FUSAC '98

24.-27. maini toimus Torontos Kanada Soome-Ugri Uuringute Assotsiatsiooni (Finno-Ugric Studies Association of Canada) aastakonverents, mille üldkorraldajaks oli Toronto Ülikooli eesti keele õppetool.

Avaõhtul Toronto Tartu College'is oli koos üle 50 osaleja. Konverentsi avas selle peakorraldaja – Toronto Ülikooli eesti keele õppetooli juhataja dr. Harri Mürk. Seejärel tervitas kokkutulnuid EV aupeakonsul Kanadas Ilmar Heinsoo. Avaettekande pidas Ain Haas Indiana Ülikoolist, kes kõneles eesti torupilli sotsiaalsest kontekstist. Ettekandele järgnes üldisem eesti rahvapillide tutvustus ning torupilli- ja kandlelood Ain Haasi ja Tiit Kõo esituses. Samas sai vaadata ka Toronto noore eestlanna Annaliisa Luige kunstinäitust, kelle paljudes töödes võis tajuda soome-ugri motiive.

Esmaspäeva varahommikul pidas esimese ettekande Rodney Bobiwash, kes rääkis põlisrahvaste ja soome-ugrilaste koostöö väljavaadetest. Tõnu Seilenthal Tartu Ülikoolist käsitles oma ettekandes fennougrismi ja panfennougrismi, George Bisztray Toronto Ülikoolis ungari keele õppetoolist andis ülevaate oma õppetooli tegevusest. Mika Roinila James Madisoni Ülikoolist kõneles soome immigrantide elust Monessenis Pennsylvanias, illustreerides ettekannet ka slaididega. Ennelõunase osa lõpetas Varpu Lindström Yorki Ülikoolist teemal Kodu tähendus soome immigrantide naiste juures Kanadas.

Pärastlõunal jätkati keeleteaduslike ettekannetega. Börje Vähämäki Toronto Ülikoolist võrdles Ameerika soome keelt ja finglish-it, Tiiu Salasoo (Austraalia) ettekande teema oli Varase eesti keele omandamise mõningaid jooni, Harri Mürk vaatles eesti keele mitmuse osastavat silpide loendamise teooria seisukohast ning Anu Nurk (Tartu Ülikool) kõneles Ants Murakinist kui tõlkijast.

Õhtu lõpetuseks vaadati dokumentaalfilme liivlastest: Dzîvoju libies^u májas (Elan liivi majas) ning Liivlaste lood.

Teisipäeva hommikupoole ettekanded käsitlesid kultuuri. Heinike Heinsoo (Tartu Ülikool) ettekande Vadja keele staatus luges ette Harri Mürk, seejärel vaadati dokumentaalfilmi vadjalastest Nation of Grandmothers. Dace Veinberga Toronto Ülikoolist vaatles loomamotiivi esinemist läänemeresoome ja läti folklooris, Eda Sepp (Toronto) soome-ugri ikonograafiat kunstis ning Nador Dreisziger (Royal Military College of Canada) Jenö Ruzsa teost The History of Canada's Magyars.

Õhtupoolse istungi teemaks oli taas lingvistika: Raimo Anttila (California Ülikool, Los Angeles) esitas tähelepanekuid kolme soomekeelse sõna etümoloogia kohta, Ilse Lehiste Ohio Ülikoolist pidas ettekande teemal Osastav või sisseütlev - kas 3 või 4 pikkusastet eesti keeles ning Alan Libert'i (Newcastle'i Ülikool, Autraalia) ettekanne Soome-ugri rahvad ja kohanimed kulinaarterminoloogias loeti ette, kuna autor ise ei olnud saanud kohale sõita.

Lõpubanketil esitas kohalik ansambel "Jaaniku" soome-ugri rahvaste laule ning peolaud oli kaetud eestipäraste toitudega (perekond Männamaa kondiitriärist). Üldse võib öelda, et konverents oli huvi äratanud kõige enam just kohaliku eesti kogukonna hulgas – konverentsi kajastas kohalik ajaleht "Vaba Eestlane" ning kuulajaskonna enamiku (tegelikult ka esinejate) moodustasid samuti eestlased. Kodueestlastele jäid Torontost ja Toronto eestlaste soojast vastuvõtust parimad mälestused.

Anu Nurk


"Fenno-Ugria Infoleht" 1998/2