Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon kinnitas tööplaani

Jaak Prozes, SURNA president
jprozes@eki.ee

28.-30. jaanuarini toimus Tveris Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (SURNA, venekeelne lühend MAFUN) nõukogu istung. Seekord võtsid nõukogu istungist osa peaaegu kõigi organisatsooni kuuluvate rahvuste esindajad. Olulisimaks küsimuseks oli SURNA 2000. aasta tööplaani kinnitamine.

Vastavalt tööplaanile on selle aasta tähtsamateks üritusteks SURNA kümnenda aastapäeva tähistamine 15.-18. juunil Joðkar-Olas, 3.-7. augustil Tallinnas toimuva XVII IFUSCO (soome-ugri üliõpilaskonverentsi) ettevalmistustöö ja SURNA V kongressi korraldamine Helsingis 10.-13. detsembrini. Suurematest üritustest korraldab SURNA veel 16.-18. juunil Joðkar-Olas soome-ugri estraadilauljate konkursi, soome-ugri lasteteatrite festivali, mis toimub Sõktõvkaris 3.-29. juulini ning augustis Iþkaris aset leidva VI soome-ugri keskkooliõpilaste kokkutuleku.

Nõukogu istungil võeti teadmiseks Jussi Santeri Junttila informatsioon SURNA kongressiks valmistumisest ja kinnitati delegatsioonide suurus. Otsustati, et rahvad, keda on üle 100 000, lähetavad kongressile viis delegaati, alla 100 000 rahvaarvuga soomeugrilased kolm.

Nõukogu kinnitas 1999. a 16. oktoobril Tallinnas SURNA ning ajalehte Kudo+Kodu välja andva V. Kolumbi nim keskuse vahel sõlmitud koostöölepingu, mille järgi Kudo+Kodu saab SURNA ametlikuks häälekandjaks. Leiti, et oma ajaleht on organisatsiooni arengus suur samm edasi. Nõukogu tegi liikmetele ülesandeks leida kuu aja jooksul ajalehele eri soome-ugri aladelt kaastöölisi ning organiseerida väljaande tellimiskampaania. Praegu on lehe tiraaþ 2500.

Nõukogu kinnitas SURNA liikmeskonna ja võttis uueks liikmeks vastu Iþkari Humanitaarlütseumi. Viimasega kokku on assotsiatsioonil kolmkümmend liikmesorganisatsiooni.

Vt ka: Tveri karjalastel on raskusi omakultuuri arendamiselFenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 2 (22)

SURI