Seto Kuningriik

7. augustil kuulutati Setomaal seitsmendat korda välja oma kuningriik. Külalisi võttis Setomaa piiril vastu tollimees ja tema käest sai osta ka viisa. Kuningriigi pealinnaks oli sel aastal Mikitamäe.

Kell kaksteist heisati Eesti Vabariigi ja Setomaa lipp ning lauldi Seto hümni. Mikitamäe vallavanem Inara Luigas luges ette selle päeva määruse, ülemsootska Paul Hagu kõneles, mida Peko on talle unes teada andnud ning päev algas. Tegevusi oli mitmes kohas korraga ning igaüks pidi tegema pidevalt valiku, kus olla, kellega rääkida, mida vaadata.

Sel aastal oli väikse tasu eest võimalik osta luba meistrite kunsti – leiva, sõira, veini, õlle ja han'sa – proovimiseks ja hindamiseks.

Pingeid üles küttev vaatamisväärsus on olnud ning oli seegi kord vägimeeste võistlus. Kõige, kõige vägevam oli Mikitamäe oma noormees Mati Palolill. Osavatele heegelnõela hoidjatele anti muster ette ja heegeldustöö läks lahti. Teist aastat järjest sai käsitüümeistri tiitli osaliseks Terje Lillemaa Meremäelt.

Vallavalitsuse ees laval näitasid oma pillimängu oskust julged pillimehed. Tegelikult oli rohkem neid pillimehi, kes jäid ainult vaatajateks ning mängisid hiljem oma ja teiste rõõmuks. Sellelgi korral anti pillimehe aupaber Kalju Terole, kes on juba kolmandat aastat järjest Kuningriigi hinnatuim pillimees.

Esimest korda oli lavalaudadel võistlustules kargusõgargaja’. Siin tunnistati paremaks Leida Heliste Tallinnast, kes võitis ka sõnolisõ võistluse. Laulu väljamõtlemiseks anti tund aega, teemaks oli sel aastal mets. Hindamiskomisjoni töö üle ei ole viisakas norida, aga arvan siiski, et nad peaksid hästi läbi mõtlema, mida hinnatakse.

Päeva tähtsaim tegelane on ülemsootska – tema juhib ja teab ning korraldab, sellepärast on oluline, kes on järgmiseks sootskaks. Sootska on kuninga Peko maapealne asemik. Rahvas valis uueks sootskaks Mikitamäe mehe Sulo Nurmeotsa. Jõudu Sulole!

Lapsedki said näidata oma oskusi. Kuni kaheteistaastased lapsed võtsid osa kar'usõ võistlusest. Neil tuli karjalaul laulda ja veel mingeid vigureid teha. Mikitamäe poisike Taavi Kann sai kuninga kar'usõst.

Päev edenes ja mehi hõigati sõjaväkke. Iga aastaga kasvab see rida pikemaks. Seekord olid Mikitamäe naisedki pannud välja oma pataljoni. Kui vägimeest vaadata, siis ei tekkinud küll korrakski mõtet, et seto sõjaväes võiks abiks olla naispataljon, aga küllap siis naised tunnevad ennast nii kaitsetuna, et arvavad, et peavad vajalikuks ise kaasa lüüa. Lisaks olid veel võõrleegionärid Taanist, Poolast ja Soomest.

Kuningriigi päev lõppes kuningalauaga ja kes ei koju kiirustanud, need jäid oma lõbuks laulma-tantsima. Noortele oli kutsutud kohale ansambel "Hoia ja keela". Teadmiseks, et see ansambel on noorte inimeste seas hinnatud.

Selline oli Seto Kuningriigi päeva lühike skeletlik kokkuvõte. Iga tutvustus lähtub kirjutajast, sellepärast ärge unustage, et oma silm on kuningas. Järgmise aasta augustikuus Värskas on võimalik igal inimesel kogeda kuningriigi alama seisust.

Õie Sarv