[sündmused]  [tekstid]  [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

P A B E R I D

põhiettekanded

Kari Sallamaa "Etnofuturismifilosoofia kui Soome-ugri rahvaste kestmajäämise alus" (kokkuvõte)
soomekeelne originaal: ETNOFUTURISMIN FILOSOFIA SUOMALAIS-UGRILAISTEN KANSOJEN SÄILYMISEN PERUSTANA
Rein Taagepera "Põlisrahva iseendaksjäämisest tänapäeval ja tulevikus"
Lisamaterjal: "Soome-ugri vabariikide tulevik Venemaa ja maailma raamistikus"
Kaido Kama "Kaasaegne Võru liikumine Euroopa põlisrahvaste kontekstis"
Lisamaterjal: "Ülevaade Euroopa Liidu liikmesriikide vähemkasutatud keeltest"

ettekanded etnofuturismi praktikast

Andres Heinapuu "Esimesed liivlased ehk Liivi rahvas kui etnofuturistlik projekt"

ettekanded sektsioonides

Taive Särg Tänapäeva folkloor ja Tartu noorte kirjanike laulud

[sündmused]  [tekstid]  [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]