Esindamata Rahvaste Organisatsioon on moes

Kui Tunne Kelam ja Erkin Alptekin olid oma avasõnad öelnud, algas Esindamata Rahvaste Organisatsiooni 10. aastapäeva konverents moedemonstratsiooniga. Nimelt võitleb tšerkessi moekunstnik Juri Staš rahu ja võrdõiguslikkuse eest etnofuturistliku moekunstiga, mida ta ka Tallinna kaasa tõi.

Hämmastas mannekeenide väärikus. Need mannekeenid pole mitte objektid, vaid inimesed. Võib-olla muutub iga mannekeen väärikaks, kui Staši kostüümi kannab, sest tema kostüümid on monumendid. ÜRO sinine haldjas moondub märgiks, kui käed tõstab (Staši termin: sümbolkostüüm). ERO emand on aga lõbusam, värvilisem, väärikas siiski, väärikam veelgi.

Parim oli kostüüm “Tolerants”: parem pool maani tšerkessi rüü, vasak Vene lipu värvides mini. Paraku ei saa niisugusest kombinatsioonist aru Venemaa eriteenistused (selle kohta vt siit).

Kuigi väikerahvad päästab etnofuturism ja mitte poliitika, nagu viimase etnofutu kongressi ajal avastas Toomas Help koos udmurdi tudengitega, tegeldi ERO konverentsil ka tõsisemate asjadega. Kaido Jaanson kõneles ERO eelkäijatest Esimese maailmasõja eel ja ajal (sel teemal ilmub temalt artikkel ajakirjas Akadeemia), rahvaste esindajad arutasid enesesäilita­misvõimalusi eri tingimustes. Soomeugrilastest esinesid konverentsil udmurt Konstantin Zamjatin, kelle ettekande põhiteesid on Infolehes juba ilmunud (vt Rahvuspoliitika tänapäeva Venemaal, nr 1, 2000) ja Mari Ušemi esimees Nikandr Popov. Volgamaade rahvaste uusi võimalusi muutunud oludes vaagis tšuvašš Atner Huzangai (vt ka tema etnofuturismi-artikli referaati.)

Popovi ja Huzangai ettekannete ülevaated loodame lugejani tuua tulevikus (kui paberit ei jätku, siis ainult interneti vahendusel).

Võeti vastu kaks resolutsiooni, Tiibeti ja Tšetšeeenia küsimuses.

Üks konverentsi teemadest oli Rahvaste õiguste ülddeklaratsioon, mille eelnõu teksti saab lugeda Internetist: http://www.unpo.ee/et/deklaratsioon.shtml


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 5 (25)

© SURI