nr 2 (22)
aprill
2000

Kõigepealt tahaksin meenutada eelmises numbris kõlanud ja seni vastukajata jäänud üleskutset saata infokeskusele materjale kavandatava nalja-Ariste kogumiku jaoks. Oleks tõesti kahju, kui see tulevaste põlvede jaoks kaotsi läheks. Saatke meile naljakaid lugusid, mis seotud prof Paul Aristega, nii tema jutustatuid kui temast räägituid, et infokeskus saaks akadeemiku 100. sünniaastapäevaks neist soliidse kogumiku koostada. Andres Heinapuu, peatoimetaja.

Olõmatun keelen olõmatuist keelist - Jüvä Sullõv

Täienduseks Jüvä Sullõvi jutule - Andres Heinapuu

Samefeasta: linnalaplaste vaoshoitud ekstremism - Ott Heinapuu

Tveri karjalastel on raskusi omakultuuri arendamisel

Valimised Venemaal
Putin populaarne rahvusvabariikides
Udmurdimaa hääletas presidendiameti loomise poolt
Põhjapoolsete soomeugrilaste kubernerid valiti tagasi

Ettevalmistused soome-ugri rahvaste III maailmakongressiks

Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon kinnitas tööplaani

Musta laega ungari vastlapidu ehk farsang

Avati Ungari Instituut

II ülevenemaaline fennougristide konverents
Venekeelne pikem ülevaade
Delegaatide pöördumine vabariikide valitsuste poole (vene k)

Petseri setu laulunaiste sünnipäevapidu

HYY hõimutoimkonna leht sai nimeks Alkukoti

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimene koosolek

SÕNUMID

Käivitus programm "Lõunaeesti keel ja kultuur"
V Seto Kongress raamatusse raiutud
Setu talumuuseum rajab tsäimaja
Setu meestelaul lindis
Tarja Halonen sõidab saamiparlamendi avamisele
Arheoloogiline leid osutab saamide Lõuna-Rootsi asualadele
Mordva autonoomia aastapäev
Stepan Erzja Moskva ja Mordva sõprust süvendamas
Mari kohalikud juhid president Kislitsõni vastu
Mari keelekonverents
Eesti Vabariigi aastapäev Marimaal
Komimaal raha ei liigu
Ungari elanikkond kahaneb
Ungaril Tallinnas uus saatkonnahoone
Sa'ndor Ka'nya'di taas Eestis

TEISED LEHED

Venemaa välisministeerium Fenno-Ugria õõnestustegevuse vastu

Mõnest teemast ajalehes Marij El
Keel ja patriotism | Poliitika | Usuasjad
Venekeelne põhjalikum variant

Ungari Moskva-suursaadik Marimaal

Karjala keel on popp

Soomeugrilist Eesti lehtedes aastal 2000


MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (2)6445119, FAKS (2)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (27)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja), Kirsti Ruul, Katrin Kiik

Toimetus avaldab erilist tänu Andres Allperele abi eest numbri tometamisel.