Eesti Rahva Muuseumi Arctic Studies

14. jaanuaril esitles Eesti Rahva Muuseum uue aasta alguseks valminud kolme väljaannet: põhjarahvaste maailmapilti läbi sotsiaalmajandusliku arengu kirjeldavat Pro Ethnologia 8. numbrit, koolielu memuaaride kogumikku "Kooliteed" ning ERMi püsinäituse soomekeelset ülevaadet. Pro Ethnoloogia 8. number Arctic Studies 3 on pühendatud arktiliste kultuuride uurimustele. Majanduse üha kasvav globaliseerumine ja sotsiaalpoliitiliste prioriteetide muutumine seab väikesed rahvad tõsiste kohanemisraskuste ette. Rahvusvaheliselt tuntud ungari teadusemehe Miha'ly Hoppa'li, hõimurahvaste stipendiaadi Kirill Istomini ning meie oma arktikakultuuride uurijate Art Leete ja Anzori Barkalaja kirjutatud artiklid käsitlevad peamiselt põhjarahvaste maalilmapilti läbi sotsiaalmajandusliku arengu.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21). © SURI, 2000