SOOME-UGRI RAHVASTE ARENGUFONDI JUHATUSE KOOSOLEK

8. DETSEMBRIL 1995.A. JOÐKAR-OLAS.

 

Vaatamata sellele, et hääletamiseks vajalikku kvoorumit kohal polnud (puudusid Karjala ja Komi Vabariigi, Handi-Mansi Rahvusringkonna esindajad), juhatuse istung siiski toimus.

Päevakord oli järgmine :

juhatuse 1995.a. tööaruanne,

arengufondi 1996.a. tööplaanist,

fondi liikmemaksudest,

muud küsimused.

Juhatuse tegevusest andis aru fondi president Nikolai Gavrilov, kes sissejuhatuseks mainis, et fondi tegevusest möödus 5 aastat ja selle aja jooksul on soome-ugri rahvaste kontaktide arendamiseks palju ära tehtud.

Viimase aja suursaavutusteks luges ta Kudõmkaris korraldatud Soome-ugri rahvaste folkloorifestivali, üha arenevat soome-ugri rahvaste televisioonide vahelist koostööd ja Eesti osa soome-ugri rahvaste koostöös. Samuti tõsteti esile igal aastal Szombathelys toimuvat hungaroloogia suveülikooli ja fondi katseid arendada soome-ugri rahvaste majandusalast koostööd.

Võeti vastu arengufondi 1996.a. tööplaan, millest olulisemana võiks mainida kaasaaitamist II ülemaailmse Soome-Ugri Rahvaste Kongressi korraldamisele ja VI rahvusvahelist Soome-ugri rahvaste folkloorifestivali Iþkaris.

Liikmemakse ei ole keegi peale Mari Eli tasunud. Mari valitsus olla eraldanud 1995. aastaks 20 miljonit rubla. Juhatus ei määranud liikmemaksu suurust, küll aga sooviti, et igaüks maksaks vastavalt võimalusele ja südametunnistusele.

Muude küsimuste all otsustati, et fondil saab olema oma häälekandja, "Soome-ugri sõnumid", mis ilmub 4 korda aastas. Kinnitati bülletääni toimetus. Samuti informeeriti kohalesõitnuid soome-ugri rahvaste infoagentuuri (FUNITA) asutamisest.

 

Jaak Prozes