SAN MARINO, 17. november, BNS - Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee (ENPA) alaline komitee kiitis reedel San Marinos ühehäälselt heaks Eesti delegatsiooni endise liikme Katrin Saksa raporti soome-ugri rahvaste olukorrast, mis rõhutas omakeelse hariduse probleeme.
"Soome-ugri rahvaste puhul on suurim probleem emakeelse hariduse piiratus või puudumine," tõdes europarlamendi sotsialdemokraadist liige Saks. "Vaid vähestel on võimalus õppida emakeeles neljanda klassini. Suuremal osal puudub seegi võimalus."

Saksa sõnul teeb olukorra eriti raskeks asjaolu, et Venemaa võimud ei tunnista probleeme, olgugi, et ENPA pööras neile tähelepanu juba 1998. aastal valminud raportis.

ENPA kultuurikomitee raames valminud raport algatati möödunud aastal Eesti delegatsiooni liikmete poolt ning kultuurikomitee valis raportööriks Saksa.

Koos raportiga kiitis ENPA heaks ka terve rea soovitusi soome-ugri rahvaste olukorra parandamiseks, mis puudutavad eeskätt Venemaa föderaal- ja kohaliku tasandi võimude tegevust.

Samuti on soovituste hulgas see, et Ungari, Soome ja Eesti peaksid senisest enam panustama oma hõimukaaslaste tuleviku nimel.

Baltic News Service