Ohustatud uurali rahvad 

Lühiteatmik

koostanud
Lembit Vaba ja Jüri Viikberg

toimetanud
Andres Heinapuu

Tallinn
1995
 

SISUKORD

SAATEKS

I. ÄRATEELISED

EENETSID
ISURID
LIIVLASED
VADJALASED

II. OHUS OLEVAD RAHVAD

INGERI SOOMLASED
KARJALASED
KOMID
PERMIKOMID
MARID
MORDVALASED
SAAMID
UDMURDID
VEPSLASED

III. OBIUGRILASED JA SAMOJEEDID

HANDID
MANSID
NEENETSID
NGANASSAANID
SÖLKUPID

 


SURI, 1995

Uuemat informatsiooni ohustatud uurali rahvastest võib leida: www.fennougria.ee