in English

Finno-Ugric News 2006 in English

Soome-ugri uudised 2006
Arhiiv
päris uudiseid vt: www.fennougria.ee
Po-russki
Новости финно-угорского мира 2006

 

28.12.2006 Mari Vabariigi Ülemkohus taastas organisatsiooni Mari Ušem õigused
26. detsembri õhtul tühistas Mari Eli Ülemkohtu tsiviilasjade
kohtukolleegium Mari Ušemi (Mari Liidu) tegevuse likvideerimise otsuse.
Loe veel... http://www.mari.ee/est/news/polit/2006/12/02.html
Mari
27.12.2006 Udmurdikeelne šrift näeb ilmavalgust jaanuaris 2007.
2007. aasta jaanuarist alates võivad Interneti-kasutajad saata udmurdikeelseid elektronkirju, töötada udmurdi keeles Worldi, Exceli ja mõningates teistes programmides. Vastavalt Udmurdi Vabariigi Riiginõukogu terminoloogia-ortograafia komisjoni (kes testis uut udmurdi šrifti) otsusele, saab see vabalt kättesaadavaks juba jaanuaris. Lisaks sellele hakkab Udmurtia Riiginõukogu saidil olema udmurdikeelne osa, sealsamas võib leida viite šriftile, teatab telekanal «Моя Удмуртия» („Minu Udmurtia”). Programmeerijad kohandasid udmurdi keelseks populaarsed šriftid New Times Roman ja Arial.
Allikas: Сусанин
http://www.mari.ee/rus/news/soc/2006/12/16.html
Udmurtia
19.12.2006 Moskvas toimub Soome-ugri Kultuurikeskuse esitlus
19. detsembril toimub Venemaa Föderatsiooninõukogus (Riigiduuma Ülemkojas) Venemaa Soome-ugri Kultuurikeskuse esitlus. Keskus loodi oktoobris eesmärgiga koordineerida soome-ugri rahvaste rahvuskultuuri arengut.
Moskva
14.12.2006 Helsingis ilmus soome-ugri tudengite lehe "Alkukoti" järjekordne number
Selles numbris on muuhulgas ülevaade oktoobris korraldatud soome-ugri kodanikuorganisatsioonide seminarist ning noorteassotsiatsiooni
SURNA (MAFUN) tegevusest aastal 2005. Uue rubriigina ilmub koostöös uudisteagentuuriga "MariUver" valminud soomekeelne lisaleht olukorrast Marimaal.
Vt:
http://blogit.helsinki.fi/alkukoti/
Soome
14.12.2006 17.–18. mail 2007 toimub Petroskois V Karjala-Soome naiste foorum.
Selliste foorumite algatajateks olid omal ajal Soome Sõprade Selts Karjalas ja Soome-Vene Selts Soomes. V foorumi programm ja põhiteemad töötatakse välja Karjala valitsuses moodustatud organiseerimiskomitee poolt 1. veebruariks.
Loe lisaks...
http://gov.karelia.ru/gov/News/2006/12/1208_12.html
Karjala
8.12.2006 Prantslased teevad dokumentaalfilmi Jamali neenetsitest.
France télévisions´i teleprogrammide “Kohtumised tundmatul maal” peatoimetaja Frank Déplanque saabub detsembris Jamali Neenetsi autonoomse ringkonna Jamali rajooni, et valmistada ette dokumentaalfilmi tegemist antud piirkonnast. Filmivõtted toimuvad tuleva aasta veebruaris-aprillis, nagu teatab “Jamal-Inform”.
Loe lisaks...
