Kaks soomeugrilast Venemaa Riigiduumas

 

19. detsembril toimunud Riigiduuma valimiste tulemusena jõudsid Venemaa seadusandlikku kogusse ka kaks soomeugrilast, komi Valeri Markov ja udmurt Svetlana Smirnova. Mõlemad valiti duumasse isikumandaadiga ühemandaadilisest valimisringkonnast.

Valeri Markov on Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee ja Komi Rahva taassünni Komitee esimees ning Komi Vabariigi Riiginõukogu aseesimees. Ta on lõpetanud Leningradi ülikooli füüsikuna ja töötanud õppejõuna Komi kõrgkoolides.

Svetlana Smirnova on lõpetanud Ižkari põllumajandusinstituudi. Ta on osalenud udmurdi noorteorganisatsiooni Šundõ asutamises, olnud Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni president (1993-1995), Udmurdi Vabariigi Riikliku Noorsookomitee ja Rahvusasjade Komitee esimees, 1999. aasta juunist kuni Moskvasse minekuni oli ta Udmurdi Vabariigi Riiginõukogu esimehe asetäitja. Svetlana Smirnova oskab laulda populaarseid udmurdi rahvalaule.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21). © SURI, 2000