsetel laiuskraadidel sugugi vaoshoitust ei tähenda. Transilvaania traditsioonid on veel tugevad vaatamata kõikjale tungiva massikultuuri nähtavatele ilmingutele.

Ekspeditsiooni käigus loodi suhted Koloszvari Ülikooli ungari keele ja kultuuri osakonnaga.

Täpsem informatsioon ekspeditsiooni juht Kadri Viireselt mob. 05140864


* ilus ung. k.

** Hõimupäevad avati 15. oktoobril kell 16.00 Estonia Talveaias - SURI märkus

TAGASI PRESSITEATE ALGUSSE


hõimupäevad 2001 | näitused | teater | kontserdid ja peod | pressiteated