Prantsusmaa
4.12.2006 Soome Kultuurifond toetab sugulasrahvaid 400000 euroga.. loe edasi soome keeles Soome
22.11.2006 24.-26. novembrini toimub Eestis, Tartus, järjekordne Soome-ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni (SURNA) juhatuse istung. Arutlusele tulevad SURNA 8. kongressi ja 23. rahvusvahelise soome-ugri üliõpilaskonverentsi IFUSCO ettevalmistused. Juhatuse liikmed käsitlevad ka SURNA põhikirja, registreerimisprobleeme ja interneti-lehekülje uuendamist. Loe lisaks... Eesti
21.11.2006 Venemaa presidendi Vladimir Putini külaskäigu ajal Soome (23.-24.11.2006) korraldavad Amnesty International, Soome Pen Klubi ja Soome rahukaitsjad meeleavalduse demokraatia ja inimõiguste taastamiseks Venemaal. Meeleavaldus toimub 24.11 kell 16-18 Toomkiriku (Tuomiokirkko) treppidel. Soome
17.11.2006 Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) alaline komitee kiitis reedel (17.11.2006) San Marinos ühehäälselt heaks Eesti delegatsiooni endise liikme Katrin Saksa raporti soome-ugri rahvaste olukorrast (inglise keeles), mis rõhutas omakeelse hariduse probleeme. Loe edasi... Euroopa Parlament
23.10.2006 27. X Tartus Eesti Rahva Muuseumi näitusemajas teadusseminar „Eesti ja soome-ugri rahvad muutuvas maailmas: kultuurikontaktid“. Esitletakse hõimurahvaste uurija Aleksei Petersoni raamatut „Udmurdi päevikud“. Kava.doc. Eesti
23.10.2006 Mari Nõukogu esimees Vladimir Kozlov esitati grupi Euroopa Parlamendi liikmete nimel 2006. aasta Sahharovi auhinna kandidaadiks. Sahharovi auhind toetab mõttevabadust kogu maailmas. Euroopa Parlament
12.09.2006 Saransk, Mordva Vabriik. Regioonidevahelise fennougristikakeskuse avamine Mordva Riiklikus Ulikoolis. Keskuses on 1) soome-ugri filoloogia ja ajakirjanduse, 2) mordva kultuuri ning 3) ajaloo ja etnograafia sektorid. Mordovia
10.08.2006 Vladimir Putin, Vene Federatsiooni President, käis Saranskis ja Izhevskis. Vt. Mordovia regionaalinfoagentuuri uudis vene keeles ja tema sõnavõtu tekst Suve Maa Spordimängudel vene keeles, vt. Udmurdi Vabariigi Riiginхukogu pressitalituse kodulehekülg. Mordovia, Udmurtia
05.-07.08.2006 Mihhail Švõdkoi, Venemaa Föderaalse kultuuri ja filminduse agentuuri juht, on Komi Vabariigis, kas ta käis Soome-ugri kultuurikeskuses Sõkõvkaris, käsitöökeskuses ja rajooni kultuurimajas Võlgortis. M. Švõdkoi rääkis pressikonverentsil, et föderaalne soome-ugri keskus luuakse lähiajal. Vt. Regions.ru uudis vene keeles . Komi
12.07.2006 Harri Helenius, Soome Suursaadik Venemaal, külastas Tveri oblastit ja kohtus Tveri karjalaste rahvuskultuurilise autonoomia esindajatega Lihhoslavli rajoonis. Vt. riikliku raadio- ja TV kohaliku "Tver" osakonna uudis ja video vene keeles ning ETVER.RU uudis vene keeles. Tveri oblast
12.07.2006 Udmurdi Vabariikliku terminoloogia ja ortograafia komisjoni istungi kiideti heaks idee luua tarkvara udmurdi keele fontide kasutamiseks Microsoft Windows-i kõikides versioonides ja lisades. Vt. Udmurdi Vabariigi Riiginхukogu pressitalituse info vene keeles. Udmurtia
