Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimene koosolek

16. märtsil kogunes Haridusministeeriumis esimest korda haridusministri käskkirjaga moodustatud Hõimurahvaste Programmi Nõukogu. Nõukogu esimeheks valiti Tartu Ülikooli dotsent, Ph D Tõnu Seilenthal. Teised nõukogu liikmed on: Hillar Bauman Haridusministeeriumist (aseesimees), Mall Kaevats Kultuuriministeeriumist, Tiina Maiberg Välisministeeriumist (asendas Marek Luts), Andre Help Eesti Instituudist, Mare Kõiva Akadeemilisest Rahvaluule Seltsist, Celia Roose Viljandi Kultuurikolledžist, soome-ugri televisioonide peakoordinaator Piret Suurväli, ja Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte professor, Liivisõprade Ühingu esimees Tiit-Rein Viitso.

Esimesel koosolekul püüti paika panna nõukogu sisemisi mängureegleid ning eraldati hädaabi korras mõningaid toetussummasid. Kinnitati nõukogu kodukord. Hillar Bauman teatas, et üldse on Hõimurahvaste programmi Nõukogu käsutuses sellel aastal umbes üks miljon krooni. Sellest otsustati anda IX rahvusvahelisest fennougristikakongressist osavõtvate Venemaa Föderatsiooni delegaatide toetuseks 300 tuhat krooni, TÜ Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse tegevuskuludeks 250 tuhat krooni ja eestlaste osalemiseks soome-ugri rahvaste III maailmakongressil esialgu 50 tuhat krooni. Muud juba esitatud projektid jäeti järgmiseks korraks, põhimõtteline toetus anti ka soome-ugri üliõpilaste seminarlaagrile.

Eesti Hõimurahvaste programm (Soome-ugri hõimurahvaste haridus-, teadus- ja kultuurialane koostööprogramm) kiideti Vabariigi Valitsuses heaks 5. mail 1998, kuid 1999. aasta riigieelarves vahendeid programmile ei eraldatud, vaid määrati 4 miljonit krooni Eestis õppivate hõimurahvaste üliõpilaste toetuseks. Käesoleva aasta eelarves vähendati seda summat poole miljoni võrra ning eelarverida nimetati ümber Hõimurahvaste programmiks.

Andres Heinapuu
 


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 2 (22)

SURI