FU Infolehe artiklite temaatiline register 1995-2000

üldist

Heno Sarv. Venemaa 2002. aasta rahvaloenduse tulemustest
2004/1

Taagepera raamat soomeugrilastest ilmunud ka eesti keeles

2000/5

Veeuputus armastusest sümmeetria vastu
Dmtri Furmani arikkel “Hukutav armastus sümmeetria vastu” Vladimir Putini rahvus- ja regionaalpoliitika taustast, Obštšaja Gazeta, 1.VI 2000 (vt: http://www.og.ru/archieve/2000/22/mat/ko1.shtml)

2000/4

Kirsti Ruul. Toimetuselt: Põhja-Euraasia põlisrahvaste meediaümarlaud, IFUSCO, IX rahvusvaheline fennougristikakongress

2000/3

Putin kärbib Baškiiria vabadust

2000/3

Valimised Venemaal
Putin populaarne rahvusvabariikides
Udmurdimaa hääletas presidendiameti loomise poolt
Põhjapoolsete soomeugrilaste kubernerid valiti tagasi

2000/2

Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimene koosolek

2000/2

Sa'muel Gyarmathi "Affinitas" 200-aastane.  
Ajakirjast Finnugor Vila'g

2000/1

Konstantin Zamjatin. Rahvuspoliitika tänapäeva Venemaal

2000/1

Baškiiria nõudis Žirinovski valimistelt kõrvaldamist

2000/1

Kaks soomeugrilast Venemaa Riigiduumas
komi Valeri Markov ja udmurt Svetlana Smirnova

2000/1

Kirsti Ruul. Läänemeresoomlased teles
MTV3 ja Helsingi ülikooli Kodumaiste Keelte Uurimiskeskuse ühistöös valminud populaarteaduslik telesari “Väinölä lapsed”

2000/1

Katrin Kiik. Vaalad ja soomeugrilased
Ameeriklase Jim Nollmanni fotonäitusest"Vaalade laulud" Kiek in de Kökis

2000/1

Uusi suundi Rootsi vähemuspoliitikas
Contact Bulletin of the European Bureu for Lesser Used Languages nr 16, nov 1999

2000/1

Tartu saab soomekeelse algkooli

2000/1

Ajaleht Vek kirjutab soome-ugri ohust,
Komi Rahva Tassünni Komitee esimees Markov lubab lehe kohtusse kaevata
Ajalehes Vek (9.-16. X) avaldati Igor Averini artikkel "Suur-Soome püüab tungida Jenisseini" (Velikaja Finljandija stremitsja k Enisseju).

1999/4

Venemaa piirivalve vahistas Jaak Prozese
16. novembri öösel vahistati Jaanilinnas soome-ugri rahvaste noorteassotsiatsiooni president Jaak Prozes

1999/4

Eesti keele sõnaraamat
26. oktoobril 1999 esitleti Eesti Keele Instituudis uut ÕSi

1999/4

Timo Maran. Ühest loodusteemalisest koosolemisest
Interdistsiplinaarne seminar ‘Kultuur ja loodus’ 7 ja 8. VII Palmses

1999/3

Sven-Erik Soosaar. Kalevala päev Helsingis

1999/1

Vassili Janalov. Idapoolsete soomeugrilaste keele, kultuuri ja hariduse probleemidest
Kultuuri, hariduse ja teaduse komisjoni ettekanne Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomiteele 18. oktoobril 1997 Helsingis

1998/1

Kaido Kama. Venemaa põlisrahvad seaduste segadikus
Seminar "Väikesearvulisi põlisrahvaid ja rahvusvähemusi puudutav rahvusvaheline õigus ning Vene Föderatsiooni ja tema subjektide seadusandlus" 18.–20. XII 1997 Petroskois 

1998/1

Andres Heinapuu. Riigid ja põlisrahvad Genfis.
ÜRO Inimõiguste komisjoni põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni ettevalmistamine

1997/4

Barcelona keeleõiguste deklaratsioon
Mart Rannut ja Mart Meri Barcelonas toimunud ülemaailmsel keelteõiguste koverentsil

1996/2

Infolehe registri algusse