ungarlaste uudiseid

Slovakkia ungarlased külas
"Finnugor Szemina'rium"
Eesti-Ungari Selts kümneaastane

Slovakkia ungarlased külas

17. detsembril toimus Tallinnas Kirjanike Majas ungari kirjandusõhtu. Külalisteks olid ungari kirjandusteadlased ja kirjanikud Slovakkiast, nende hulgas Slovakkias elav ungari kirjanik ja kirjandusõppejõud, endine Slovakkia PEN-klubi esimees, iroonilis-humoristlikku proosat viljelev Lajos Grendel (s 1948) ja luuletaja Anikó Polga'r (s 1975). Ungarlaste loomingut Tiiu Kokla ja Ivar Sinimetsa tõlkes esitas näitleja Martin Veinmann. Slovakkias elab vähemusrahvusena umbes pool miljonit ungarlast, kelle kirjanduselu ja kirjastuspoliitikat tutvustasid kirjandusõhtul kirjandusteadlane Zuzana Drabekova ja kirjastuse Kalligram peatoimetaja Zolta'n Hizsnyai. 1991. aastal asutatud kirjastus Kalligram on suurim ungari kirjandust avaldav kirjastus Slovakkias. Kirjastus kirjastab ka Kesk-Euroopa olulisemate kirjanike teoseid slovakkia keeles ning annab välja ühiskondlik-poliitilisi, kirjandus- ja kunstiajakirju.

"Finnugor Szemina'rium"

7. jaanuaril toimus Budapesti Lora'nd Eötvösi Ülikoolis (ELTE) "Finnugor Szemina'rium" (Soome-ugri seminar), Ungari soome-ugri õppetoolide ning fennougristikaga tegelevate uurimisrühmade aastakoosolek. Korraldajaks oli ELTE soome-ugri õppetool. Seekord kestis üritus ainult ühe päeva.

Vastavalt väljakujunenud traditsioonile refereerisid institutsioonide esindajad 1999. aasta jooksul tehtud teadus- ja õppetööd. Tutvustati ka uusi väljaandeid ning uue aasta ürituste kava. Koosolekul esinesid ka välismaal õpetanud ja välitööd teinud hungaroloogid ning fennougristid. Siinkirjutaja tutvustas kuulajatele tänapäeva Eesti fennougristikat ning ungari filoloogia õpetamist Tartu Ülikoolis. Budapesti ülikooli eesti keele lektor ja Budapesti Eesti Instituudi juht Anu Kippasto esitles instituuti.

Koosoleku värskendavaks osaks oli ELTE fennougristika tudengite fantaasiarikas huumorikava, milles heideti nalja soome-ugri rahvaste ja tegelaste üle. Hiljem väljendasid õpilased eravestluses soovi võtta ühendust ja kohtuda hõimurahvastest huvitatud Eesti üliõpilastega.

Olgu ka mainitud, et Budapesti ülikoolis saab eesti filoloogiat õppida nüüd juba isegi erialana, kuigi kõrvalaine tasemel.

Szila'rd Tóth, TÜ ungari lektor, stoth@ut.ee


Eesti-Ungari Selts kümneaastane

26. jaanuaril tähistas Eesti-Ungari Selts (EUS) tegutsemise kümnendat aastapäeva. Selts asutati 1990. aasta 25. jaanuaril. EUSile käis lugupidamist avaldamas ka Ungari suursaadik Eestis, nimekas eesti, soome ja rootsi kirjanduse tõlkija Béla Ja'vorszky .

Eesti Ungari-huvilistele on käesolev aasta tähtis veel kahe asjaolu poolest. Esiteks möödub tänavu 1000 aastat Ungari riigi asutamisest ehk ajast, mil hiljem pühakuks kuulutatud kuningas Istva'n I võttis paavsti käest vastu ristiusu ja rajas Ungari kuningriigi. Teine tähtpäev on 80 aastat madjarite riigile saatuslikuks osutunud Trianoni rahulepingust. Selle Esimese maailmasõja lõpetanud lepinguga lõigati Ungari küljest ära üle kahe kolmandiku territooriumist ning miljonid ungarlased muudeti oma kodumaal välismaalasteks. Trianoni rahulepingu tulemusena elabki tänapäeva Ungari naaberriikides märkimisväärsel hulgal ungarlasi.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21). © SURI, 2000