12.07.2006 Toimus ümarlaud Nenetsi Autonoomne Ringkond ja Arhangelski Oblast: põhjala regioonide tulevik. Komi vabariikliku ühiskondliku liikumise Iz'vatas esindajad ei olnud kutsutud ymarlauast osa võtma. Vene Riigiduuma aseesimehe assistent väljendas ümarlaual arvamust, et Neenetsi Autonoomse Ringkonna ja Arhangelski Oblasti ühendamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Neenetsi autonoomse ringkonna administratsioon tegi Venemaa Föderatsiooni presidendi esindajale Loode Föderaalringkonnas ettepaneku luua enda juurde Põhja väiksearvuliste põlisrahvaste asjade koordinatsiooninõukogu. Vt. Rosbalt-Nord-i uudis 13.07.2006 vene keeles, ROSBALTi uudis vene keeles, Ižma rajooni uudis 26.07.2006 vene keeles.osbalt-Nord-i uudis 07.07.2006 vene keeles. Neenetsi autonoomne ringkond, Arhangelski oblast
30.06.2006 Komi vabariikliku ühiskondliku liikumise Iz'vatas VI кongress. Kongressi delegaadid pöördusid Venemaa Föderatsiooni valitsuse poole nõudmisega anda ižmakomidele Põhja väiksearvulise rahva staatus. Vt ka kongressi resolutsiooni Komi
25.06.2006 Saranskis toimus ümarlaud Noored ja rahvuspoliitika. Mordva
23.06.2006 Venelased väidavad, etlangevad etnilise diskriminatsiooni ohvriteks Karjalas. Vt Paul Goble'i artikkel ta blogis Aken Euraasiasse (inglise keeles). Karjala
21.06.2006 Venemaa president Vladimir Putin külastas Udmurtiat. Vt. ANNEWS.RU viisiidi etnopoliitilise tausta analyys vene keeles. Udmurtia
15.06.2006 Haridus- ja teadusministeerium toetab mari kirjandusklassiku Valentin Kolumbi kogutud teoste väljaandmist mari keeles. Vt. SURI pressiteade 15.06.2006 Eesti toetab mari kirjandusklassiku teoste väljaandmist eesti, inglise ja vene-keeles. Eesti
12.06.2006 Ingerisoomlaste XVI Laulu- ja tantsupidu Narvas. MOLODJOZH ESTONII uudis vene keeles. Eesti
12.06.2006 Udmurdi rahvuslik pidu Gerber toimub sel aastal Izhevskis. UDMURTSKAJA PRAVDA uudis 14.06.2006 vene keeles Udmurtia
10.06.2006 Toimus XIV regioonidevaheline festival Oleme Vetluga jõelt ja Mari laulupidu Mäemari rajoonis. Mari Vabariigi rahhakunsti keskuse uudis 13.06.2006 vene keeles . Mari El
06.06.2006 Venemaa Föderatsiooninõukogu esimees Sergei Mironov toetas pörast kohtumist Komi Vabariigi pea Vladimir Torlopoviga ideed asutada Sõktõvkari Föderaalne Soome-Ugri Keskus. Vt. Komi Moskva-esinduse uudist vene keeles. Komi
05.06.2006 Aleksandr Konovalov, Venemaa Föderatsiooni presidendi esindajale Volga Föderaalringkonnas külastas Udmurdi Vabariigis Kuzebai Gerdi rahvusmuuseumi, Udmurdi Vabariigi rahvakunstikeskuses ning kohtus rahvusorganisatsiooninde esindajatega Udmurdi Vabariigi rahvuspoliitika ministeeriumis. Vt. tema pressitalituse uudist 5.06.2006 vene keeles,UDMURT.RU uudist 5.06.2006 vene keeles, ning TV "Minu Udmurtia" videot 5.06.2006 vene keeles . Udmurtia
03.06.2006 Fenno-Ugria Asutus tähistab Eesti Vabaхhumuuseumis oma tegevuse taastamise 15. aastapдeva. Vt. SURI pressiteade 31.05.2006 15 aastat Fenno-Ugria taasasutamisest eesti, inglise javene keeles ning uudist 8.06.2006 Window on Eurasia: Finno-Ugric Support Group in Estonia Marks 15th Anniversary inglise keeles. Eesti
