FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000, 2003

organisatsioonid

(vt ka: MTÜ Fenno-Ugria Asutus)

Akadeemiline Hõimuklubi

Marju Kõivupuu. Akadeemilise hõimuklubi reanimeerimisest Tartus korp!“Rotalia” majas 27. veebruaril 1997

1997/1

Eesti Rahva Muuseum

Eesti Rahva Muuseum 90

1999/1

Esindamata Rahvaste Organisatsioon

Esindamata Rahvaste Organisatsioon on moes

2000/5

Esindamata Rahvaste Organisatsioon sai valitsuselt toetust

2000/4

M. A. Castréni Selts (Soome)

M. A. Castréni Seltsi aastakoosolek ja sugurahvapäevade saak
Ka Helsingi Ülikooli soome-ugri õppetooli ja Soome-Ugri Seltsi koostöös valminud raamatust “Sugurahvapäevade saaki” (Sukukansapäivien satoa: Kirjoituksia ja puheenvuoroja suomalais-ugrilaisuudesta). Koostaja Marja Lappalainen; sisaldab ettekandeid aastatest 1993-1999.

2000/3

Saavutusi 10-aastase M.A.Castréni Seltsi ajaloost

2000/1

Tõnu Seilenthal. M. A. Castréni Selts pole unustanud ka csa'ngósid

2000/1

M. A. Castréni seltsi auhinnad
ajakirjandusauhinnad Venemaa soome-ugri raadio- ja teletoimetajatele

1999/4

Soome-Ugri Rahvaste Arengufond

Jaak Prozes.Soome-ugri rahvaste arengufondi juhatuse koosolek
8.dets 1995 Joðkar-Olas

1995

Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon (SURNA, vk MAFUN)

Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni kongress tulemas

2003/1

Jaak Prozes. Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon kinnitas tööplaani

2000/2

Helen Kõmmus. Lindinimese tiibade varjus

1999/1

Jan Rahman. MAFUNi juhatus pidas Udmurdimaal nõu

1998/3

Jussi Santeri Junttila. Soome-ugri noored Budapestis
MAFUNi nõukogu koosolekust

1998/2

Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni tööplaan aastateks 1998-2000

1998/2

Jaak Prozes. Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsioon (SURNA)
18. juunil 1990 Joðkar-Olas asutatud SURNA on soome-ugri ja samojeedi (uurali) rahvaste noorte- ja muude organisatsioonide ühendus

1997/1

Jaak Prozes. Soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni III kongress 16. - 19. juunini Komi Vabariigi pealinnas Sõktõvkaris

1995

Tampere Selts

Tartus asutati Tampere Selts
Kahe sõpruslinna kultuurisuhete arendamine ja maade vastastikune tutvustamine

2000/3

Ungari Instituut

Avati Ungari Instituut

2000/2

Infolehe registri algusse