Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse pressiteade 18.02.03

Udmurdid kõnelevad udmurdiks olemisest
Hõimuklubis näidatakse uurimusfilmi “Päikeselapsed”

Neljapäeval, 20. veebruaril kell 18 esilinastub Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis uurimusfilm “Päikeselapsed”. Tegemist on esimese udmurdikeelse uurimusfilmiga.
Humanitaarinstituudi magistrand Liis Ruussaar ja Müncheni Ülikooli doktorant Kristel Kaljund küsitlesid 2001. ja 2002. aastal Udmurdi Vabariigis Venemaal elavaid udmurte. Küsitluse eesmärk oli saada teada, kuidas tajuvad udmurdid oma identiteeti. Samuti selgub filmist, millises suhtes on udmurdi ja vene identiteet ning kuidas nad koos toimivad. Udmurdid kõnelevad ka oma kultuuri hetkeolukorrast, udmurtide mainest ja udmurdi rahva tulevikust.
Küsitletute hulgas oli nii tavalisi maainimesi kui ka udmurdi kooli õpetaja, haritlasi ja ärimehi. Meilgi tuntud udmurdi šamaan-kunstniku Kutšõran Juri intervjuule lisaks näidatakse katkendit ta performance’ist.

Autorid kirjutavad: “Soome-ugri väikerahvaste liikmetel Vene Föderatsioonis on välja kujunenud kahene etniline identiteet, milles soomeugriline rahvuslik identiteet on vene identiteediga läbi põimunud. Sellise identiteedi kujunemine on tingitud rahvusliku intelligentsi vähesusest, emakeelse kooli puudumisest ning väikerahvaste vähestest õigustest Venemaa Föderatsioonis. Ainult oma rahvusliku identiteedi omamine oleks piirav element inimlikul tasandil: samaaegselt venelane olles saab tunda ennast täisväärtusliku kodanikuna ning kasutada enam võimalusi, kuivõrd Venemaal pole ei majandus ega demokraatia just heal järjel. Kahese etnilise identiteedi omamine pole iseenesest veel ohtlik. Küll aga on udmurdi identiteedi puudumine ohuks udmurdi rahva tulevikule.”
Soome-ugri permi keelerühma kuuluvaid udmurte on umbes 750 000, udmurdi keelt emakeelena kõneleb neist 70%.

 

6. märtsil kõneleb Indrek Jääts olukorrast Permikomi autonoomses ringkonnas 2002. aasta oktoobris. Ettekannet illustreerivad slaidid. Juba siis oli plaanis ringkond likvideerida ning ühendada Permi oblastiga. Permikomi ringkond on viimane soomeugrilaste autonoomia Venemaal, milles nimirahvus säilitanud enamuse.

20. märtsil on Hõimuklubil külas Ungari Instituudi direktor Urmas Bereczki, kes kõneleb ungari-eesti topeltidentiteedist.

Neljapäeviti iga kahe nädala tagant Tallinnas Eesti Akadeemilise Raamatukogu saalis (Rävala pst 10, III korrus) toimuval klubiõhtul astuvad üles hõimurahvaste, nende kultuuride ja keeltega erinevalt seotud inimesed. Klubiõhtu algab kell 18.00, osavõtt on tasuta. Klubi liikmeid ei registreerita, liikmemaksu ega muid kohustusi pole.
Fenno-Ugria Hõimuklubi korraldajad on MTÜ Fenno-Ugria Asutuse Hõimukeskus ja Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus. Hõimuklubi toetab Tallinna linn.


Andres Heinapuu
Soome-Ugri Rahvaste Infokeskuse juhataja
e-mail suri@suri.ee,
tel 644 92 70, 056 954 740

tagasi