FU Infolehe artiklite temaatiline register alates 1995

võro ja seto

2004/1

Mariko Faster. Kaika suvõülikuul' oppas võro kiilt

2000/5

Õie Sarv. Esimene Seto Kolledži Ühingu laager Setomaal

2000/4

Seto Lauluseltsi Siidisõsarõ sünnipäev

2000/3

Setumaalt leiti 7000-aastane asulakoht

2000/3

Õie Sarv. Õie õiendab [setode setudeks tegemise vastu]

2000/3

Andres Heinapuu. Täienduseks Jüvä Sullõvi jutule

2000/2

Jüvä Sullõv. Olõmatun keelen olõmatuist keelist
Vastussõs jutulõ “Lõuna-Eesti lapsi ähvardab...”, Postimees, 24. märts 2000

2000/2

Käivitus programm "Lõunaeesti keel ja kultuur"

2000/2

Setu meestelaul lindis

2000/2

Setu talumuuseum rajab tsäimaja

2000/2

V Seto Kongress raamatusse raiutud

2000/2

Õie Sarv. Petseri setu laulunaiste sünnipäevapidu

2000/2

Talsipühad Petseris

2000/1

Anne Vabarna nimelised preemiad
Setu lauluema Anne Vabarna nimelist omakultuuripreemiat annab Värska vallavalitsus välja 1995. aastast alates

2000/1

Kirsti Ruul. Värskas vaeti perifeerseid keskusi
Võro Instituudi Konverents “Keskused läänemeresoome piiridel”, Värska, 28.-30. X 1999

1999/4

Seto V kongress
9. oktoobril valis Seto V kongress Värskas uue vanematekogu

1999/4

Helen Kõmmus. Soome pulmast eesti külakiigele
17.-20. juulini viibisid Soomes Kaustise rahvusvahelisel folklooripeol võru muusikud ja meistrimehed

1999/3

Õie Sarv. Seto Kuningriik
7. augustil 1999 kuulutati Setomaal seitsmendat korda välja oma kuningriik

1999/3

Kaido Kama. Kaasaegne võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis

1999/2

Marju Kõivupuu. Ennäe, kikkapildiga kiräoppus!
võrokeelsest aabitsast

1999/1

Vaike Sarv. Läänemeresoome perifreeriad
Ääremärkusi Võro Instituudi konverentsile Kurgjärvel 29.-31.oktoobril 1998

1999/1

Marju Kõivupuu. X Kaika suvõülikuuli peeti Kanepi kihelkonnas Põlgastes

1998/3

Marju Kõivupuu. Pärimuskultuuri õpetamisest (mitte ainult) Võrumaa koolides

1997/2

  Seto Lingiq (Seto Arvutileht) | Võro Instituut´ | Infolehe registri algusse