24.05.2006 Neenetsi autonoomse ringkonna kuberner A. Barinov arreteeriti. Ta oli loobunud täitmast Venemaa Föderatsiooninõukogu nõudmist tagasi kutsuda Neenetsi ringkonna esindaja Sabadasi. Venemaa peaprokuratuur alustas kriminaalasja juba Barinovi vastu finantskuriteo kahtlustusega. Varem oli VF Föderatsiooninõukogu nõudnud Neenetsi ringkonna parlamendilt Barinovi ametist vabastamist. Ringkonna parlament keeldus. Sabadas loobus ametist ise "vabatahtlikult". Neenetsi autonoomne ringkond
18.-22.05.2006 Marimaa pealinnas Joškar-Olas toimus IFUSCO XXII (rahvusvaheline fennougriatikatudengite konverents). Venemaa presidendi esindaja Volga Föderaalringkonnas Aleksandr Konovalov toets sellel rahvusvahelise soome-ugri rahvaülikooli algatust. Vt tema pressiteenistuse teadet vene keeles, ja uudist Konovalovi visiidist Marimaale "12 Region" TV "Mari El" raadio kodulehelt (vene keeles). Mari El
15.05.2006 Helsingis Venemaa kultuuri- ja teduskeskuses toimus rahvusvaheline seminar Rahvus- ja keelevähemuste ning põlisrahvaste õigused, nende rakendamise mehhanismid ja praktikad ning arenguperspektiivid. Soome
15.05.2006 Helsingi Kultuuride Muuseumis algas M. A. Castréni Seltsi ja Muuseumiameti korraldusel museoloogiaseminar "Tänapäeva soome-ugri muuseumid tänapäeva ühiskonnale". Seminarile kutsutud 11 muuseumidirektori hulgas oli ka Valentin Kolumbi muuseumi direktor Vladimir Kozlov, kes on ühtlasi ka Mari Kongressi esimees. Paraku ei jõudnud ta kohale, sest Vene piirivalve tõstis ta rongilt maha. 17.05, 18.05. ja 19.05. Helsingin Sanomates ilmunud artikleid koos netikommentaaridega soome keeles and 18.05. artikli tõlget INOSMI.RU vene keeles. SURI pressiteadet 17.05.2006 A seminar on rights, with illustrations (inglise k ja vene k) pidas vastulöögi (18.05.2006, vene k) vääriliseks Vene agentuur REGNUM. Soome,
Mari El
15.05.2006 Uudisteagentuur REGNUM levitas teadet (vene k), et Föderaalne Soome-Ugri Keskus viiakse Sõktõvkarist Mordva pealinna Saranskisse. 18.05. lükkasid Komi võimud selle ümber (vene k) ning Komi Keele, Kirjanduse ja Ajaloo Instituudi asedirektor põhjendas keskuse loomulikkus Komis (vene k). Komi,
Mordva
26.04.2006 Mari sangari päev. Lõppes allkirjade kogumine avalikule kirjale mari rahva toetuseks (vt SURI pressiteade). Pöördumisele kirjutas internetis alla 11 000 inimest. Pöördumine ilmus möödunud aasta 22. veebruaril Eesti Päevalehes ja ajalehes Helsingin Sanomat. 22 poliitika- ja kultuuritegelast Soomest, Eestist, Ungarist, Ameerika Ühendriikidest, Suurbritanniast ja Rootsist pöördus Vene Föderatsiooni võimude ja maailma avalikkuse poole üleskutsega lõpetada mari rahva poliitiliste ja kultuuriliste õiguste ahistamine Mari Eli Vabariigis Venemaal. Mari El
Soome
Eesti
17.04.2006 Venemaa valitsus lisas "Põhja, Siberi ja Kaug-Ida väikesearvuliste põlirahvaste loetelusse" vepslased. Vt. vene k. Vepslased
16.04.2006 Saranskis toimus ersa kongress, mille resolutsiooni ja muid dokumente saab lugeda ajalehe Erzjan Mastor leheküljelt (vene k). Mordva
13-16.04.2006 Sõktõvkaris toimus seminar Informatsioonipoliitika soome-ugri ruumis. Seminari resolutsioonis (vene k) otsustati luua ühine soome-ugri inforuum. Soovitati ka luua ülevenemaaline soome-ugri ajaleht ja luua ülevenemaaline soome-ugri keskus. Loe veel KOMIINFORMist vene keeles 17.04.(2), 20.04. Komi,
