KUMMALINE FENOMEN LÕUNA-UNGARIS

 

Aprilli neljandal nädalal vallutas ühe Lõuna-Ungari linna kummaline fenomen. Pécs sai täis kollaseid kaardikesi rinnas kandvaid noori inimesi. Linnatänavatel, bussides ja künkanõlvul vulises elav soome-, eesti-, mari-, komi- ja udmurdikeelne jutuvada. Rääkimata juba ülikooli sööklatest, üliõpilasklubidest ja t?nch?zidest, kus soomlane kohtus mariga ja ungarlane udmurdiga vahetu suhtluse meeleolus, ilma akadeemilist maailma tavaliselt vaevava reserveerituseta. Kollane kaart näis andvat vaba sissepääsu kõikjale. Algul panid kohalikud tulnukaid imeks, kuid varsti märkasid paljud, et tunnevad nendega mingit algsugulust.

Nähtuse nimi on IFUSCO, rahvusvaheline noorte fennougristide kokkutulek, mis juba viieteistkümnen-dat korda kogus kokku selle ala noored üliõpilased: 140 innukat noort ugrimugrimaailma igast otsast ja mõned ka väljaspoolt seda. Esindatud olid vähemalt Pécsi, Budapesti, Szegedi, Koloszvári, Tartu, Helsingi, Joensuu, Petroskoi, Sõktõvkari, Iz^kari, Moskva, Viini, Hamburgi, Göttingeni, Groeningeni ja Lundi ülikool. Seekord korraldati konverents maailma kõige lõunapoolsema soome-ugri linna paradiislikus kliimas. Mitmed kevadtalvisest Põhjalast tulnud astusid otse värviküllasesse vahemerelise suve algusse, ja ilmad olid tõesti meile soodsad, kui välja arvata see Komi poiss, kes haigestus järsu kuumenemise (Sõktõvkaris oli õhk 35 kraadi külmem) pärast.

IFUSCOl ei ole mingit püsivat organisatsiooni, selle korraldavad eelmisel konverentsil valitud ülikooli tudengid algusest lõpuni ise.

Konverents kestis neli päeva, millest kolmel esimesel peeti erialaseminare ja neljandal oli ekskursioon. Seminarid koosnesid 15–20-minutilistest ettekannetest, mida esitasid peaaegu kõik osavõtjad ühes kuuest konverentsikeelest, st. eesti, soome, ungari, vene, saksa või inglise keeles. Iga ettekande järel oli ette nähtud hetk üldiseks arvamustevahetuseks, mille käimapanek küll mõnikord vaeva nõudis, kuigi mõne ettekande järel oli raskusi hoopis väitluse lõpetamisega. Seminarid olid jagatud nelja sektsiooni: keeleteadus, rahvateadus ja kirjandusteadus; neljas sektsioon oli traditsiooniliselt fennougristikasse mittekuuluvate teemade päralt majandusteadusest sotsioloogiani ja ajaloost kinematograafiani, mis olid esmakordselt esindatud.

IFUSCO tähtsaim ülesanne on kindlasti pedagoogiline, teadustöhe suunav, praktilisi kogemusi andev ja soome-ugri noorsoo iseteadlikkust tõstev. Teiseks sünnivad nädalase tihke koosolemise tulemusena kontaktid muude soome-ugri rahvaste noortega, kellest mitmed on tulevased oma ala asjatundjad ja uurijad, teised jälle mitmesugustes rahvuslikes ja kultuuriorganisatsioonides aktiivselt soome-ugri tuleviku nimel tegutsevad inimesed.

Teadusliku poole pealt on kõige tähtsam ülikoolidevahelise diskursuse loomine ning tutvumine eri alade uusima uurimistöö ja teiste üliõpilaste huviobjektidega. Erinevate teadusalade laial esindatusel on loomulikult ka oma varjuküljed: konkreetsest seminarist oma töö jaoks kasu saavate osalejate hulk jääb paratamatult väikeseks võrreldes kokkutulnute koguhulgaga, ja ainult mõni üksik kokku rohkem kui sajast ettekandest on konkreetsele osalejale relevantne. IFUSCOle peaks kaasa haarama väliskuulajaid, kasvõi korraldavast ülikoolistki, näiteks arvestades IFUSCO seminaridel osalemist üliõpilase õppekursuse läbimisel.

IFUSCO tegevuse ühe probleemina on nähtud selle nõrku sidemeid Venemaa soome-ugri ülikoolidega. Siiski luuakse neid suhteid kogu aeg: seekord oli osalejaid Karjalast, Komist ja Udmurtiast. Ka muidu kasvab IFUSCO kogu aeg: 1984. aastal peetud esimesel konverentsil oli paarkümmend osalejat peamiselt Lääne-Euroopa ülikoolidest. Pidevalt on tulnud juurde uusi ülikoole, möödunud aastal Turus näiteks osalesid esimest korda komide ja udmurtide esindajad. Esimene tõeline võimalus haarata kaasa kõik Venemaa soome-ugri ülikoolid on järgmisel aastal, kui IFUSCO korraldatakse esmakordselt Venemaa territooriumil, Sõktõvkaris.

Ise ei sõitnud ma IFUSCOle teadust tegema, vaid Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni üliõpilaste ja kõrgkoolide sektsiooni esindajana esitlema meie plaani korraldada noorte fennougristide interdistsiplinaarne konverents. Veendusin, et noorteassotsiatsioonil tuleks omaette konverentsi korraldamise asemel osa võtta järgmise IFUSCO korraldamisest. Kui meie sektsioon koguneb oktoobris Sõktõvkaris, teeme sellega algust, kutsudes kohtumisele ka järgmise aasta IFUSCO korraldajad eesotsas Sergei Gaboviga.

Jussi Santeri Junttila


"Fenno-Ugria Infoleht" 1998/2