TOIMETUSELT

Käesolevast aastast hakkab Fenno-Ugria infoleht ilmuma nelja asemel kuus korda aastas, iga paariskuu esimesel kolmapäeval. Ilmumist tuli tihendada, sest tulevaste sündmuste rubriigi info jõudis enne lehe ilmumist sageli vananeda. Seda võib juhtuda ka nüüd, kuid loodetavasti siiski vähem. Et aga toimuvaga operatiivselt kursis olla, võiks jälgida SURI võrgulehtede Tulemas-lehekülge (http://www.suri.ee/tulsy.html).

Teine infolehe puudus on siiani olnud liiga väike levik. Et Fenno-Ugria eelarvet kärbiti, pole paljunduskulude suurendamine võimalik. Tänu haridusministeeriumi heldusele saame siiski trükkida mõnikümmend lisaeksemplari omariikluseta hõimurahvaste stipendiaatidele, kes võivad lehte küsimas käia Tartus Ariste keskuses (Ülikooli 16-110; telefon ja faks: 376-216, vastuvõtuajad tööpäeviti kell 10-12 ja 16-18) ja Tallinnas Pedagoogikaülikoolis Ene Loki käest (tel 6409138).

Igaüks võib lehte piiramatult paljundada. Lisaks on teda võimalik tellida välkpostiga oma arvutisse. Kuna SURIl pole raha nt Adobe tarkvara hankimiseks, on see siiski veidi tülikas. Normaalkujul (koos kujunduse ja piltidega) saate lehe oma arvutist välja printida, kui teil veab ja on vähemalt Word 97. Kel seda ei ole või kes ei viitsi jantida ja on rahul üksnes tekstiga, sellele pakume võimalust saada lehe tekstivariandi, mis sobib ka neile, kes ei saa vastu võtta liiga suuri faile või ei talu üldse manustatud faile (tekstivariant saadetakse tervikuna välkpostisõnumis eneses). Tellimused palume saata aadressil: suri@suri.ee. Tingimata palume ära märkida, kas soovite lehte normaalkujul või tekstivariandina, samuti seda, kui suurt faili võib ühe sõnumiga saata.

Kõige lihtsam on lehte lugeda internetist (http://www.suri.ee/il/) ja meeldivad või vajalikud materjalid välja trükkida või kopeerida. Võrguvariant on illustreeritum kui paberist leht (paraku lisanduvad pildid sinna mõnikord tekstist hiljem). Artiklid ja sõnumid on infolehe kataloogis, "Lühidalt"-pealkirja all avaldatu muutub võrgus "Kroonikaks" (http://www.suri.ee/kroonika/ ), "Toimumas ja tulemas" on aga, nagu juba öeldud, võrgus pidevalt muutuv.

Uuel aastal on leht uuenenud ka sisult. Muuhulgas avaldame esmakordselt ilukirjandust (Andres Ehini jutu "Ubi est hortus botanicus?") ja loodame, et see ei jää viimaseks korraks. Siiski ei tähenda lehe tihedam ilmumine seda, et kõike, mis soome-ugri maailmas kahe viimase kuu jooksul on toimunud, kohe teada saab. Selleski numbris pärineb suurem osa infost möödunud aastast. Paraku ei ole võimalik Venemaalt seda kiiremini hankida. Näiteks oktoobri alul toimunud mordva kongressi dokumendid (vt http://www.suri.ee/doc/ru/mord/sjezd3/) jõudsid meieni alles jaanuaris, hoolimata aktiivsest nuiamisest.

Lõpetuseks tahaksin esineda üleskutsega: "Oh lugija, ole oma lehe tegija!" Mida rohkem on infolehel kaastöölisi, seda parem ta tuleb. Infokeskus ootab kõigilt teavet, et seda teistelegi levitada. Kui keegi korraldab midagi soomeugrilist või põlisrahvalist, andku teada, reklaamime tasuta. Kui keegi on saanud kutse mingile konverentsile või teab täpset infot mingi festivali vms kohta, toimugu see kus tahes, andku teada. Kui keegi on käinud huvitaval üritusel, saatku sõnum või leppigu kokku artikli suhtes. Artiklite ja sõnumite eest suudame maksta väikest honorari.

Eraldi koputan soomeugri üliõpilaste südametunnistusele: vajame tõlkeid või ülevaateid kodumaa ajakirjandusest, aga samuti originaalartikleid. Ja maksame stipilisa. Puudulik keeleoskus ei tohiks heidutada: toimetuses on korralikud keeletoimetajad. Hea materjal kõlbab ka vene keeles, seda saame kasutada ka SURI venekeelsetel lehekülgedel. Just teie saate kiirendada info jõudmist lehte ja muuta seda mitmekesisemaks.

Ootame kõigilt arvamusi ja ettepanekuid lehe veel paremaks muutmiseks.

A. Heinapuu


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21)