Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 21.10.03

Saami kultuur on ühtne, sõltumata riigipiiridest

Kadri Viires räägib Fenno-Ugria Hõimuklubis kunstimatkast kolme riigi saamide juurde

Neljapäeval, 23. oktoobril kell 17 Tallinnas Akadeemilise Raamatukogu (Rävala pst 10) III korruse saalis toimuval Hõimuklubi õhtul esineb dotsent Kadri Viires ettekandega “Mere- põdra- ja metsasaamid kolmes riigis. Eesti Kunstiakadeemia XXVI soome-ugri uurimisreisi märkmeid saami rahvakunstist Koola poolsaarel, Norras ja Soomes”.

Kunstiakadeemia üliõpilased on Vene poole saamide juures käinud juba kolm korda, aastatel 1978, 1987 ja 1994. Seekordne retk oli esimene, mis hõlmas ka Soome ja Norra saame. Akadeemilise Raamatukogu fuajees saab on kuni 14. novembrini vaadata ekspeditsioonil tehtud jooniste ja fotode näitust “Nelja tuule retk”. Avamisel tõdes Kadri Viires, et ülesjoonistatud esemete pärinemist eri riikidest tabab vaid teadja silm. Näitust koostades olnud tallegi üllatus, et Venemaa ja teiste riikide saamide olustiku drastiline erinevus paistab silma ainult fotodelt.

Slaididega illustreeritud reisimuljeid väga erinevates tingimustes elavatest saamidest ja nende ühtsest kultuurist jagabki ekspeditsiooni juht Kadri Viires Hõimuklubi õhtul. Pärast ettekannet on võimalik kuulda kommentaare samas avatud näitusele.

Eesti Kunstiakadeemia soome-ugri uurimisreisidele pani 1978. aastal aluse prof Kaljo Põllu, kes püüdis sellega lääneliku professionaalse kultuurikihi alt üles leida modernismist rikkumata rahvatraditsioonidele toetuva vaimulaadi. Põhieesmärgiks oli peamiselt Venemaal elavate hõimurahvaste kujutava rahvaloomingu jäädvustamine ning kasutamine loomeprotsessis. Valminud teosed ja nende autorid on hiljem tunnustust leidnud nii Venemaal kui ka mujal Skandinaavias ning ka rahvusvahelistel fennougristide kongressidel.

***
6. novembril kõneleb Hõimuklubis Aado Lintrop lõunaudmurdi palvustest ja põhjaudmurdi tavandilauludest mullusuvise ekspeditsiooni põhjal.

20. novembril esineb Andres Heinapuu teemal “Milleks soomeugrilastele kongressid?”. Jutuks tuleb soome-ugri rahvaste maailmakongresside ajalugu ja tuleva aasta augustis Tallinnas toimuva neljanda kongressi korraldus.

***
Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtud algavad sel hooajal kell 17.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.

Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Lugupidamisega,


Andres Heinapuu
Soome-ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail andres@suri.ee,
tel 6 449 270, 056 954 740

tagasi