2000

1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999

 

7. jaanuaril pidas Petseri rajooni Seto Selts ja rajooni eestlaskond Petseri linnas õigeusu jõule ehk setupäraselt talsipühi. Loe lähemalt.

9. jaanuaril toimus Tveri oblastis kuberneri valimiste teine voor, kus selle koha pärast võistlesid Tveri oblasti senine kuberner Vladimir Platov, keda toetas Paremjõudude Liit, ning kommunistide kandidaat Vladimir Bajunov. Teise vooru võitis esialgseil andmeil senine oblastijuht Vladimir Platov. Loe infolehest.

10. jaanuaril tähistati Saranskis pidulikult Mordva autonoomia 70. aastapäeva. Pidustustel osalesid Venemaa Föderatsiooni asepeaminister Vladimir Štšerbak ja külalised teistest soome-ugri regioonidest. Tervitustelegrammi saatsid Venemaa presidendi kohusetäitja Vladimir Putin ja föderatsiooninõukogu esimees Jegor Strojev.

11. jaanuaril avaldas Mordva ajaleht Erzjan' Mastor 1997. aastal Venemaa Välisministeeriumist Mordva riigipeale saadetud kirja, milles teda noomitakse selle eest, et Mordva ametiisikud ei oska hinnata Eestist lähtuvat ohtu. Vt eestikeelset tõlget kommentaaridega ja venekeelset originaalpublikatsiooni.

11. jaanuaril peetud Helsingi ülikooli üliõpilaskonna hõimurahvaste komitee istungil otsustati toetada 1600 dollariga vene- ja marikeelse ajalehe Kudo+Kodu väljaandmist 2000. aasta esimesel poolel. Seni on ilmunud 4 lehenumbrit ning väljaande tiraaž on 2000.

14. jaanuaril esitles Eesti Rahva Muuseum uue Pro Ethnologia 8. numbrit (Arctic Studies 3), mis on pühendatud arktiliste kultuuride uurimustele.

15. jaanuaril arutas Seto Kongressi Vanemate Kogu koos Setomaa Valdade Liidu esindajatega Eesti Välisministeeriumi kavatsust lõpetada lihtsustatud piiriületuskord. Ühisavaldus selle kohta on trükitud ajalehe Setomaa jaanuarinumbris ja on loetav ka internetis: http://www.estpak.ee/~setomaa/44/skvkdoc.html

22. jaanuaril sai M.A.Castréni Selts 10-aastaseks. Sel puhul toimus Helsingis Soome Kirjanduse seltsi pidusaalis aktus, millel osales u 70 inimest, sealhulgas Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi esindajad. Fenno-Ugria Asutus kinkis oma sõsarorganisatsioonile sünnipäevaks Kaljo Põllu raamatu "20 soome-ugri uurimisreisi". Esimees dotsent Ildikó Lehtinen andis ülevaate seltsi 10-aastasest tööst, prof emer Alho Alhoniemi kõneles koostööst sugulasrahvastega enne seltsi asutamist, sotsiaalteaduste doktor Ilmari Susiluoto jutustas oma kogemustest Karjala ja Volga vahel ning filoloogiakandidaat Sergei Maksimov Udmurdimaalt jagas oma Soome-elamusi. Loe ka Fenno-Ugria Infolehest.

23. jaanuaril toimus muuseumitornis Kiek in de Kök Eesti Muinastaideseltsi fotonäituse avamine, mida ilmestas ameeriklase Jim Nollmani valguspiltide ja helisalvestustega illustreeritud loeng "Vaalade laulud" inimese kommunikatsioonikatsetest vaaladega. Loe lähemalt Infolehest.

25. jaanuaril toimus Joškar-Olas Marimaa Vabariigi valitsuse korraldatud teaduslik-praktiline konverents “Mari keele käibimine riigikeelena”. Konverentsil kiideti heaks aastateks 2000–2005 mõeldud Marimaa keeleseaduse elluviimise programmi eelnõu, mis pärast paranduste ja täienduste lisamist läheb valitsusse kinnitamiseks.

26. jaanuaril andis Eesti Kunstiakadeemia (EKA) soome-ugri ekspeditsioonide juht Kadri Viires Eesti Rahva
Muuseumile üle 1994.-1998. a ekspeditsioonide materjalid.
Loe lähemalt.

26. jaanuaril tähistas Eesti-Ungari Selts kümnendat aastapäeva.

Veebruari algul toimus Soome kaks saami rahvuspäevaüritust: Helsingis juba traditsiooniline Sa'mefeasta, Tamperes teist aastat korraldatav festival "Põhjala metsik hing". Kui möödunud aastal õnnestus Tampere saamidel pealinlasi üle trumbata, siis tänavu oli Sa'mefeasta võimsam. Loe Infolehest.

28.-30. jaanuarini toimus Tveris Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni nõukogu istung. Vt Infoleht.

31. jaanuaril toimus Tallinnas riikliku programmi "Lõunaeesti keel ja kultuur" nõukogu esimene istung. Vt ka sõnumit.

