[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]   [inimesed]  [haagid] [galerii]  [esilehele]

Andres Heinapuu

Esimesed liivlased

ehk Liivi rahvas kui etnofuturistlik projekt

Teesid

1. Venemaa soomeugrilased on mõnedes oma tekstides seadnud võrdusmärgi etnofuturismi ja postmodernismi vahele. tegelikult on postmodernism ainult sobiv keskkond etnofuturismi jaoks. Ta ei dikteeri rangeid tingimusi kultuurne ja moodne olemiseks, vaid annab võimaluse luua aktseptaablit kultuuri ka oma traditsioonil põhinedes.

2. XX sajandi alguseks oli enamus liivi rahvast (seejures kõik Liivimaa liivlased; osalt vägivaldselt) assimileeritud. liivi keel ja eneseeristamine olid säilinud vaid Kuramaa rannas. Liivlaste enesenimetusteks olid "randlane" ja "kalamees", liivi kultuuri aluseks meresõit ja kalapüük, nagu porokasvatus näiteks hantidel ja saamidel.

3. liivlaste eneseteadvuse äratasid käesoleva sajandi 20-ndate aastate algul soome ja eesti teadlased (L.Kettunen, O.Loorits). Lätis polnud 20.-30. aastatel liivi keelel ega liivlastel mingeid rahvuslikke õigusi, liivikeelset kirjandust trükiti välismaal (Eestis ja Soomes), oma ajakirja trükkimiseks kinkisid rotaatori neile ka soomlased. Liivi rahvamaja ehitati suuremas osas Soomest, Eestist ja Ungarist kogutud vahenditega. Liivi kultuur sõltus täielikult välisabist ja välismõjudest.

4. Nõukogude okupatsioonivõimud loobusid tunnustamast isegi liivlaste olemasolu (passis, rahvaloendustel) ja jätsid liivlased ilma traditsioonilistest elatusvahenditest, keelates neil merelemineku. kalurirahvas pidi hakkama tööd otsima linnadest (Ventspils, Riia).

5. Nõukogude ajal tunnustasid liivlasi rahvusena ainult teadlased (enamasti eesti teadlased), kellele nad olid uuringute objektiks. Teadlased olid veendunud, et liivlased on väljasurev rahvas ning püüdsid talletada viimastelt liivlastelt nii palju, kui veel võimalik. Nii oligi liivlaste ainus mõeldav rahvusliku eksistentsi viis olla viimased.

6. Baltikumi "laulev" revolutsioon/restauratsioon postmodernis kultuurikontekstis sünnitas Eestis etnofuturismi, Lätis aga taastas liivi rahva. Noor haritlaspõlvkond, kes oli Liivi rannas ainult suviseid koolivaheagu veetnud, omandas liivi identiteedi ja õppis selgeks liivi keele. Nende juhtmõtteks sai "Realiseerime utoopilisi ideid". Nad olid vabad isade traditsioonilisest eluviisist, samuti eesti teadlaste eestkostest, kuid oskasid kasutada nende töö tulemusi. Neil polnud tunnustuse saamiseks tarvis hakata viimasteks, nad said hoopis esimesteks liivlasteks. Ühtlasi tähendas see ka paratamatuid konflikte "kalameeste", "viimaste" ja "majanduslike" liivlastega.

7. Liivi liikumise saavutused 1988-1999 on suuremad kui kunagi varem, näiteks on selle aja jooksul saavutanud liivlased põlisrahvas staatuse Lätis, moodustati kultuurajalooline kaitseala "Liivi rand", praegu valmistatakse ette riiklikku programmi "Liivlased Lätis". Esimene liivlane valiti Läti parlamendi liikmeks. Ilmus kolm numbrit esimest liivikeelset ajakirja "Õva", avaldati esimene liivi luule antoloogia, mis oli ühtlasi esimeseks Lätis trükitud liivikeelseks raamatuks, esimene liivi-läti-liivi sõnaraamat, esimene liivi-inglise vestmik. Esimene liivlane lõpetas Tartu ülikooli. Hiljaaegu avati esimene liivi kultuuri infopunkt-kõrts liivimaal Staicele linnas.

8. Perspektiiv. Põhimõtteliselt pole välistatud Iisraeli kogemuse kordamine, kuid kindel on, et liivlased vähemalt käesoleva põlvkonna eluajal välja ei sure.

9. Järeldused. Liivlaste edu põhjus on selles, et nad esmakordselt XX sajandil hakkasid end tunnetama subjektina ning subjektina käituma. Uus liivi kultuur on läbinisti etnofututristlik, sest põhineb traditsioonil ja on suunatud tulevikku. Nagu 80. aastate lõpu – 90. aastate Läti sotsiaalpoliitiline keskkond andis liivlastele võimaluse subjektistuda, nii lubab ka postmodernismi esteetiline keskkond igal rahval, igal kunstnikul saada iseseisvaks ning kehtestada oma mängureeglid. Noored liivlased ei oodanud nõuandeid ei eestlastelt ega Läti riigilt, vaid tegid, mis neil vaja. Nii ei pea ka etnofuturistid õppima Barthesilt ega Lacanilt, vaid pigem neid õpetama hakkama, nagu liivlased juba pikemat aega Läti riiki õpetavad.


[sündmused]    [tekstid]   [vanaisad]  [inimesed]  [haagid] [galerii] [esilehele]

[aken soome-ugri maailma]