Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 13.11.2002


Hõimuklubis jagatakse muljeid Eesti Kunstiakadeemia üliõpilaste reisist Mordvamaale

Neljapäeval, 14. novembril kell 18 on Hõimuklubi külaliseks Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis Kadri Viires, kes kõneleb Eesti Kunstiakadeemia (EKA) üliõpilaste ekspeditsioonist Mordvamaale.
EKA üliõpilaste ekspeditsioonigrupp on teinud igal suvel, 25 aastat järjepanu, uurimisretki Venemaal ja mujal elavate soome-ugri rahvaste juurde. Selle aasta juulikuus töötas 11 EKA üliõpilast ersa ja mokša külades Mordvamaal.
Mordvalased on kõige arvukam Vene Föderatsioonis elav soome-ugri rahvas – rahvaarvuks loetakse 1 117 492 inimest, kellest oma rahvuse keelt peab emakeeleks 67,1% elanikkonnast.
Mordvalaste kaks põhimurret on kujunenud eri keelteks, mille alusel nad jagunevad idapoolseiks ersadeks ja läänepoolseiks mokšadeks (vastavalt 2/3 ja 1/3 rahva koguarvust).
Kunstiüliõpilased peatusid pikemalt nii ersade (Tšamzinski, Dubjonki, Ignatovo rajoon) kui mokšade (Šaigovo rajoon) külades. Huvi tunti ersa-mokša rahvakunstiesemete vastu, et neid joonistada-mõõdistada, pildistada.
“Mordvalased nagu ka nende lähimad keelesugulased marilased kaunistavad oma rõivaid rikkalike stiliseeritud taime- ja linnumotiividest mustritega. Lemmikvärviks on punane, lisaks kollane ja sinine. Väga huvipakkuvad on ersa naiste riietuses tagapõlled – pulai´d. Sarnaseid riideesemeid esineb ka läänemeresoomlastel. Traditsiooniliste lõigete järgi valmistatud, kuid tänapäevastest poekangastest rõivaid kannavad mokša naised meelsasti ka tänapäeval,” kirjutab ekspeditsiooni juht Kadri Viires, “Mordvalastele ja teistele volga rahvastele on iseloomulikud hobusekujude, päikeseketta ja pardilestadega ripatsid, vähem esines karu- ja linnukujulisi ehteid. Päikeseketta motiive leidub tarede nikerdatud aknaraamidel, väravatel, räästakaunistustes, aga ka suurtel, ühest haavatüvest õõnestatud veimevakatünnidel, mis on jäädvustatud ka ekspeditsioonil tehtud fotomaterjalis.”
Ekspeditsioonilt toodi kaasa üle 300 joonistuse, ohtralt foto- ning videomaterjali.
Ekspeditsioonigrupi poolt nähtud ja jäädvustatud materjali on võimalik vaadata veel kuni 16. novembrini Akadeemilise Raamatukogu (Rävala pst 10) fuajees avatud näitusel “Aken”
.

tagasi