Mari Vabariigi Ülemkohus taastas organisatsiooni Mari Ušem õigused
28.12.2006
http://www.mari.ee/est/news/polit/2006/12/02.html

26. detsembri õhtul tühistas Mari Eli Ülemkohtu tsiviilasjade kohtukolleegium Mari Ušemi (Mari Liidu) tegevuse likvideerimise otsuse.

Meenutagem, et otsus Mari Ušem likvideerida pärines 8. novembrist, kui Joškar-Ola linnakohus rahuldas Venemaa registreerimisteenistuse Marimaa osakonna taotluse Mari Ušem registrist kustutada. Selles kohtuasjas esindab Mari Ušemit inimõigusühenduse AGORA spetsialist Arkadi Ohhotnikov.

Linnakohus tegi oma otsuse põhjendusega, et Mari Ušem ei ole esitanud korrektselt oma tegevuse kohta informatsiooni.

Novembris toimunud istungil ei süvenenud kohus nendesse esitatud tõendusmaterjalidesse, mis näitasid Mari Ušemi pidevat aktiivset tegutsemist. Ülemkohtu kolleegiumi liikmed said nüüd audio- video-ja fotomaterjalide põhjal veenduda, et ainuüksi 2006. aastal viis organisatsioon läbi üle 10 kultuuriürituse, täielikus vastavuses oma põhikirjale. Toimus igaaastane üritus "Ühtne perekond", mis rõhutab tolerantsi eri rahvaste vahel, samuti näiteks õhtu Kaasanis, millel osales ka Tatarstani presidendi esindaja ja kõlasid tatari ja mari laulud.

Materjalide põhjal saatis Ülemkohus Mari Ušemi likvideerimisotsuse linnakohtule uueks läbivaatamiseks tagasi. Arkadi Ohhotnikov ütleb, et need formaalsed ebakorrektsused mis tõesti ka olid, saab kõrvaldada. "Need pole aga piiisavaks aluseks, et Registreerimisteenistus tohiks organisatsiooni tegevust peatada. Mari Ušem juba tegelebki nende rikkumiste kõrvaldamisega, ning me valmistume linnakohtus asja uueks läbivaatamiseks".

AGORA esindas 2006. aastal mitmeid kodanikeühendusi, kaitsmaks neid Venemaa Registreerimisteenistuse pretensioonide vastu. Aprillis näiteks jäi Moskva Basmannõi kohtu otsuse põhjal alles tegutsemisõigus Venemaa Inimõiguste Uuringute Keskusel. Samal ajal tõrjus AGORA edukalt Sõduriemade Komiteede Liidu likvideerimiskatseid. Detsembri alguses taastati õigused Tambovi laste ja noorte füüsilise, õigusliku ja vaimse arengu keskusel. Samuti detsembrikuus keeldus tänu AGORA tegevusele Baškortostani Ülemkohus likvideerimast fondi "Rahvusvaheline standard".

Samasugust tegevust Venemaa Registreerimisteenistuse rünnakute vastu kavatseb AGORA jätkata ka järgmisel aastal.

Regioonidevaheline Assotsiatsioon AGORA

Allikas: Civitas.Ru

MariUver http://www.mari.ee