Vene keeles

PALVUS TŠUMBÕLATI MÄEL 1999. AASTA SUVEL

Tekst: Aleko Juzykain (kecse@mari-el.ru), Fotod: Erik Juzykain (erik@lin2.tpu.ee)

Marid on rahvas, kes on säilitanud muistse omausu tõenäoliselt kõige täielikumalt Euroopas, nii sisu kui järgimise poolest. Tänapäevalgi on peaaegu igal külal oma püha hiis (küsoto). Vaatamata juba viis sajandit kestnud ristiusustamisele, on vana usk säilinud maride enamiku südames. Viimasel ajal taastub see ka neis piirkondades, mis näisid olevat täiesti õigeusku.

Näiteks Jas^nuri külas Medvedevo rajoonis Jos^kar-Ola lähedal, kus näisid elavat ainult ristitud marid, peeti esimest korda paljude aastakümnete järel sügisest palvust. Õigeusu misjonärid, teada saanud tulevast palvusest, tegid ägedat vastupropagandat ja avaldasid survet isegi Prigorodnõi sovhoosi esimehele, kes oli lubanud anda usklikele ohvriloomi. Surve tulemusena loobus ta oma lubaduse täitmisest. Vaatamata kõigele läksid usklikud palvusele, kuigi ilma kiriku vastupropagandata oleks neid küllap rohkem olnud.

Kirjalike allikate nappusest hoolimata usuvad marid , et nende esiisadel on olnud oma riik. Üks esimestest mari onavuidest või kugõzadest (kuningatest), keda praegu nimetatakse Ts^umbõlatiks, elas XII sajandil. Praeguses Kirovi oblastis asub Ts^umbõlati mägi, mis on alati olnud püha koht. Pärimuse järgi oli Ts^umbõlat maride austatud ja armastatud juht. Ta võis lühikese ajaga koguda suure sõjaväe, kaitsmaks maad vaenlase kallaletungide eest. (Tol ajal tungisid maride maadele Novgorodi jõepiraadid us^kuinikud, Vene vürstide kõige hullemad röövlijõugud.)

1181. aastal õnnestus piraatidel esmakordselt kavalusega sisse piirata maride pealinn Koks^ar (praegu Kotelnits^) Vits^e (Vjatka) jõel. Pärast julma kokkupõrget õnnestus neil see hävitada. Uue pealinna Kukarka (praegu Sovetsk) ehitasid marid Piz^ma jõe kõrgele kaldale kohal, kus see suubub Vjatkasse. Siit oli hea märgata võõramaalaste võimalikke rünnakuid ja teha ennetavaid väljatunge. Ts^umbõlati juhtimisel tungiti kallale piraatide kindlustatud keskustele Kotelnits^ile ja Hlõnovile (praegu Kirov) ja tehti need maatasa. Ilmselt elas Ts^umbõlat vanaks. Enne surma soovis ta, et teda maetaks mäele Nemda jõe kaldal. Legendi kohaselt olevat ta suure häda korral lubanud rahval tulla oma hauale ja abi paluda. Ja nagu tunnistab rahvasuu, on ta rasketel aegadel oma rahvast aidanud. Aga, nagu alati, leidus rahva seas nurjatu, kes otsustas kontrollida, kas Ts^umbõlat tõesti hauast üles tõuseb. Vürst solvus uskmatu peale ega ole hiljem enam välja ilmunud. Vaatamata sellele käisid inimesed jätkuvalt mäel Os^ Poro Kugu Jumot ('Valget Head Suurt Jumalat') ja Ts^umbõlati palumas, keda hiljem hakati palvetes nimetama Kugu Kurõk Kugõza ('Suure Mäe Valitseja'). Marid uskusid, et Ts^umbõlat aitab neil palvetada ja kannab nende palved kõrgeima jumala ette.

Palvused toimusid mäel regulaarselt ka pärast seda, kui venelased olid maride alad hõivanud. See häiris tõsiselt õigeusu kiriku juhte ja Moskva metropoliidi käsul said XIX sajandi algul vanale paganlikule usule osaks teotused, mis paljude praeguste usklike arvates tulid õigeusu kirikule suure hävinguna tagasi stalinismi ajal (“ära tee teistele halba...”). 1831. aastal toodi relvastatud valve all Ts^umbõlati mäele kümneid vene talupoegi. Vjatka politseiülema käsul kaevasid nad Ts^umbõlati haua juures oleva suure rahnu alla kolm õõnsust, panid neisse kümme tünni püssirohtu ja lasid rahnu õhku. Kuid marid jätkasid pühal mäel palvetamist. Et nad pühakohta ei pääseks, pandi mäe ümber relvastatud valvepostid. Seejärel asus rahvas palvetama naabermäel paari kilomeetri kaugusel. Siis küüditati kahekümne kilomeetri raadiusest kõik ristimata marid ära ja vabanenud elamutesse toodi asemele õigeusklikud. Seepärast ongi ümbruskonna marikeelsete nimedega külade elanikud venelased.

