M. A. CASTRÉNI SELTSI AUHINNAD

 

Ajakirjandusauhinnad välja antud

M. A. Castréni Selts jagas 19. novembril ajakirjandusauhindu Venemaa soome-ugri raadio- ja teletoimetajatele. Soome haridusministeeriumi sugulasrahvaste programmi vahenditest antud auhindade eesmärk on esile tõsta ja kannustada Vene Föderatsioonis töötavaid raadio- ja teletoimetajaid, kes räägivad emakeelena mõnda Venemaal räägitavat uurali keelt, kasutavad seda töös ja edendavad meediakanalites emakeele kasutust ning toetavad selle arendamist.

Z^üriisse kuulusid produtsent Kaarina Karttunen ja toimetaja Martti Hosia Soome Yleisradiost, M. A. Castréni seltsi esimees dots Ildikó Lehtinen ja peasekretär Urpo Vento, Riho Grünthal, prof Ulla-Maija Kulonen, Tapani Salminen ja Paula Kokkonen, kes andsid hinnangud saadetud näidiskassettidele. Z^ürii otsustas välja anda nii tele- kui ka raadiotoimetajatele ühe peaauhinna (kumbki 5000 marka ehk 13 155 krooni), kaks tunnustusauhinda (kumbki 3000 marka, s.o 7893 krooni) ja kolm aukirja.

Võistlus kuulutati välja 1999. aasta alguses ja sellele saadeti kokku 54 näidistööd (25 raadio- ja 29 teletoimetajalt või toimetajarühmalt). Eriti aktiivne osavõtt oli põhjapoolsetelt aladelt: Handi-Mansi, Jamali Neenetsi ja Taimõri ringkonnast (16 osalejat) ja Udmurtiast (18 pretendenti). Võistlustööd üllatasid kõrge tasemega nii tehnilise teostuse kui ka toimetustöö poolelt. Suur osa programmidest käsitles rahvusteaduslikke, oma maa ja rahvaga seotud teemasid.

Raadiotoimetaja peaauhind omistati ersa toimetajale Vjats^eslav Z^uravljovile Samara oblastist. Tema saade “Ersa keele päev” tõusis teiste seast ülivõimsalt esile: raadiotöö võimalusi on selles osavalt kasutatud paeluva ja mitmekülgse häälemaailma loomiseks. Saade julgustab ersa keele rääkijaid oma keelt kasutama. Esimese tunnustusauhinna pälvis udmurdi töörühm, keda esindab toimetaja Ivan Arkas^ev Udmurdi Vabariigist. Töörühma toimetatud päevakajaline saade “Hoovus” on intensiivne tervik, kus hoolikas ajakirjanduslik taustatöö hästi esile tuleb. Tegijad on innustavad teejuhid jutustatavat kuulajale lähedale tuues. Teine tunnustusauhind läks mari toimetajale Juri Russanovile Mari Vabariigist. Dokumentaalsaates “XX sajandi tragöödia” kasutatakse efektiivselt ära taustmaterjali ja lisatööjõudu. Muusika ja näitlejate loetud katkendid annavad saatele sujuva rütmi ning loomuliku ja huvitava dünaamika. Aukirjad anti mansi toimetajale Jevdokia Hozumovale Handi-Mansi autonoomsest ringkonnast, komi toimetajale Marija Joltõs^evale Jamali Neenetsi autonoomsest ringkonnast ja udmurdi toimetajale Marina Hodõrevale Udmurdi Vabariigist. Jevdokija Hozumova saateid iseloomustab eruditsioon ja kompetentsus, ent ka delikaatne ja tähelepanelik oskus kuulata: intervjueeritavad, ka lapsed, saavad oma häälega rääkida. Marija Joltõs^eva toimetamistöös on tugevat sisseelamist ainesse ja tema hingestatud ning imponeerivad saated on veenvad. Marina Hodõreva toimetab saadet professionaalselt – muusikat ja teksti ühendades saab ta esteetiliselt ja värskelt mõjuva terviku.

Teletoimetaja peaauhinna sai udmurdi toimetaja Valeri Sidorov, kes toimetab päevakajalist saatesarja, milles käiakse udmurdi külades nende elanikke intervjueerimas. Valeri Sidorov on teletöö vaieldamatu professionaal, kes suudab süveneda valitud teemasse ja ise sellest innustuda. Saate teostus on tehniliselt väga modernne, saated on ausad, optimistlikud ja hinge minevad: neid vaadates läheb tuju heaks. Esimese tunnustusauhinna pälvis neenetsi toimetaja Raissa Japtun Taimõri autonoomsest ringkonnast. Tema saates “Taimõr: eile, täna, homme” on suurepäraseid loodusvõtteid, millest sünnib kaunis ja mõjuv tervik. Raissa Japtun suhtub oma töösse kindlakäeliselt ja esitab sellele kõrgeid nõudmisi. Audiovisuaalselt rikas väljendus käivitab saate rahulikult ja sujuvalt. Teise tunnustusauhinna vääriliseks loeti Tatjana Kinevat Komi Vabariigist, kes teeb tempokaid teema- ja uudistesaateid, kus erilise tähelepanu all on maal elavate inimeste vajadused, kuid mis samas osutavad, et komi keel paindub jutustama ka rahvusvahelistest sündmustest. Näidissaade “Uudised” on selle suurepäraseks tõenduseks. Aukirjad pälvisid neenetsi toimetaja Larisa Aivasedo, neenetsi töörühm Sergei Barõs^nikov ja Valentina Serpivo ning handi toimetaja Dmitri Taragupta, kõik Jamali Neenetsi autonoomsest ringkonnast. Larisa Aivasedo kujutab mõjuvates dokumentaalsaadetes inimese ja looduse katkematut ühendust, tulemuseks on väga harmooniline tervik. Sergei Barõs^nikov ja Valentina Serpivo teevad selgeid ja mõjuvaid päevakajasid, mis on ajakirjanduslikult täiesti professionaalsed. Dmitri Taragupta dokumenteerib päevakajalistes saadetes tõsiselt oma rahva elusaatust, kartmata probleemegi lahata.

2000. aasta kirjandusauhind ja stipendiumid tõlkijatele

Soome Sugulasrahvaste Programmi nõukogu eraldas 10 000 Soome marka parimale 1997-1999 Venemaal ilmunud soome-ugri keelsele kirjandus- või tõlketeosele. Tõlge peab olema tehtud Venemaa soome-ugri keelest. Ergutuspreemiateks on määratud teine 10 000 marka. Ettepanekud auhindamiseks tuleb saata M.A.Castréni Seltsile 31. märtsiks 2000.

Tuleval aastal antakse sama programmi vahenditest ka stipendiume ilu- ja aimekirjanduse Venemaa soome-ugri keeltesse tõlkimiseks. Programmi nõukogu vaatab taotlusi läbi kaks korda järgmise aasta jooksul. Avalduste esitamise tähtajad on 7. märts ja 13. oktoober.

Üksikasju nii kirjandusauhinna kui tõlkijastipendiumide kohta võib küsida Tarmo Hakkaraineni käest M.A.Castréni Seltsist telefonil +385-96222784 või faksil +385-96222315.

M.A.Castréni Seltsi materjalide põhjal


© SURI
Fenno-Ugria Infoleht, 1999, nr 4