Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni tööplaan aastateks 1998-2000

nõukogu istung kolm korda aastas: järgmine kas Mordvas või Udmurtias juunis-juulis, oktoobris loodetavasti Soomes

kongress aastal 2000 Helsingis Soome-ugri maailmakogressi ajal

muud üritused:


"Fenno-Ugria Infoleht" 1998/2