XVII IFUSCO peeti Tallinnas

 

4.-7. augustil toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis XVII soome- ugri üliõpilaste rahvusvaheline teaduskonverents (IFUSCO), mille tänavune teema oli "Kuhu liigub soome-ugri maailm?".

Kokku jõudis Eestisse 75 soome-ugri üliõpilast lähemalt ja kaugemalt. Rahvusvahelisse seltskonda kuulusid soome-ugri noorte kõrval ka näiteks sakslane, bulgaarlane, hollandlane, rootslane, tadžikk, venelane, poolatar Sorbonne'ist ja jaapanlane Tamperest.

Konverentsi töö toimus viies sektsioonis: keeleteadus, kirjandus, folkloor, ajalugu ja regionaalküsimused. Lisaks toimusid mõttetalgud soome-ugri rahvaste üliõpilaste ja akadeemiliste organisatsioonide koostöö üle.

IFUSCO-t on korraldatud alates 1984. aastast. Algselt oli see Lääne-Euroopa ülikoolides õppivate noorte fennougristide kokkutulek, mis toimus põhiliselt Saksamaal ja oli väikese osavõtjate arvuga (20-30 tudengit). Viimastel aastatel on hakanud IFUSCO-l osalema ka Venemaa soome-ugri rahvaste üliõpilased ja osalejate arv on kasvanud üle 100.

IFUSCO peamiseks mõtteks on olnud võimaldada noorte fennougristide kontakte, suunata nende teadustegevust ja tõsta soome-ugri noorte rahvuslikku eneseteadvust.

XVII IFUSCO toimus tänu Hõimurahvaste Programmi, Eesti Kultuurkapitali ja Tallinna Pedagoogikaülikooli toetusele.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 5 (25)

© SURI