M. A. Castréni Selts 1990-2000

Saavutusi 10-aastase M. A. Castréni Seltsi ajaloost

(Ildikó Lehtise aruande põhjal 10. aastapäeva aktusel)

M.A.Castréni selts asutati Soomes 1990. aasta algul, et toetada Venemaal elavate hõimurahvaste keelte ja kultuuride säilimist ja arengut. Kümne aasta jooksul on Selts jõudnud väga palju. Allpool vaid mõned näited tehtust.

suurüritusi ja seminare:

1991 “Keel on mu kodumaa”. Uurali kirjanduskonverents Espoos

1993 Mari kultuuri päevad Helsingis

1995: “Komi ökoloogiline olukord”; “Hõimurahvad võimukultuuri surve all”

1996 “Väikekeeled multikultuurses maailmas” (koos UNESCOga)

1997 “Mordva naise maailmapilt”; “Soome-ugri rahvad Venemaal - eile, täna - aga homme?” Moskvas

1998 “Soome-ugri kirjanike matinee” PEN-klubi kongressil

Selts on:

- saatnud tonne paberit Venemaale õpikute trükkimiseks

- korraldanud kursusi raadio- ja teletöötajatele, ajakirjanikele ja teistele

- toetanud kümne ajalehe ja ajakirja ilmumist, emakeelset TV-d ja raadiot

- andnud kirjandus- ja ajakirjandusauhindu, tõlkestipendiume

- maksnud 44le Eestis õppivale mari ja udmurdi üliõpilasele stipendiumi

- finantseerinud omakeelsete ja -meelsete ajalooõpikute koostamist ja väljaandmist

- aidanud kaasa Euroopa Nõukogu resolutsiooni "Ohustatud uurali kultuuridest" teokssaamisele

Stipendiaadid Helsingi, Joensuu, Oulu ja Turu ülikoolis 1995–2000:
kokku 106,
neist udmurte 26, marisid 24, ersasid 18, komisid 12, mokðasid 10, karjalasi 6, permikomisid 3, mansisid 3, hante 2, ingerisoomlasi 1, vepslasi 1


M. A. Castréni Seltsi juhatuse liikmed 1990-2000:

Raija Bartens, Riho Grünthal, Hannu Helin, Johanna Jokipaltio, Anita Konkka, Marko Laitala, Heikki Laitinen, Seppo Lallukka, Leena Laulajainen, Ildikó Lehtinen, Matti Pekkanen, Vesa Pietilä, Paavo Rintala, Sirkka Saarinen, Eeva-Leena Sariola, Pirjo Sinko, Laura Solanko, Urpo Vento

Sekretärid: Arja Ahlqvist, Tarmo Hakkarainen, projektisekretär, Paula Kokkonen, Marja Lappalainen, tegevjuhataja

Täname tehtud töö eest kõiki nimetatuid ja neidki, kes nimetamata, ning püüame saada sama tublideks kui teie.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21) © SURI, 2000