Õie õiendab

Mõtte natuke õiendada tekitas sõna seto = setu kirjutamine. Minu kirjutatud tekstides (Petseri setu laulunaiste sünnipäevapidu ja Setu meestelaul lindis Fenno-Ugria Infolehest nr 2 (22), 2000) muutusid sõnad seto setudeks ning ma ei ole sellega nõus. Saan aru, et tuleb kirjutada õigesti, aga kuidas on õige! Siiani on kasutatud kirjapildis setu sõnakuju. Seto keeles öeldakse seto. Nüüd ongi probleem selles, et kui kirjutada eesti kirjakeelne tekst, kas siis tuleb kasutada setu ja ainult setokeelses tekstis võib kasutada seto. Miks ei võiks kasutada mõlemat varianti nii setu kui seto paralleelselt? Las iga inimene ütleb ja kirjutab nii nagu talle meeldib.

Õie Sarv


Fenno-Ugria Infoleht, 2000, nr 3 (23)
© SURI