TOIMETUSELT

2000. aasta on Eesti jaoks fennougristika ning hõimuliikumise seisukohalt eriline: mitte kunagi varem pole siin kandis toimunud ühe aasta jooksul nii ohtralt suuremaid ja väiksemaid soomeugrilisi sündmusi. Jääb ainult loota, et eestimaalased neid euromüra taustal tähele paneksid.

Ürituste sarja avab 1.-4. juunil Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskuses Avatud Eesti Fondi ning Sorose fondide Ida-Ida programmi toetusel toimuv Põhja-Euraasia põlisrahvaste meediaümarlaud, kuhu tuleb kokku kolmkümmend ajakirjanikku ja meediategelast peamiselt idapoolsetelt soome-ugri aladelt. Ümarlaua eesmärk on tõhustada omavahelist infovahetust ning sõlmida ka konkreetseid kokkuleppeid, peale selle valmistatakse ette detsembris Helsingis toimuva III soome-ugri maailmakongressi info- ja meediasektsiooni ning töötatakse välja infostrateegiad.

Järgmine suurem soomeugriline üritus on 3 .-7. augustini Tallinnas: 17. rahvusvaheline noorte fennougristide konverents (ingl k lühend IFUSCO). Kongressi peateema on: "Kuhu liigub soome-ugri maailm?" IFUSCO töö toimub viies sektsioonis: keeleteadus, kirjandus, folkloor (rahvausundid, -muusika, mütoloogia jne), ajalugu (etnograafia ja arheoloogia), regionaalküsimused (sotsioloogia, demograafia, noorsooprobleemid rahvuslikust aspektist vaadatuna) ning soomeugri üliõpilaste ja ülikoolide vahelised suhted.

7.-13. augustini leiab Tartus aset IX rahvusvaheline fennougristikakongress, millest Tõnu Seilenthal pikemalt kirjutab. Eesti ja Tartu mastaape arvestades on tuhatkond teadlast lausa aukartustäratav ajupotentsiaal, mis nn hapukurgihooajal ehk suvel kindlasti suurt tähelepanu äratab. Selle esindusliku teaduskongressi jätkuks võib pidada 13.-15. augustini Võrus Kubja konverentsikeskuses toimuvat läänemeresoome sümpoosionit “Keel ja ühiskond”.

Kui konverentsid ja seminarid on rohkem linnadesse koondunud, siis traditsiooniliselt oktoobri teisel nädalal toimuvad hõimupäevad jõuavad ka väiksematesse asulatesse.

Aasta lõpul võtab Euroopa 2000. a kultuuripealinn Helsingi soome-ugri propaganda enda õlule. 11.-13. detsembrini leiab seal aset soome-ugri rahvaste kolmas maailmakongress, kus käsitletakse nende rahvaste keele ja kultuuri säilitamise ja turgutamise ning põlis- ja vähemusrahvaste õigustega seotud küsimusi. Arutatakse ka omavahelise koostöö edendamist ning diasporaa probleeme jne. Maailmakongressi peateema on soome-ugri maailm kolmandal aastatuhandel.

Lisaks siinmainituile on aga tulemas veel hulganisti igasuguseid soomeugrilisi ettevõtmisi, mida ka Fenno-Ugria Infoleht jõudumööda kajastada püüab.

Kirsti Ruul


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 3 (23)
© SURI