Suured palvused Ts^umbõlati mäel taastati 1993. aastal (väiksemaid palvusi oli seal korraldatud ka varem). Iga kolme aasta tagant saabuvad siia inimesed erinevatelt maride asualadelt. Käesoleva aasta 16. juulil osalesid palvusel külalised Bas^kiiri- ja Tatarimaalt, korraldajateks olid Mari Vabariigi Sernuri rajooni maausulised eesotsas Mihhail S^iljajeviga. Autode ja bussidega saabus kohale sadakond inimest, kelle hulgas oli palju noori.

Huvitav, et palvusel ei osalenud seekord peaaegu kedagi Kirovi oblastist, kus Ts^umbõlati mägi asub. Ka oli tee mäele barrikadeeritud suurte kivirahnudega, mis olid pärit naabruses asuvast kivimurrust. Palverändurid pidid seetõttu sõitma ringi mööda kitsast auklikku teed, mis pikendas nende teekonda mitme kilomeetri võrra. Kolm aastat varem toimus midagi samalaadset: karjääris korraldati enne palvust tugev plahvatus ning kivikillud sadasid vihmana mäele, kuhu palvuse korraldajad olid äsja jõudnud.

Mägi asub kaunis ümbruses: mäeahelikust voolab läbi Nemda jõgi, selle nõlvadel kõrgub taevasse mets. Peaaegu mäe tipus valendavad hiiglaslikud kivid – poolteist sajandit tagasi lõhatud rahnu tükid. Palvusekohale tuleb minna üle mäe järsakust alla, sest teiselt poolt üles tõusta ei saa – metsatuka taga on juba mainitud karjäär. Mäe jalamil on roheline aas ja võssakasvanud jõekallas. Jõe äärde viiva raja veeres on võimas allikas, mis paari-kolme sammu pärast ühineb jõega. Nire alla on pandud eriline katel. Iga palvusele tulnu läheb kõigepealt allikale, viskab katlasse valge raha, peseb nägu, joob kolm korda peost, paludes Kugu Kurõk Kugõzalt õnne ja edu enesele, oma perekonnale, lähedastele ja kaugetele inimestele, kaasaaitamist palvusele.

Sel aastal süüdati mäe jalamil kolme puu juures kolm lõket kolmele jumalale: Kugu Kurõk Kugõza, Mer Jumo ('Rahva Jumal') ja s^ots^õn Ava ('Sünnitaja Ema').

Kui päike metsa kohale tõusis, algasid palvused pühade puude all kolme s^agõ (pikk puust ohvritalituslaud) juures, millel olid taldrikud komanmelna ('soolased pannkoogid'), melna ('pannkoogid'), peremets^ide ('paksud pannkoogid, peal kartulipuder või kohupiim'), sama päeva hommikul küpsetatud leiva ja tuaradega ('kohupiimasaiake') ning kasetohust peekrites pura ('kali'). Iga toidu peremees astub juhtiva karti (preestri) juurde ning too loeb palve vastavalt tema soovile. Tükk toidust visatakse lõkkesse, et jumalad saaksid pidusöögist osa. Samal ajal võtavad kartide abilised padadest ohvriliha välja ning lõikavad selle luude küljest lahti. Seejärel algab ühispalvus. Kõik osalejad põlvitavad kaasavõetud linastele kangastele. Täielik vaikus, ainult linnud vidistavad ülal, ja kartide pühad sõnad jäävad iga juuresolija mällu.

Pärast ühispalvuste lõppu maitseb igaüks ohvritoite kindla teadmisega, et sooritab seda talitust koos loodusega, koos jumalatega ja Os^ Kugu Jumoga tema kõiksuses, samas tundes, et on Tema loodu ja Tema osa.

Sel aastal ei tänanud jumalaid ainult marid. Maridega koos tulid pühast talitusest osa võtma rännumees ja fotograaf Raks Rinnekangas Soomest, kes andis oma nadõri (annetuse), mille eest osteti ohvritall, Eesti maausuliste esindaja Anzori Barkalaja ja ersa Tatjana Mihhailova, kes ka andsid ohvriannetuse.

Vene keelest tõlkinud Julika Laulik ja Andres Heinapuu


Fenno-Ugria infoleht, 1999, nr. 4

SURI