Venemaa
10.04.2006 Marianna Butenschön avaldas Saksa Bundestagi ajalehes DAS PARLAMENT (15/16, 2006) artikli Russisch gilt als Sprache der Zivilisation, milles ta kirjeldab soomeugrilaste ja nende keelte olukorda Venemaal, eriti Mari- ja Udmurdimaal. Samuti on juttu Fenno-Ugriast ja SURIst ning Euroopa Nõukogu võimalustest olukorda parandada. Saksamaa
06.04.2006 KOMIINFORM levitas venekeelseid uudiseid 6.04. ja 7.04., et Venemaa president Putin on heaks kiitnud mõtte luua Föderaalne Soome-Ugri Kultuurikeskus Komi pealinna Sõktõvkari ning andnud kultuurimistrile ülesande selle loomist toetada. Loe rohkem KOMIINFORMilt vene keeles 17.04. (1). Komi
03.04.2006 Nädalaleht ERZYAN PRAVDA avaldas ersakeelse intervjuu (saadaval ka vene k) Mari Vabariigi asepeaministri Mihhail Vasjutiniga ülevenemaalisest soome-ugri ajalehest. Vasjutin arvas, et lehte tuleks rahastada Venemaa eelarvest. 1999-2002 kirjastas ülevenemaalist soome-ugri lehte KUDO+KODU välis- ja erafinantseerimisel Valentin Kolumbi muuseum Marimaal, peatoimetajaks oli Vladimir Kozlov. Mordva,
Mari El
23-24.03.2006 Udmurdimaa pealinnas Ižkaris toimus II rahvusvaheline sümpoosion Soome-ugri rahvaste ökoloogia, demograaafia ja tervis. Vt Udmurdi Riiginõukogu pressikeskuse uudist vene keeles 21.03.(4)
Udmurtia
21-22.03.2006 Udmurdimaa pealinnas Ižkaris toimus Soome-Ugri Rahvaste Konsultatiivkomitee istung. Muuhulgas olid arutuse all ka mittetulundusühingute seaduse muudatused ja nende mõju soome-ugri koostööle. Vt Udmurdi Riiginõukogu pressikeskuse udiseid vene keeles 21.03.(1), 21.03.(2), 21.03.(3). Ka ajalehes Izvestia Udmurtskoy Respubliki ilmus uudis vene keeles 23.03. Udmurtia
14.03.2006 Suri president Lennart Meri. Kirjanik Meri on teinud filme soome-ugri rahvastest ning kirjutanud neist raamatuid. Oma viimasel presidendiksolemise aastal austas ta ka Venemaa hõimurahvaste esindajaid Eesti teenetemärkidega. ed. Eesti
13.03.2006 Rahvusvaheline Põlisrahvaste Töögrupi (The International Work Group for Indigenous Affairs - IWGIA) juht Jens Dahl lükkas ümber agentuuri REGNUM 7.03.2006 levitatud uudise (vene k), mille järgi IWGIA ei ole nõus Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee raportööri Katrin Saksa hinnanguga soomeugrilaste olukorrale Venemaal. Dahl ütles oma avalduses, et IWGIA pole kunagi teinud mingit monitooringut Venemaa soomeugrilaste kohta, pole andnud hinnangut Katrin Saksa raportile ega intervjuud REGNUMile. IWGIA on toetanud ainult Venemaa põhjarahvaid ning avaldanud neist raamatuid. Vt. SURI pressiteadet 13.03.2006 News agency Regnum spreads invented information about situation with human rights of Finno-Ugric peoples in the Russian Federation inglise k and vene k. Taani,
Venemaa
04-05.03.2006 Soome-Ugri Rahvaste Noorteassotsiatsiooni juhatuse koosolek Helsingis. Juhatus pöördus avalikkuse, soome-ugri maade ja regioonide valitsuste poole protestiga võimude, eriti Marimaa valitsuse katsete vastu sekkuda Assotsiatsiooni asjadesse seoses selle esimehe Vasli Petrovi isikuga. Avalduse tekst inglise ja vene keeles Vt ka SURI pressiteadet 09.03.2006 inglise ja vene k. Soome
Mari El
