Ohustatud uurali rahvad 

Lühiteatmik

koostanud

Lembit Vaba ja Jüri Viikberg

Tallinn
1995 

 
SISUKORD

SAATEKS

I. ÄRATEELISED

EENETSID
ISURID
LIIVLASED
VADJALASED
VEPSLASED

II. OHUS OLEVAD RAHVAD

INGERI SOOMLASED
KARJALASED
KOMID
PERMIKOMID
SAAMLASED
MARID
MORDVALASED
UDMURDID

III. OBIUGRILASED JA SAMOJEEDID

HANDID
MANSID
NEENETSID
NGANASSAANID
SÖLKUPID