Soomeugrilist Eesti lehtedes aastal 2000

Üldist, mitmesugust

Jaanus Kõrv. Soome-ugri kunst Hiiumaal // Hiiumaa. 4. märts. 2000.
Kärdla Kultuurikeskuses avati kaks näitust: ersa Juri Dõrini maalinäitus ning Anzori Barkalaja fotonäitus hantidest ja mansidest.

Soaidnamuora Guovža. Eesti rahvus on aegunud toode: Miks ma Helsingisse laplaseks läksin // KesKus. 2000. Nr 3. Lk 12.

Keelepuust
Debatist keelepuu üle vt. ka Eesti Päevaleht 12. IX 1996; 6.V 1997; 20. I, 1998; 8. XII, 21. XII 1999.

Johanna Laakso. Keelepuu on keeleajaloo meetodite tulemus // Eesti Päevaleht. 19. jaan. 2000.
Veaparandus: Lehes on autori nimi pidevalt kirjutatud kujul Laaksoo

Urmas Sutrop. Mis imeloom see keelepuu siis ikka on? // Eesti Päevaleht. 26. jaan. 2000.

Ago Künnap. Vajame arheoloogide ja geneetikute abi // Eesti Päevaleht. 10. veebr. 2000.

Lõunaeestlased

Urmas Seaver. Sügis toob telerisse võrukeelse saatesarja // Postimees. 29. märts 2000.

Liivlased

Rokkansambli Tulli Lum plaadi arvustused

Immo Mihkelson. MUZIC. Etnopop: Tulli Lum // Eesti Päevaleht. 8. jaan. 2000.
IM. Tulli Lum. – Pst. 11. märts. (Arter. Uued plaadid. Etnopop.)

Saamid (laplased)

Rein Siku saamireportaažid

Saam jääb alati saamiks // Eesti Päevaleht. 21. jaan. 2000.

Saamide uraanisurma sünnitati Eestis // Eesti Päevaleht. 24. jaan. 2000.
Novaja Zemlja tuumakatsetuste mõjust

Põdrakasvataja eelistab kana: Kui tekib tahtmine saami solvata, küsi lihtsalt tema põdrakarja suurust // Eesti Päevaleht. 26. jaan. 2000.

Joig teeb naised hulluks ja tapab vaenlasi // Eesti Päevaleht. 28. jaan. 2000.
Veaparandus: Lisaks antud naljand saamidest pärineb soome, mitte eesti folkloorist.

Väikerahva hinge on väga kerge haavata // Eesti Päevaleht. 1. veebr. 2000.
Saamivastasest rassismist Põhja-Rootsis ja ETV saadetes

Saam tahab ise otsustada. – Eesti Päevaleht. 3. veebr. 2000.

Tundeline teekond polaarpaleuses // Eesti Päevaleht. 5. veebr. 2000.

Raske raha eest jäähotelli: [Kiruna, Rootsi] // Eesti Päevaleht. 5. veebr. 2000.

Setud

Toomas Sildam. Lihtsustatud piiriületuse kord lõpeb. // Postimees. 26. jaan. 2000.

Toomas Sildam. Ain Sarve tõde on üks ja jagamatu Setomaa: Berliini müür langes, kuid nüüd lahutab okastraat setosid, kuuleb välisminister Ilves setude tõde // Postimees. 26. jaan. 2000.
Vestlus Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanema Ain Sarvega.

Anneli Ammas. Setud saavad endiselt üle kontrolljoone. // Eesti Päevaleht. 27. jaan. 2000.

Anto Raukas. Setumaa aeglane koolemine // KesKus, nr 3, lk 38. (Tundmatu Eesti).

Toomas Help. Seto Kuningriik on väga tõsine asi // Sirp. 4. veebr. 2000.

Poliitikud astuvad setude õiguste kaitseks välja // Eesti Päevaleht. 4. märts 2000.
Võru Teataja küsitlusest

Personaalia

Ariste, Paul

Mälestuseks // Eesti Päevaleht. 3. II 2000.
Ago Künnap. Paul Ariste kehastas Tartu ülikooli hinge // Postimees. 3. veebr. 2000.
Lühike sünniaastapäevajutt.
Juhani Püttsepp. Jakobsoni tänaval teretab tüdruk mustlaskeeli // Postimees: Tartu. 28. jaan. 2000.
Naabrite meenutusi Paul Aristest
Vaike Käosaar. Vaiatus meenutati Paul Aristet.Vooremaa, 3. veebr. 2000

Ehin, Andres
(s 14. III 1940), luuletaja ja fennougrist, elanud Ratta külas sölkuppide juures

Rein Veidemann. Sürrid jäävad alati nooreks // Eesti Päevaleht. 14. märts 2000

Heinapuu, Ott, semiootikaüliõpilane

Kadri Allikmäe. Tudeng Ott Heinapuu armastab vanu asju // Postimees: Tartu. 10. jaan. 2000.

Lippus, Urve
(5. III 1950), muusikateadlane, etnomusikoloog

Mare Põldmäe. Ürgümina saatel professoriks // Eesti Päevaleht. 4. märts 2000

Oinas, Felix Johannes.
(6. III 1911) keele- ja rahvaluuleteadlane, uurinud eriti slaavi-läänemeresoome suhteid. Indiana ülikooli emeriitprofessor.

Karl Kello. Kalevipoeg kütkeis // Eesti Päevaleht. 6. märts 2000

Salve, Kristi
rahvaluuleteadlane, uurinud setu, liivi, vepsa jt läänemeresoome rahvaste folkloori.

Livia Viitol. Folklorist rändab ajalaval. - Eesti Päevaleht. 15. veebr. 2000
Kultuurkapitali auhinna puhul.

Sarv, Ain
rahvamuusik, fotograaf, Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem

Toomas Sildam. Ain Sarve tõde on üks ja jagamatu Setomaa: Berliini müür langes, kuid nüüd lahutab okastraat setosid, kuuleb välisminister Ilves setude tõde // Postimees. 26. jaan. 2000.
Vestlus Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanema Ain Sarvega.

Tormis, Veljo
(7. VIII 1930) helilooja, regilauluõpetaja, kasutanud oma loomingus läänemeresoome rahvamuusikat.

Immo Mihkelson. Veljo Tormise muusika ilust // Postimees. 26. jaan. 2000.
Plaat «Litany to Thunder» (pildil)

Valk, Ülo
eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli hoidja, prof, dr (filol)

Tiit Tuumalu. Tänapäeva kurat sõidab musta limusiiniga: [Intervjuu] // Postimees. 8. jaan. 2000


Koostanud Siiri Ries ja Andres Heinapuu,
html: Andres Heinapuu