Anne Vabarna nimelised preemiad

17. detsembril anti Värska kultuurimajas toimuval omakultuuriõhtul kätte tänavused Anne Vabarna nimelised preemiad: kaks vallasisest ja üks vallaväline preemia. Setu lauluema Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat annab Värska vallavalitsus välja 1995. aastast alates. Preemia pälvivad eelneva kalendriaasta jooksul setu rahvakultuuri arendamisel tehtud töö eest kaks inimest või kollektiivi – üks Värska valla kollektiiv või inimene, teine väljastpoolt valda. Tänavu otsustati vallasisene preemia jagada kahe inimese vahel. Üks vallasisene preemia läks Anne Vabarna omakultuuripreemia traditsiooni algatajale ja senisele korraldajale Sirje Sirulile, kes on koostanud ka raamatu "Seto kodu lugu". Teine vallasisene preemia anti naistantsurühmale Lustiline (juhendaja Kersti Leping) edukate esinemiste eest ülevaatustel ja võistutantsimistel ning seoses 20. tegevusaasta täitumisega 2000. aasta veebruaris. Vallavälise omakultuuripreemia pälvis folklorist Vaike Sarv setu folkloori uurimise, jäädvustamise ning talletamise eest linti ja plaati. Kogu preemiafondi suurus oli tänavu 5000 krooni.

Sirje Siruli kõneles auhinna üleandmisel "Seto kodu loo" sünniloost: "1997. aastal asutati mittetulundusühinguna Setomaa Arendusselts. Peagi alustas arendusselts aruteludega õppematerjali koostamiseks. 1998. a. tegevuskavva oli juba sisse kirjutatud ka Setomaa koduloo õppematerjali koostamine." Ta ütles veel, et seto kultuuri püsimajäämiseks oli vajadus sellise raamatu jaoks ilmne ning tänas kõiki, raamatu koostamisel.

Vaike Sarv ütles oma sõnavõtus:"See oli suur au mulle, ja suur rõõm. Mul tekkis selline tunne, et olen aruandekohustuslik inimeste ees, kes mulle selle autasu on määranud ning setu kultuuri ja Värska valla ees…" Vaike Sarv mainis, et esimene setu kultuuri teemaline artikkel ilmus tal kaks aastakümmet tagasi. Ta on setu kultuuri tutvustanud Eesti Raadios, ajakirjanduses, kogumikes ja videofilmides. Käesoleval aastal ilmus temalt koos Maarja Kasemaga raamat "Setu hällitused", artiklid Võru Instituudi kogumikus "Õdagumeresoomõ veeremaaq" ning ajakirjas "Teater. Muusika. Kino". Setu kultuuri jäädvustamise näiteks on abi ja juhendus "Leiko" juubelikasseti ja "Helmise" heliplaadi tegemisel.

"Eesti kultuur on setu kultuuri võtnud omaks. Ta on selle tunnistanud osana omast kultuurist ja ta nagu ümber töötanud, selleks, et sellest saaksid osa laiemad ringkonnad," märkis Vaike Sarv. "Võim on nende käes, kes liiguvad, kes liiguvad koos eluga. Mul on hea meel, et Värska vald on niivõrd jõuliselt kultuurimaastikul edasi liikunud…. Ei ole Eestimaal teist sellist piirkonda, kus inimesed oleksid vaimult nii tugevad. Seetõttu jääb soovida, et ka majanduselu ülesehitamine edeneks."

Varasemad Anne Vabarna auhinna laureaadid:

aasta vallasisesed auhinnad vallavälised auhinnad
1995 Laine Lõvi, Tiiu Kunst ja Väino Alamäe Paul Hagu ja Seppo Suhonen
1996 Värska leelokoor "Leiko" ja Leo Reissar  
1997 Paul Mäeste, Laine Lõvi, Tiiu Kunst Aare Hõrn, Paul Hagu ja Tartu leelokoor "Leelonaase"
1998 Värska leelokoor "Kuldatsäuk" Setomaa uurimusraamatu koostaja Külli Eichenbaum,
seto pitsi raamatu autor Ulve Kangro