2.–5. veebruarini toimus Mordva Vabariigi pealinnas Saranskis II ülevenemaaline fennougristide konverents. Sellel osales umbes 300 teadlast kõigist Venemaasoome-ugri vabariikidest, Handi-Mansi Autonoomsest Ringkonnast, Moskvast, Peterburist ja Tatarstanist. Konverents võttis vastu pöördumise Venemaa soome-ugri vabariikide valitsustele ja soome-ugri elanikkonnaga alade administratsioonidele. Oli ka külalisi Ungarist ja Eestist. Põhjalikumalt vt Infolehest.

8.-18. veebruarini toimus Moskvas Uues Maneežis näituse "Mordva kujutav kunst". Vt sõnumit.

15. veebruaril tähistati Petseri eesti koolis kohaliku setu lauluansambli 30. aastapäeva.

15. veebruaril toimus Moskvas Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee sekretariaadi koosolek. Koosolek leidis aset Soome saatkonnas, kus osalejad võõrustas suursaadik Markus Lyra. Eestist käisid Moskvas konsultatiivkomitee koordinaator Krista Sürje ja konsultatiivkomitee liige Ph D Tõnu Seilenthal. Suursaadiku antud lõunal osales ka Venemaa Föderatsiooni föderaal- ja rahvusasjade minister Aleksandr Blohhin.

20. veebruaril peeti Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis maha ungari vastlakarneval ehk farsang.

22. veebruaril kuulutati Tallinna raekojas pidulikult avatuks Ungari Instituut. Instituuti tuli avama Ungari Vabariigi kultuuriminister Zolta'n Rockenbauer, avamisel osales Eesti Vabariigi kultuuriminister Signe Kivi. Avasõnad lausus Helsingis asuva Ungari Kultuurikeskuse direktor A'rpa'd Jelinkó. 1992. aastast töötas Tallinnas Instituudi eelkäijana Ungari Kultuuriesindus (Helsingi Ungari Kultuurikeskuse osakond). Rohkem Infolehes.

24. veebruaril toimus Joškar-Olas Sõpruse majas Mari-Eesti sõprusühingu aastakoosolek ja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik õhtu. Loe sõnumit.

1. märtsil avas Ungari välisministeeriumi kantsler Nemeth Zsolt Tallinnas Narva maanteel Lauluväljaku kõrval Ungari uue saatkonnahoone. Vt sõnumit.

2. märtsil toimus Tallinnas Ungari Instituudis kohtumine luuletaja Sa'ndor K'any'adiga (s 1929) Erdély’st (Transilvaaniast). Vt sõnumit.

6. ja 7. märtsil tegi Ungari Vabariigi suursaadik Venemaal Ernö Keskeny ametliku visiidi Marimaa Vabariiki. Vt sõnumit.

11. märtsil esitleti Meremäe vallamajas setu meestelaulu kassetti. Vt sõnumit.

16. märtsil kogunes Haridusministeeriumis esimest korda haridusministri käskkirjaga moodustatud Hõimurahvaste Programmi Nõukogu. Vt sõnumit.

21.-22. märtsil toimus Marimaa pealinnas Joškar-Olas Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung. Loe Infolehest.

22. märtsil teatas ajaleht Izvestija, et nelja Marimaa suurima omavalitsuse juhid saatsid Kremlisse kirja palvega tühistada president Vjatšeslav Kislitsõni volitused ja allutada Mari Vabariik otse Moskvale. Vt sõnumit.

26. märtsil toimusid Venemaal presidendivalimised. Peafavoriit Vladimir Putin oli eriti populaarne rahvusvabariikides. Soome-ugri vabariikide poolthäälte protsent kõikus 59,9-st (Komi ja Mordva) 67,35-ni (Marimaa). Kogu Venemaal toetas Putinit 52,8% valimas käinuist. Koos valimistega toimusid ka mitmed referndumid. Udmurdid hääletasid presidendiameti sisseseadmise poolt, Karjalas luuakse Vabariigi Juhi ametikoht. Põhjapoolsetes soomeugri ja samojeedi autonoomsetes ringkndades valiti ametisse tagasi endised kubernerid. Vt lähemalt Infolehest.

30. märtsil toimus Helsingis M.A.Castréni Seltsi aastakoosolek. Juhatusse valiti FL Riho Grünthali asemele mag Paula Kokkonen. Seltsi esimesteks auliikmeteks valiti kirjanik Leena Laulajainen, prof emer Alho Alhoniemi ja sotsiaalteaduste dokktor Seppo Lallukka. Esitleti ka Marja Lappalaise koostatud ning M.A.Castréni Seltsi, Helsingi ülikooli soome-ugri õppetooli ja Soome-Ugri Seltsi koostöös välja antud raamat "Sukukansapäivien satoa. Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta." (Hõimupäevade saak. Kirjutisi ja sõnavõtte soomeugrilusest; Castrenianumi Toimetised, 57).

 


© SURI, 1999/2000