SOOME-UGRI NOORED BUDAPESTIS

Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (venekeelne lühend: MAFUN) nõukogu koosolek peeti 9.-13. märtsini Budapesti eeslinnade-alal hotellis Római, kus meie päralt oli üks auditoorium. Osavõtjaid oli ungarlastest vastuvõtjatele ja tõlgile lisaks kaksteist. Esindatud olid handid, komid, udmurdid, mordvalased, Tveri karjalased, eestlased ja soomlased; marid saatsid faksi.

3-5 tundi kestnud Nõukogu istungeid oli teisipäeval ja kolmapäeva hommikupoolikul kokku kolm, lisaks toimus lõppistung kolmapäeva õhtul. Kolmapäeva pärastlõunal käisime tutvumas Ungari parlamendihoonega, kus kuulasime ka loengu Ungari noorsoopoliitikast. Neljapäeval viidi meid terveks päevaks ekskurisoonile Szegedisse ja Ópusztaszeri.

Nõukogu istungi ametlik korraldaja oli Ungari Noorsooliit, tegelikult korraldas seda aga valitseva Sotsialistliku Partei noorsoo-organisatsioon BIT (Baloldali Ifjusagi Tanacs) eesotsas selle esimehe Istvan Ujhely’ga. Kõik parlamendi, noorsoo-oganisatsioonide ja Szegedi linna esindajad, kellega kohtusime, olid valitsusparteist, nii et pilt Ungarist jäi selles osas ühekülgseks.

Nõukogu peaülesandeks oli MAFUNi novembris toimunud kongressi töörühmade ettekannete arutelu. Töörühmi on praegu neli: kultuuritöörühm (kongressil: “Loomingulised noored”), üliõpilas- ja kõrgkoolitöörühm, kooli- ja õpilastöörühm ning infotöörühm.

Kultuuritöörühma ülesandeks on koordineerida mitmesuguseid soome-ugri ühisüritusi. Töörühm oli koostanud nimekirja aastate 1998-2000 üritustest, millesse tehti parandusi ja täiendusi.

Ise juhtisin Helsingi ülikooli üliõpilaste esindajana üliõpilas- ja kõrgkoolitöörühma. Meil paluti koostada kiri soome-ugri ülikoolidele, milles tutvustaksime oma ideid ja soove soome-ugri koostöö arendamiseks. Mulle anti veel ülesanne kirjutada töörühma liikmeile kiri palvega koguda ja valida andmeid soome-ugri ülikoolide ja organisatsioonide andmebaasi koostamiseks. Töörühma järgmine kogunemine toimub oktoobris Sõktõvkaris toimuva kultuuriseminari ajal.

Koolide ja õpilaste töörühm korraldab 11. juunist 1. juulini 1998 soome-ugri laste suvelaagri Komis. Töörühm koguneb järgmine kord Iz^karis veebruaris-märtsis 1999.

MAFUNi liikmesorganisatsioonidelt küsiti, millised on võimalused registreerida Assotsiatsioon kõigis neljas riigis, millest tal on siiani liikmeid. Presidendile tehti ülesandeks uurida võimalusi saada regulaarset riiklikku toetust: räägiti 1000 dollarist aastas nii Eestilt, Soomelt, Ungarilt kui Venemaalt. Otsustati heaks kiita Eesti ja Soome liikmesorganisatsioonide parandusettepanekud MAFUNi põhikirja, kinnitati MAFUNi nõukogu töökord. Kõneldi ka ettepanekust luua seenioride koda, mille eesmärk oleks ahvatleda Assotsiatsiooni toetama endisi MAFUNi aktiviste, kellest osa on jõudnud olulistele postsioonidele oma (vaba)riikide poliitilises ja kultuurielus. MAFUNi ametlikeks sümboliteks valiti novembris kongressil kasutatud sümboolika. Otsustati saata kõigile liikmesorganisatsioonidele palve, et nad kinnitaksid oma liikmeksolekut ja nimetaksid esindaja, kui soovivad liikmeks jääda. Töörühmade parandatud otsused kinnitati MAFUNi aastate 1998–2000 tööplaaniks. Oma perioodilise väljaande avaldamine jäi küll eesmärgiks, kuigi esialgu mitte realistlikuks. Uueks liikmeks võeti Tallinna viie kooli õpilaskondade liit G5.

Järgmine kord tuleb MAFUNi nõukogu kokku kas Mordva või Udmurdi Vabariigis kas juunis või juulis. Soomet paluti korraldada sügisene koosolek.

Jussi Santeri Junttila

 


"Fenno-Ugria Infoleht" 1998/2