PERMI KEELTE, MURRETE JA AJALOO SÜMPOOSION

20. ja 21. novembril korraldas Iþevski ülikool esimese rahvusvahelise permi keelte, murrete ja ajaloo alase sümpoosioni, mis tegelikult oli jätkuks kümneaastasele permi keelte ja kultuuri uurimise traditsioonile. Laialdast rahvusvahelist osavõttu oodanud said pisukese pettumuse osaliseks - kohal oli kõigest kolm väliskülalist. Neist kaks olid Iþevskis elavad välislektorid - Sara Hännikäinen Soomest ja István Kozmács Ungarist, kolmas ja ainus kohale sõitnud väliskülaline oli Helsingi ülikooli doktorant Jack Rueter. Väliskülaliste nappuse põhjustas ilmselt samal ajal Hollandis Groningenis toimunud teine soome-ugri keelekontakte analüüsinud sümpoosion.

Teisalt oli sümpoosion küllalt ammendav nende jaoks, kes tundsid huvi permi keelte uuringute vastu kohapeal. Vaatamata finantsraskustele oli osalejaid Omskist, Sõktõvkarist, Permist ja Kudõmkarist. Ettekanded on palutud avaldamiseks esitada 1997. aasta aprilliks-maiks, nii et loodetavasti on nad ilmunud enne järgmist sümpoosioni, mille korraldab 1998. aastal Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituut Sõktõvkaris.

Akadeemilistel aladel on märgatav mõningane progress; Iþevski ülikool on laienemas, st Permi oblastis on loodud permi keelte ja kultuuri uurimise osakond. Teisalt on udmurdi ja soome-ugri keelte ja kultuuri uurimine praegu jagatud kolme erineva osakonna vahel ja sellel on nii positiivseid kui negatiivseid tagajärgi. Siiski on kummaline, et pea ühtegi ettekannet ei peetud permi keeltes, ainsa täielikult udmurdikeelse ettekandega esines välismaalane.

 

Jack Rueter


"Fenno-Ugria Infoleht" 1996/4