02.03.2006 Helsingis toimus seminar Marid ja mari kultuur 21. sajandil kui osa Venemaa ja Euroopa ühiskonnast. Vt: Helsingin Sanomate ingliskeelne artikkel ja SURI pressiteade 03.03.2006. Soome YLE TV kõneles teemast saates Atlas. VAATA! Soome
21.02.2006 Rahvusvaheline emakeele päev. Mordvas esitleti ersakeelset Uut Testamenti (NEWSRU.COM venekeelne uudis), Udmurdimaa pealiinnas Ižkaris toimus festival Räägime emakeelt (Izvestia Udmurtskoy Respubliki vene k). Mordva, Udmurtia
15.02.2006 Rahvusvaheline Helsinki Inimõiguste Föderatsioon (The International Helsinki Federation for Human Rights - IHF) avaldas pressiteate Escalating Harassment of Mari National Activists inglise ja vene keeles. Mari El
06.02.2006 Neenetsi autonoomse ringkonna kuberneri valimised võitis teises voorus Lukoili taustaga A. Barinov, endine ringkonna föderaalinspektor. Endine kuberner V. Butov, kes lubas kaitsta põliselanikke naftafirmade eest, seekord oli kaotas õiguse kandideerida kohtuotsusega (30.12.2005 ja 14.01.2006). Samal ajal toimusid ringkonna parlamendi (Zakonodatelnoe sobranie okruga) valimised. Esmakordselt oli kogu elanikkonnal võimalus parlamenti valida kvoodi alusel 2 neenetsit, aga ükski neenetsina kandideerinu ei saanud piisavalt hääli, sest enamus valijaid hääletas nende vastu. Parlamendi enamuse sai kompartei, kelle nimekirjas pääses parlamenti ka üks neenets. Neenetsi autonoomne ringkond
03.02.2006 Agentuur Regnum seletas oma venekeelses kommentaaris, et Rahvusvahelise Helsinki Inimõiguste Föderatsiooni raporti järgi inimõiguste olukorrast Marimaal (vt eelmine uudis) on olukord vabariigis paranenud. Portaaal MariUver kirjutas vene keeles sellele järgnenud Mariisakaja Pravda artikli kohta, et selles on samas suunas tendentslikult raportit tõlgendatud. Samuti on objektiivsusele pretendeeriv Etnilise Monitooringu ja Varase Hoiatamise Võrgustiku (Network for Ethnic Monitoring and Early Warning - EAWARN), venekeelses bülletäänis nr 65 (jaan-veebr 2006) tsiteerinud Regnumi uudist, nagu see vastaks tõele. Venemaa,
Mari El
01.02.2006 Rahvusvaheline Helsinki Inimõiguste Föderatsioon (The International Helsinki Federation for Human Rights - IHF) ja Moskva Helsinki Grupp (MHG) avaldasid raporti Mari vähemuse inimõiguste olukord Mari Eli Vabariigis (The Human Rights Situation of the Mari Minority of the Republic of Mari El) inglise ja vene keeles. Vt ka IHF pressiteadet 01.02.2006 Mari vähemus Mari Eli Vabariigis on poliitiliselt jõuetu ja kultuuriliselt haavatav inglise, vene ja soome keeles. Austria
Mari El
26.01.2006 Saranskis toimus esimene ülevenemaaline soome-ugri käsitöö näitus. Vt INFO-RM venekeelset uudist. Mordovia
17-19.01.2006 Mari Eli Vabariigi asepeaminister ning kultuuri- haridus-, rahvuste ja ajakirjanduse minister Mihhail Vasjutin külastas Eestit Venema saatkonna kutsel, et avada mari kunstnike näitus Venemaa saatkonna galeriis. Vt SURI pressiteadet 20.01.2006 Marimaa minister avas Eestis näituse ja lubas abi Vene viisa saamiseks. Mullu juulis käis minister Tallinnas mari raamatunäitust avanas, vt SURI pressiteade 05.07.2005 ivene keeles. Estonia
Mari El

Creation of SURI Web-Pages was supported by

Open Estonia Foundation