nr 1 (21)
veebruar
2000

Toimetuselt

M. A. Castréni Selts 1999–2000:
Saavutusi 10-aastase M. A. Castréni Seltsi ajaloost
M. A. Castréni Selts pole unustanud ka csa'ngósid - Tõnu Seilenthal

Rahvuspoliitika tänapäeva Venemaal (ka vene keeles) - Konstantin Zamjatin

Paul Ariste 95: Ubi est hortus botanicus? - Andres Ehin

Läänemeresoomlased teles - Kirsti Ruul

Kogu aeg peab õli lambis olema ehk Ersad, mokðad ja eestlased - Vestlus Taive ja Indrek Särjega, Toomas Helbi ja Ott Heinapuu kommentaaridega

TEISED LEHED

Kaks kommentaari III mordva kongressile:
Üheskoos tööle rahvusküsimuste tsiviliseeritud lahendamiseks - Intervjuu Mordva Rahva Taassünni Komitee esimehe Mihhail Mosiniga
Kolmanda kongressi Trooja hobune - Ivan Jefimov
Finnugor Vila'g nr 4/1999
Sa'muel Gyarmathi "Affinitas" 200-aastane - Ga'bor Zaicz, refereerinud Kadi Raudalainen
Ensimmäiset Kansat 1999/4 Uusi suundi Rootsi vähemuspoliitikas
80 aastat Mari Rahvusteatrit Talsipühad Petseris

SÕNUMID

Kaks soomeugrilast Venemaa Riigiduumas Põhja-Liivimaast saab turismipiirkond
Moskvas valmistutakse III soome-ugri kongressiks Tuïïi Lum Vanemuises
Mordva rahvusraamatukogu juubel ja Merkuðkini lugemised EKA ekspeditsioonimaterjalid ERMile
Tveri oblasti kuberneri valimised Anne Vabarna auhinnad
Baðkiiria Þirinovski vastu Vaalad ja soomeugrilased
Tartu saab soomekeelse algkooli Eesti Rahva Muuseumi Arctic Studies
Ungarlaste uudiseid: Slovakkia ungarlased külas, "Finnugor Szemina'rium", Eesti-Ungari Selts kümneaastane

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (2)6445119, FAKS (2)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (27)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja), Kirsti Ruul, Katrin Kiik