Moskvas valmistutakse III soome-ugri kongressiks

2. detsembril toimus Venemaa föderatsiooni- ja rahvusasjade ministeeriumis soome-ugri rahvaste probleemide konsultatiivnõukogu istung, kus aseminister A. Tomtossovi juhtimisel arutati peamiselt Venemaa soomeugrilaste osalemist detsembris Helsingis toimuval soome-ugri rahvaste maailmakongressil. Otsustati pöörduda peaminister Vladimir Putini poole palvega, et ta moodustaks kongressi Venemaa Föderatsiooni poolse korralduskomitee ja toetaks rahaliselt Venemaa soomeugrilaste sõitu Helsingisse. Lisaks tutvustas ministeeriumi rahvusasjade osakonna juhataja N. F. Bugai "Venemaa Föderatsiooni riikliku rahvuspoliitika kontseptsiooni" arutelu tulemusi Venemaa valitsuse 25. novembri istungil. Pärast arutelu moodustati valitsuse ekspertgrupp föderaalprogrammi "Venemaa soome-ugri rahvaste kultuuri arengu riiklik toetus" eelnõu läbivaatamiseks. Töörühma esimees on Venemaa TA Etnoloogia ja Antropoloogia Instituudi direktor V. Tiškov. Istungil toetati soome-ugri rahvaste esindajate osalemist ekspertgrupi töös. Kõnesolev eelnõu valmis 1994. aastal ning on läbi käinud juba õige mitmest komisjonist. Soome-ugri osakonna juhataja Marta Šulga kõneles ministeeriumi ja föderatsiooni subjektide soome-ugri rahvaid puudutavatest rahvuspoliitika kontseptsiooni täitmise alastest ühisüritustest.


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 1 (21). © SURI, 2000