Kaika suvõülikuul´ oppas võro kiilt

XII suvõülikuul´ peeti 4.-6. põimukuu pääväl parhilladsõn Tartu maakunnan Mehikuurman, mia om kah aoluuline Võromaa. Ülikooli pääkõrraldaja oll´ Agu Vissel, majandusõ ni organisiirmise poolõ päält avitiq tedä Triinu Ojar, Jan Rahman ja vahtsõ inemisenä võru asja ajama naanu Urmas Kalla, kiä om esiq Mehikuurmast peri. Latsikoolitust juht´ Nele Reimann.
Ettekandit peeti Mehikuurma lähembä ümbrüse elost-olost ja inemiisist, a kaeti võru asja pääle ka laembalt. Kynõldi nii võro keelest ja kultuurist ku ka tõisist soomõ-ugri kiilist ja kultuurõst. Uma praktiline oppus oll´ kah: tuu vei läbi Pulga Jaan teemal "Kuis kirotada kallimbalõ kirja". Võro keele tunn´ oll´ ette nätt ka latsilõ.
Katõl õdagul mängiti maaha kolm näütemängu: Kuldri kooliteatri Parhilla tekk´ näütemängu eidest ja taadist, Talliina Võro Selts´ mänge Kõivu Andsu näütemängu "Viiekõistõ rüänurmõn" ja Kalev Kudu lavast´ Kauksi Ülle näütemängu "Ah tsusku külh, olõs õkva likõs saanuq". Puul´päävä õdagu hõigati vällä ka tõsõ võrukiilside näütemängõ võistlusõ võitjaq: edimädse kotusõ sai Artur Heinlo näütemäng "Konstaabli Pitsu", tõist-kolmandat kotust jäiq jagama Voldemar Raidaru "Tarvassaarõ rahvas" ja Ants Kõivu näütemäng "4 vai 5", mia om õigustüldäq tuusama, mia "Viiekõistõ rüänurmõngi". Näütemänguvõistlusõ kolmanda kotussõ sai Aili Kruusel ja ergutusauhind anti Aili Rüütli-Naruskilõ. Õdaguisil luulõõdakil loiq ummi luulõtuisi Bernhard Viiding, Veiko Märka, Contra, Wimberg jt. Sai kullõlda ka Talliina Võrokõisi Seldsi laulukoori "Liiso" laulmist. Huviliisile tetti katõ laivaga Peipsi pääl sõitu ni koolimaja iin müüdi värskit suidsulatikat.
Tulõvaastanõ XIII Kaika suvõülikuul´ peedäs Pikäkannun Lasva vallan.

Mariko Faster


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 5 (25)

© SURI