LINDINIMESE TIIBADE VARJUS

Lindinimene, Soome-Ugri Rahvaste Noorte Liidu (venekeelne lühend MAFUN) logo, tervitas kõiki 22.-24. oktoobril Helsingis toimunud nõupidamisele kogunenud juhatuse liikmeid ja hõimuhuvilisi. Eesti, komi, mordva, soome, Tveri karjala ja ungari noored arutasid, kas soome-ugri rahvastel on ühist tulevikku.

Raudteejaamast ja sadamast otse Helsingi uues üliõpilasmajas algavale nõupidamisele, vahepeal kiiresti sööma ja taas paberite juurde – nii algasid MAFUNi mõttetalgud. Kuna seekord olid kohal kõik neli koordinaatorit (Eestist, Soomest, Venemaalt ja Ungarist), oli põhjust pidada kaks päeva intensiivseid koosolekuid. Päevade jooksul arutatu võeti korraldajate poolt kokku nõupidamise viimasel päeval, 24. oktoobril peetud infotunnis.

Kokkutulnute esimene suurem hingetõmbepaus oli reedeõhtune Veera Voima lummav sooloesinemine. Sibeliuse Akadeemias õppiva noore lauljatari repertuaar ulatus karjala joigudest ja ingeri ballaadidest põnevalt omanäoliste rahvamuusika-töötluste ja omaloominguni. Publiku palvel plaanitust poole pikema kava esitanud Veera suutis kontserdi lõpuks kõiki kaasa laulma julgustades teha seda, mida paljud poliitikud jõupingutustest hoolimata pole suutnud. Läbi ühislaulu tundsid kõik end hetkeks ühe suure suguvõsa taaskohtunud liikmetena.

Šamaanid ja põdrarakendid – soome-ugri müüdid

"Kas neil paarisajal idas elaval mongolil poleks parem hakata tsiviliseeritud venelasteks kui vireleda püstkodades ja taguda trummi tundrates nälgivatele põtradele?" küsis üks hõimuvend minult hiljuti tõsiselt. Pahatihti ei teagi keskmine eestlane oma sugulasrahvastest rohkemat kui meie endi poolt loodud müüte. Selliste eelarvamuste kummutamiseks on MAFUN oma kaheksa tegevusaasta jooksul teinud märkimisväärset tööd. Liit on toonud esile ja toetanud sugulasrahvaste tuleviku pärast südant valutavate noorte ideid. Ühiselt on korraldatud rahvamuusika- ja üliõpilasfestivale, lastelaagreid, etnofuturismiga seotud projekte. 1999. aasta suveks planeeritakse soome-ugri laste ja noorte folkloorifestivali Eestis. Liit on samuti pakkunud abi 1999. aasta mais Komi pealinnas Sõktõvkaris peetava noorte fennougristide konverentsi korraldamiseks.

Soome-ugri hõimusuhted on pandud proovile

Suure idanaabri majanduskriis on nõrgendanud tuntavalt soome-ugri rahvaste ühistegevust. 23-st juhatuse liikmest jõudis Helsingis peetud korralisele koosolekule Venemaa majanduslike raskuste tõttu vaid kaheksa. Koosoleku viimasel päeval peetud infotunnis tõdesid teist aastat MAFUNi presidendina tegutsev Jaak Prozes ja MAFUNi Soome koordinaator Jussi Santeri Junttila, et Soome-Ugri Rahvaste Noorte Liitu tuntakse Venemaal siiski paremini kui Eestis, Soomes ja Ungaris kokku. Liidu ühe kesksema eesmärgina tõstetigi esile koostöö laiendamist soome ja ungari noortega. Rõhutati ka vajadust tutvustada MAFUNi tegevust maailmas laiemalt. 


Helen Kõmmus
"Fenno-Ugria Infoleht" 1999/1