FU Infolehe artiklite temaatiline register alates 1995

mari

Mari Nõugkogul uued juhid
2004/1
Ühiskondlik-poliitilisest olukorrast Marimaal viimase paari aasta jooksul.
Sven-Erik Soosaare ülevaade Mari Ušemi liidri Valeri Motšajevi ettekandest Tallinna Matkamajas

2003/2

Vasli Uralmari. Silmus Marimaa presidendi kaela ümber 

2000/6

Andres Heinapuu. Tagantjäreletarkus: Marimaa valimistulemused 

2000/6

Muid sõnumeid Marimaalt
Kriminaalne valimiskampaania
Mari “suveräänsuse” aastapäev
Kellele päike, kellele trellid
Laste teatrifestival
Šakirov rahvakunstnikuks
Energiakriis
Lühidalt
 

2000/6

Merle Erits. Ühe väitekirja kaitsmisest
Erik Juzykaini magistritöö kaitsmisest 

2000/5

Marimaa tšekistid tunnevad meie vastu tõsist huvi

2000/5

Katrin Kiik. Eestlaste huvi- ja tööreis Marimaale
2.-9. juunini külastas Marimaa Vabariiki 35-liikmeline Eesti ja Soome teadurite ja ametnike rühm.

2000/4

Rix Siedovszky. Mari rahva kongress sai taas ülemuste poliitilise võitluse tandriks 

2000/4

Salajane konverents Joškar-Olas?

2000/3

Mari kohalikud juhid president Kislitsõni vastu

2000/2

Mari keelekonverents
Joškar-Olas toimus 25. jaanuaril Marimaa Vabariigi valitsuse korraldatud teaduslik-praktiline konverents “Mari keele kui riigikeele käibimise küsimused”.

2000/2

Eesti Vabariigi aastapäev Marimaal

2000/2

Erik Juzykain.Mõnest teemast ajalehes Marij El : Keel ja patriotism 

2000/2

80 aastat Mari Rahvusteatrit

2000/1

Aleko Juzykain. Palvus Tšumbõlati mäel 1999. aasta suvel – (venekeelne originaal)

1999/4

Jaak Prozes. Marimaa tähistas Eesti Vabariigi aastapäeva

1998/1

Jan Rahman. NAK läts´ läbi Marimaa

1997/4

Harvet Toots. Eestlane mari-udmurdi pulmapeol

1997/3

Jaak Prozes. Esimene maride abielu Eestis

1997/2

Jaak Prozes. Mari kangelase päevast ja Tšeremissi sõdadest

1997/2

Julia Kuprina. Mägilaste kokkusaamine
Mäemaride ja setude kokkusaamisest Setumaal

1996/4

Erik Juzykain. Ansambli "Mari" kontsertreis Eestis

1996/3

Eha Viluoja. Eesti kultuuriametnikud Marimaal
20.-23. augustini 1996 Marimaal toimunud Eesti linnade ja maakondade kultuuriosakondade juhatajate seminar-praktikumist

1996/3

Jaak Prozes. Arnold Rüütli ja Eesti Riigikogu delegatsiooni Marimaa-visiit

1996/1

Jaak Prozes. Konverents "Uuralitest Emajõeni" 
Välismaride konverentsist Tartus 26.-29. IV 1995

1995

 Infolehe registri algusse  | mari rahva maa ja ilm