HYY hõimutoimkonna leht sai nimeks Alkukoti

Helsingi ülikooli üliõpilaste (HYY) hõimutoimkond hakkab välja andma oma lehte, mis pühendub soome-ugri rahvaste, kultuuri ja keele ning soomeugrilusega seotud teemadele noorte ja tänapäeva aspektist vaadelduna. Kavas on teemakäsitluses kitsast erialast kaugemale minna: kirjutised hakkavad puudutama üliõpilaselu, poliitilisi olusid, noorte ühistegemisi ning argipäevamuresid Soomes ja mujal. Teemad valitakse nii, et leht oleks kestvalt aktuaalne aasta läbi. Peamiseks sihtgrupiks on õppurid, aga plaanitud tuhandest tiraaži hakatakse levitama vabalt ka väljaspool ülikoole.

Lehe peatoimetaja Jussi Santeri Junttila korraldas ural-postiloendis lehele nime leidmiseks küsitluse: "Minu meelest väärib hõimutoimkonna leht soojemat ja mõjusamat nime. Selline nimi on Pelmeeni. Kohatu ja asjassepuutumatu assotsiatsiooni vene köögiga elimineeriks silma hakkav alapealkiri HYY hõimutoimkonna leht ("HYY:n sukukansavaliokunnan lehti") ning ebagastronoomiline kaanekujundus. Lisaargumendiks on ka see, et pelmeenidest tehakse lehes juttu kaks korda: Milla Hannula paljastab oma kirjutises selle sõna udmurdi päritolu, lisaks tuleb lehte pelmeenide retsept "Soome-ugri kokaraamatust".

Korraldati võrguhääletus, kus oli võimalik valida järgmiste nimede vahel: Alkukoti, Fennosfääri, Heinäpyy, Kielisuku, Mesikämmen, Ohto, Oksi, Pabrikavabrik, Pelmeeni, Poro, Porokka, Ugrihuuto, Ugrologi, Ugrosfääri, Uralosfääri, Uralus, Urkki ja Virsu.

Hääletajaid oli 21. Enam kui ühe hääle saanud nimevariante oli kaks: kaks punkti sai Kielisuku ja kuus punkti Alkukoti. Toimkonna lehe nimeks valiti seega Alkukoti.

Ural-postiloendis ilmunud teadete põhjal
Kirsti Ruul

 Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 2 (22)

SURI