FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000, 2003

teadusüritused

Art Leete. ERMi aastakonverents “Maailmapildi mõistmised”

2003/2

Heinapuu Ott. Viiendad etnoloogia hääled

2003/2

Heno Sarv. Soomeugrilisi kilde sovetoloogide kongressilt
VI Kesk- ja Ida-Euroopa uuringute maailmakongress, Tampere,  29. VII–3. VIII  2000

2000/5

Kirsti Ruul. FU9 korraldajad tegid kokkuvõtteid

2000/5

Fennougristikat jagus akadeemilisest väitlusest kaugemalegi

2000/5

XVII IFUSCO peeti Tallinnas
XVII soome- ugri üliõpilaste rahvusvaheline teaduskonverents (IFUSCO) "Kuhu liigub soome-ugri maailm?" 4.-7. augustil Tallinna Pedagoogikaülikoolis

2000/5

Seminar ja konverents Hantõ-Mansiiskis
Folklooritekstide deðifreerimisseminar Hantõ-Mansiiskis 25. IV 2000

2000/3

Tõnu Seilenthal. Fennougristika uue aastatuhande künnisel
– niisugune on 7.–13. augustil 2000 Tartus toimunud IX rahvusvahelise fennougristikakongressi Congressus Nonus Internationalis Fenno-Ugristarum peateema.

2000/3

Eha Viluoja. Soomeugrilaste hääled Tartus
Noorte etnoloogide konverents “Etnoloogia hääled 2” ERMis  29. ja 30. märtsil.

2000/3

II ülevenemaaline fennougristide konverents
2.-5. II  2000 Mordva Vabariigi pealinnas Saranskis
Venekeelne pikem ülevaade
,
  Delegaatide pöördumine vabariikide valitsuste poole (vene k)

2000/2

Mari keelekonverents
Teaduslik-praktiline konverents "Mari keele kui riigikeele käibimise küsimusi" Joðkar-Olas 25. I  2000 

2000/2

Ott Heinapuu, Julika Laulik. Uku Masingu 90. sünniaastapäevale pühendatud suvekool ja konverents 9.-11. augustil 1999 Raikkülas.

1999/4

Heno Sarv. Kodumaa ja kodupaik. Eestlaste territoriaalne identiteet.
Interdistsiplinaarne teaduskonverents 16.-17. XI  1999 Tallinnas Ajaloo Instituudis

1999/4

Vaike Sarv. Läänemeresoome prerifreeriad.
Ääremärkusi Võro Instituudi konverentsile Kurgjärvel 29.-31.oktoobril 1998

1999/1

Anu Nurk. FUSAC'98
24.-27. maini toimus Torontos Kanada Soome-Ugri Uuringute Assotsiatsiooni (Finno-Ugric Studies Association of Canada) aastakonverents

1998/2

Jussi-Santeri Junttila. Kummaline fenomen Lõuna-Ungaris
IFUSCO, rahvusvaheline noorte fennougristide kokkutulek Pécsis Ungaris

1998/2

Art Leete. Muljeid teadusretkelt Baðkiirimaale
Venemaa II rahvusvaheline etnograafide ja antropoloogide kongress Ufaas 1.-5. VI 1997

1997/4 

Sven-Erik Soosaar. Soome-ugri noorte teadlaste konverents "Soome-ugri rahvaste ajalugu ja kultuur"
Glazov, Udmurtia, 11. - 13. XI 1996

1996/4

Jack Rueter. Permi keelte, murrete ja ajaloo sümpoosion

1996/4

Eduard Odinets. Permi rahvaste etnoloogia
Ülevenemaaline  üliõpilaste ja noorte õpetajate teaduslik-praktiline konverents Permi rahvaste etnoloogia, Sõktõvkar, 26. ja 27. XI 

1996/4

Heno Sarv. Rahvusvaheline seminar "Soome, Eesti ja Venemaa soome-ugri alade muuseumide ja raamatukogude koostöö probleemid."  Sõktõvkar, 3.-5. VI 1996

1996/3

Art Leete. Tähelepanekuid teekonnalt Tartust Sõktõvkari
Teaduslik konverents "V. I. Lõtkin ja soome-ugri maailm", Sõktõvkar, 6.-9. II 1996

1996/1

Kersti Kõrgvee. Reisikiri Udmurdimaalt
Sümpoosion "Voþodõr - soome-ugri rahvaste talistepüha kombestik" 13.-14. I 1996

1996/1

Kerti Tergem. Kaheksas rahvusvaheline fennougristikakongress Jyväskyläs

1995

Infolehe registri algusse