Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni kongress tulemas

7.-9. märtsil toimus Joškar-Olas Marimaal Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (MAFUN) koordinaatorite nõukogu istung.

Esindatud oli üheksa rahvast kuueteistkümnest ehk peale võõrustavate maride udmurdid, komid, idamarid Baškortostanist, vepslased, karjalased, ingerisoomlased, soomlased ja eestlased. Oodatutest puudusid handid-mansid, ersad-mokšad, saamid ja setud.
Kena oli näha, et seekord oli pea igalt poolt läkitatud uusi tegijaid, kes küll kohapeal noorteorganisatsioonides aktiivselt tegutsevad, aga pole riigipalgal veel kaua istunud.

Kogunemist toetas Mari Vabariigi kultuuri- ja rahvusvaheliste suhete ministeerium ja koosolek algaski vene kombe kohaselt minister Mihhail Vasjutini tervituskõnega, kus ta andis pika ja põhjaliku ülevaate Marimaal lähemal ajal korraldatavatest soomeugrilistest sündmustest.
Mari noorte ühendus U Vij ('Uus Jõud') pani ette, et assotsiatsiooni kongress korraldataks sel sügisel Joškar-Olas, kuivõrd pole kindel, kas Saranskisse plaanitud kongressi pidamine sel aastal õnnestuks. Koosolek tegigi U Vij'le ülesandeks korraldada 2003. aasta novembri teisel poolel MAFUNi kuues kongress, kuhu kutsutaks:

 • noorsooaktivist iga soome-ugri rahva hulgast, kel pole oma organisatsioone ja keda assotsiatsioonis koordinaator ei esinda
 • iga liikmesorganisatsiooni esindaja
 • üks esindaja igast liikmeks astuda soovivast organisatsioonist
 • assotsiatsiooni Vanemate Kogu liikmed

  Arutati taas kord, kas kongressil peaks hääleõigus olema igal liikmesorganisatsioonil või ainult rahvaste delegatsioonidel, kuid leiti, et koordinaatorite kogu ei ole pädev seda küsimust lahendama. Otsustati tulev kongress pidada 2000. aasta Helsingi kongressi korrale vastavalt ja jätta see küsimus kongressi otsustada.

Kongressi esialgsesse kavva võeti:

 • assotsiatsiooni uue põhikirja ja töökorra kinnitamine (büroo ja koordinaatorite nõukogu esitatud eelnõude järgi)
 • uute liikmete vastuvõtt
 • juhtorganite valimine
 • töörühmade moodustamine

  Kongressil tuleb peale selle arutusele ka MAFUNi Venemaal registreeritud liikmesorganisatsioonide ühinemine assotsiatsiooniks ja selle "Venemaa MAFUNi" registreerimine juriidilise isikuna.

Kui teie organisatsioon soovib kongressist osa võtta, siis täpsemat teavet saab MAFUNi büroo sekretärilt Eduard Chemyshevilt ja MAFUNi koduleheküljelt www.mafun.org, kust võite leida ka mainitud põhikirja ja töökorra eelnõud.
Eduard Tšemõševi välkpostiaadressid on:
chemyshev@mail.ru ja ed.chemyshev@suomi24.fi)


Infolehe algus |Aken soome-ugri maailma

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
ROOSIKRANTSI 6, 10119 TALLINN. TEL. (0)6445119, FAKS (0)6448322, fu@eki.ee
KUPERJANOVI 16, 50409 TARTU. TEL. (07)420380, ylle@haldjas.folklore.ee
Infolehe on koostanud Soome-Ugri Rahvaste Infokeskus, suri@suri.ee
Andres Heinapuu (vastutav toimetaja; andres@suri.ee)