[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

TEKSTID

vene keeles

kava | esinejad | vastukajad

 

Heinapuu, Ott. Etnofuturismi mõiste ja naabermõisted
ettekande Mõiste etnofuturism tähendusmahud alustekst, ME PEAME JU VÄGA TASA KÄIMA, ettekanded soomeugrilastest kui euroopa indiaanlastest - Tartu, 26.07.2001

Kaasik, Ahto. Omausust omailmas
ME PEAME JU VÄGA TASA KÄIMA, ettekanded soomeugrilastest kui euroopa indiaanlastest - Tartu, 26.07.2001

Krull, Hasso. Jangamuttuk ineanan modje: Tontide tapja tuleb põhja (Mudrooroo romaanitriloogiast)
ettekanded etnofuturistlikust kirjandusest -
Tartu, 26.07.2001

Kõmmus, Helen. Saami laulutraditsioon tänapäeval
JOIUST JATSU JA DISKONI, tööpada muusikast -
Viljandi, 28.07.2001

Oittinen, Hannu. Etnofuturismi võimalusetusest Soomes
ettekanded etnofuturistlikust kirjandusest - Tartu, 26.07.2001

Sallamaa, Kari. Etnofuturism ja kosmofuturism. Meie filosoofia edasiarendamisest
plenaaristungi avaettekanne -
Tartu, 25.07.2001; (vt ka ingliskeelne originaal)

Sarv, Vaike. Mordva rahvalaulust ja ansamblist Toorama
JOIUST JATSU JA DISKONI, tööpada muusikast - Viljandi, 28.07.2001

Vaher, Berk. Rahvusliku kirjanduse võimalustest (stendiettekanne)
ettekanded etnofuturistlikust kirjandusest - Tartu, 26.07.2001


esileht | kava | esinejad | esimene ringkiri | vastukajad

[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]